دروغهای مسعود رجوی

وزرای شعار وشیپورچی ها دورهم جمع شده وفریاد میزنند امثال سال اخره دقت کنید قبل ازتحویل سال 72 یعنی اخرین ساعات سال 71 شعارمیدادند امثال سال اخره الان 26سال ازسال اخر میگذرد ودرتمامی این سالها همیشه هرسال جدید مصادف بود……

به خواندن ادامه دهید

چشم رجوی روشن ونورانی باد!

دوسه روز پیش وزیرخارجه امریکا گفته بود ،اگرایرانی ها غذامیخواهند دولت انها باید ازامریکا حرف شنوی داشته باشد…. وطرفداران تحریم درراس انها رجوی الان چه جوابی دارند اگرما درگذشته براساس تجربه وتحلیل سیاستهای امریکا این حرف را میزدیم و رجوی مخالفین تحریم را مزدوران حاکمیت دینی معرفی میکرد ودراوج شارلاتانی طلب کارهم بود الان چه میگوید هم وزیرخارجه وهم ترامپ یک حرف رامیزنند کشتارجمعی وانها بروشنی گفتند که دنبال کشتار جمعی هستند…

به خواندن ادامه دهید

رجوی به عمل ضدبشری امریکا برعلیه ملت ایران لباس شرع میپوشاند!

سیاست محاصره وتحریم ازقدیم بوده وملتها بهای انراپرداخت کرده اند واخرین نمونه ان درباره ایران بجنگ جهانی اول برمیگردد که طبق نوشته محققین وتاریخ نگاران، بخصوص : کتاب قحطی بزرگ نوشته دکتر محمد قلی مجد . 9 میلیون ایرانی درجریان محاصره وکمبود وگرانی توسط انگلیس در سال 1296 تا 1298….

به خواندن ادامه دهید

رحمان دیگرچه ؟

این برای فرد هم آغاز است وهم پایان، پایان انسانیت یعنی وجود منحصر بفرد او ، مرگ ذات بی همتای اودر قالب انسانی که وجود داشت و آغاز شخصیتی متحول شده، دور شدن از خود خودش و ادامه حیات با شخصیتی دروغین، ساختگی بی هویت ….

به خواندن ادامه دهید

هك كردن سایتهای مخالفین و دموکرات مآبی مریم قجر!!

 فرقۀ رجوی در رنج و سوزش از افشاگریهای جداشدگانتاب تحمل سایتهای آنها را ندارد و با راه انداختن دسته های تروریست سایبری خود بهدنبال ریزش نیرویی بی سابقه در آلبانی و پیام اعلام شکست رسمی به اسم رجوی، اقدامبه هک کردن سایتهای «پیوند رهایی» و «فریاد آزادی» کرده است

به خواندن ادامه دهید

تیم ترور و حشت فرقه رجوی البانی

  فرقه رجوی اول سعی کرد با تیم های جاسوسی خود نفرات را بترساند .بعد با یک سری از عوامل خود شروع به تهدید کرد به شیوههای مختلف مشگلات مالی سر  راه این افراد قرار داد…وقتی که با این شیوه ها نتوانست به هدف واقعی خود یعنی سکوت مطلق جدا شده بشوند فشارزیادی می اوردند  یا ترک کشور البانی بود یا دست کشیدن از افشاگری و روشنگری ها . الان دست به شیوه جدید زده است….

به خواندن ادامه دهید

وقتی که سایت دیلی کالر را تروریست های فرقه رجوی کرایه می کنند!

قبلا ادعا شان این بود که این زن ومرد می خواستند با 500 گرم مواد منفجره گرد همائی پاریس بمبگذاری کنند .الان در این روزنامه دلی کالر ادعا کردند که این زن و مرد عمل انتحاری می خواستند بکنند که دستگیر شدند . در ادامه ادعای واهی دیگر ی دارند  که یک طرح گسترده تروریستی بر علیه فرقه در ماه مارس در البانی بوده که خنثی شده است ؟؟

به خواندن ادامه دهید