کمک مالی فرقه رجوی به حزب راست گرای افراطی اسپانیا


اقای الخو ویدال کوادراس هم دریافت پول را تائید کرده است. روزنامه ال دیاریو اشاره می کند : همانطور که در روزنامه ال پاییس یکشنبه نشان داد، حزب راست گرای افراطی 146 مرتبه کمک های مالی به ارزش  800.000 یورو برای تامین مالی انتخاباتی دریافت کرده اند .

به خواندن ادامه دهید

بهزاد مسعودی هم رفت اما سربلند و ایستاده

بهزاد نه تنها در این جبهه مریم قجر را شکست داد . این ارزو را بر دل مریم قجر و دیگر سران فرقه گداشت که بخواهد در نشستی به کسی دشنام  یا توهین یا انتقادی کند . بارها و بارها به خاطر اینکه به دیگران دشنام نمی دهد و حرفی نمی زند زیر تیغ رفت . چون اعتقاد داشت و ایمان داشت که این شعبده بازی ها به اسم انقلاب همه اش دروغ و کذب محض است.

به خواندن ادامه دهید

با اعمال تحریم ها ،کانون های شورشی رژیم را سرنگون می کنند ؟!

به ملت ایران اسیب برساند ما دمار تور ا درخواهیم اورد همانطور که مردم درشبکه های اجتماعی دمار حاکمیت دینی را در اورده اند ازحقوق ملت ذره ای دربرابر هیچ قدرتی و هیچ فردی و هیچ خیانتکاری نخواهیم گذشت زیرا که عمر و هست و نیست خود را بخاطر همین مردم در طبق اخلاص گداشتیم انوقت میخواهی ازحقوق ملت کوتاه بیاییم هرگز و به هیچ قیمتی از حق مردم نخواهیم گذشت و درسکوت چندسال باقی عمر را نخواهیم گذراند …

به خواندن ادامه دهید

مسعودرجوی دروغ میگوید یا مریم عضدانلو ؟ یا هر دو ….؟

…. خدا گفت چه خبرته چشمت روشن زیر نخل اب هست بنوش و برگ درخت خرما را هم تکان بده رطب تازه میریزد بخور یعنی وسط تابستان بوده است …. مسیح وسط تابستان بدنیا امده نه روز چهارم دی ماه … اگر میخواهد باید طبق ایات سوره مریم وسط تابستان بدهد زمانی که خرما رطب شده …..

به خواندن ادامه دهید

دورغ های مسعود رجوی قسمت چهارم

یگفتی ورود سخت و هفت خوان رستم است و دیدیم که ورود مثل ابخوردن وباکلاشی. فریب ونیرنگ نیرو میاوردی وبرعکس خروج صد خوان رستم واجازه نمیدهد یکی خارج شود راست میگویی سنت حسینی که مدعی ان هستی درب لیبرتی را بازکن و چشمانت راهم ببند وبگو هرکه میخواهد برود تا به حرفها ی دروغ که بخورد مامیدادی جامعه عمل بپوشانی ایا چنین کاری خواهد کردهرگز ….

به خواندن ادامه دهید

چرا ایران به این نقطه رسید

درسال61 خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانیدو اسمش راگذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکاربود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد انهایی بودند که اعدام شدند ؟ وشماها هیچ کدامتون مجاهدواقعی نبوده وبریده بودید…

به خواندن ادامه دهید

انقلابی به اسم مریم قجرعضدانلو، راهگشای پرورش جاسوس درون تشکیلات

مناسبات محبت ودوستی وعشق وعلاقه به همرزمان  و هرچیزی را برای دیگران خواستند، جایش را کینه  و نفرت ، ان هم از نوع کینه کشی و نفرت شتری . به قیمت له کردن همرزم و هم سنگر خود داد . اسمش هم شد دفاع از ارزشهای انقلاب مریم و مناسبات و ریزبافت کردن تشکیلات جهت جلوگیری از ریزش نیرو .

به خواندن ادامه دهید