کنشگران سیاسی یا ۱۴ فعال مدنی که دم بعضی از آنان به فرقه رجوی وصل است!!؟

– آقای محمد ملکی چه رابطه ای با فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) دارد؟. تا کنون بیش از پنجاه مطلب یا بیانیۀ وی در سایتهای رسمی فرقۀ رجوی انتشار یافته است از جمله در  سایت «همبستگی».

آقای محمد ملکی  صد ها سؤال از شما می توان کرد که چند ده سال است تحت عنوان فعال مدنی فعالیت میکنید وباید شفاف روشنگری کنید و پاسخگو باشید.  اگر ریگی به کفش ندارید این آینه ایست مقابل شما پس خودتان را خوب در آن بنگرید تا اگر یک فعال حقوق بشر هستید نه یک دلال حقوق بشر، پاسخ بدهید.

به خواندن ادامه دهید

ایاحقوق بشر شامل زنان فرقه رجوی هم می شود ؟!

خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه خود اجرا کنید بعد این نسخه را برای زنان ایران بپیچید.زنان ایرانی الان چند ده مدار از لحاط ازادی ، انتخاب  پوشش و کار ، ازادی بیان ، حق و حقوق برخودارند . ان پوشش اجباری که درون فرقه وجود دارد زنان ایران چند مطلقا ان را ندارند و نمی پذیرند .

به خواندن ادامه دهید

جنایت مریم قجر عضدانلو که تاریخ فراموش نخواهد کرد

… ان خود سوزی ها نشانگر توان بالقوه اعضا تشیکلات فرقه رجوی به تروریست بودن است اگر کسی بتواند خودر را بدون سئوال کردن بکشد ، دیگران را هم می تواند بسادگی بدون سئوال بکشد ! .. اگر اعتراضات مجامع بین المللی و حقوق بشری در این رابطه به مجاهدین نبود و تاثیرات منفی مجامع جهانی نبود. قرارگاه اشرف تبدیل به کوره آدم سوزی می شد که کسی عاقبت آن را نمی دانست .

به خواندن ادامه دهید

چرا تظاهرات فرقه رجوی در آلمان هم منتفی شد؟!

سران فرقۀ رجوی بر آن شدند که این خود نمائی به ادعای از قبل اعلام شده اش! «صدهزار نفری»! سالانه را به صورت تظاهرات در دو کشور اروپائی یعنی  در بلژیک (بروکسل) در تاریخ 15 ژوئن و آلمان (برلین) در تاریخ 22 ژوئن با اختلاف یک هفته از هم برگزار کنند تا نیروهایشان و افراد اجاره ای خارجی را که هرساله می آوردند بتوانند در اینجا ها به صورت چند باره به نمایش بگذارند . به همین دلیل بروشور تظاهرات برلین را در اوایل ماه می در دنیای مجازی پخش کردند  و توسط ارتش سایبری شروع به تبلیغ آن نمودند. اما دولت آلمان نیز همچون فرانسه اجازۀ چنین تظاهراتی را به تشکیلات فرقه نداد و تمام خام خیالی هایی را که رهبران فرقه در سر پرورانده بودند با اجرا نشدن این تظاهرات بر باد رفت و تمام رشته های چندین ماهه شان پنبه شد.

به خواندن ادامه دهید

تفاله ای که می خواست بد نام نمیرد اما …..

بدین صورت بود که لاجوردی جنایت کار ، ایرج مصداقی را وقتی کاملا استفاده کرد و تبدیل به تفاله اغشته به خون  کرد از زندان بیرون انداخت . سپس این تفاله لاجوردی امد در خارجه به فرقه رجوی پیوست . تقریبا همان مقداری که لاجوردی از تفاله استفاده کرده بود ، رجوی ملعون از وی استفاده کرد . سپس از تشکیلاتش بیرون انداخت .این چنین بود که تفاله دوبار مصرف شده تبدیل به یک بیمار روانی شد و در هوای این است که خود را تبدیل کند به یک مینی هزارم رجوی .
به خواندن ادامه دهید

چرا فرقه رجوی روزنامه نروژی را تهدید میکند

رسانه ها ی معتبر اروپائی که با نفرات جدا شده شروع به مصاحبه کردند ، مریم قجر و دیگر سران فرقه را وحشت برداشته است ، چون مخاطبین ملیونی دارند و دروغ های که سالیان بافته بودند در همه پنبه می شود و جامعه اجتماعی اروپا خوب از این فرقه تروریستی شناخت پیدا میکنند و این ترس و وحشت سران فرقه است .. .. چرا مریم قجر و سران فرقه رجوی از مصاحبه نفرات جدا شده اینقدر وحشت دارد ، مگر ما جدا شده چیزی بجز واقعیت های که دیده ایم چیز دیگری بیان می کنیم .واقعیت تلخی که برای سران این فرقه وجود دارد این است که زمانی که ما زبان باز می کنیم با رسانه های بین المللی مصاحبه می کنیم …

به خواندن ادامه دهید

سو استفاده فرقه رجوی از فاجعه سیل برای پولشوئی

باتوجه به شناخت عمیقی که از فرقه رجوی دارم و تجربه عمل کردهایش ، در چنین شرایطی که پیش می اید .سریع دست به تشکیل انجمن پوشالی تحت عنوان کمک  به هموطنان داخل کشور می زنند که پوشش اصلی کار خود را درست کنند . سپس پول های سیاهی را که از راه خلاف بدست اورده اند را تحت عنوان کمک های مردمی  وارد بازار و چرخه کار می کند . این اولین بار نیست و اخرین بار هم نخواهد بود که فرقه رجوی از این  ترفند ها استفاده می کند….

به خواندن ادامه دهید