بایگانی نویسنده: mohamadkarami

چرا حزب مشروطه ایران تمام قد از اسرائیل حمایت می کند

در جلسه مشترکی که به صورت کال کنفرانس روز یک شنبه  سه فوریه برگزار شد از خانم هایده توکلی شخصا این سوالات را کردم که چرا از اسرائیل دفاع می کنند ان هم به عنوان نماینده بخشی از طیف سیاسی گوناگون داخل کشور! متاسفانه به هیچ یک از سوالاتی که ازوی نمودم جوابی نداد

به خواندن ادامه دهید

جعل خبر به اسم دن کوتس توسط فرقه رجوی

در این بین فرقه رجوی ، با خرمرده رندی میخواهد  از این نمد کلاهی گشاد برای خودش درست کند و تخیل ذهنی اش را به اسم اقای دن کوتس دارد انتشار می دهد. و به دروغ اخبار های خود ساخته در اروپا که میخواهند خودشان را مهم جلوه بدهند و تنها اپوزسیون نشان بدهند …

به خواندن ادامه دهید

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجوی

اقای ریجارچارنسکی در سال 2017  به دلیل صحبت نژاد پرستانه در جلسه عمومی پارلمان اروپا به دیگر هموطن خود  که نماینده پارلمان اروپا می باشد . از نایب رئیسی پارلمان اروپا کنار گذشته شد.اما فرقه رجوی جهت خرج کردن و انتشار دادن خبر های دروغ خود به دروغ های دیگر متوصل می شود .

به خواندن ادامه دهید

کمک مالی فرقه رجوی به حزب راست گرای افراطی اسپانیا


اقای الخو ویدال کوادراس هم دریافت پول را تائید کرده است. روزنامه ال دیاریو اشاره می کند : همانطور که در روزنامه ال پاییس یکشنبه نشان داد، حزب راست گرای افراطی 146 مرتبه کمک های مالی به ارزش  800.000 یورو برای تامین مالی انتخاباتی دریافت کرده اند .

به خواندن ادامه دهید

بهزاد مسعودی هم رفت اما سربلند و ایستاده

بهزاد نه تنها در این جبهه مریم قجر را شکست داد . این ارزو را بر دل مریم قجر و دیگر سران فرقه گداشت که بخواهد در نشستی به کسی دشنام  یا توهین یا انتقادی کند . بارها و بارها به خاطر اینکه به دیگران دشنام نمی دهد و حرفی نمی زند زیر تیغ رفت . چون اعتقاد داشت و ایمان داشت که این شعبده بازی ها به اسم انقلاب همه اش دروغ و کذب محض است.

به خواندن ادامه دهید

با اعمال تحریم ها ،کانون های شورشی رژیم را سرنگون می کنند ؟!

به ملت ایران اسیب برساند ما دمار تور ا درخواهیم اورد همانطور که مردم درشبکه های اجتماعی دمار حاکمیت دینی را در اورده اند ازحقوق ملت ذره ای دربرابر هیچ قدرتی و هیچ فردی و هیچ خیانتکاری نخواهیم گذشت زیرا که عمر و هست و نیست خود را بخاطر همین مردم در طبق اخلاص گداشتیم انوقت میخواهی ازحقوق ملت کوتاه بیاییم هرگز و به هیچ قیمتی از حق مردم نخواهیم گذشت و درسکوت چندسال باقی عمر را نخواهیم گذراند …

به خواندن ادامه دهید

مسعودرجوی دروغ میگوید یا مریم عضدانلو ؟ یا هر دو ….؟

…. خدا گفت چه خبرته چشمت روشن زیر نخل اب هست بنوش و برگ درخت خرما را هم تکان بده رطب تازه میریزد بخور یعنی وسط تابستان بوده است …. مسیح وسط تابستان بدنیا امده نه روز چهارم دی ماه … اگر میخواهد باید طبق ایات سوره مریم وسط تابستان بدهد زمانی که خرما رطب شده …..

به خواندن ادامه دهید