سوال یکی از عوامل فرقه رجوی : چرا جدا شده ها بعد از جدائی فقط مبارزه را بر علیه سازمان قبلی خودشان اماده می دهند وگویا نظام ظالمی و غارتگری نیست .

مسعود رجوی که برای 1500 بار جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است !اما باز سرجای خودش است که این دیگر تبدیل به جوک شده …الان شده کار فعالین و مبارزین سیاسی خارجه نشین که 35 سال است دارند این رژیم را سرنگون می کنند اما باز سرجایش هست . وبا این نسخه چیدن هایشان ان صدای واقعی هم که از داخل ایران بلند می شود د زیر شعر و شعار های اینها خاموش می شود . کسانی که در داخل ایران دارند مبارزه مسالمت امیز می کنند خیلی تیز وتند تر از این خارجه نشین ها می نویسند و انتقاد می کنند . که این خارجه نشین ها شهامت ان را ندارند مانند داخل کشوری ها حرف بزنند و انتقاد کنند . این هم بیشتر به خاطر اتو بانی هست که خیلی از این اقایان با ایران دارند

لینک به برنامه تلویزون، از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

سوال یکی از عوامل فرقه رجوی ؟ معما ( محمد الهی ) تحت پوش حزب مشورطه ایران سوال:
چرا جدای شده های سازمانها و احزاب بعد از جدای ….
فقط مبارزه را فقط بر علیه سازمان قبلی خودشان ادامه می دهند و گویا دیگر نظام ظالمی و غارتگری نیست و محو شده
برای یک بار میخواهم در این برنامه جواب این سوال که ممکن است سوال بعضی ازهموطنان هم باشد ، توضیح داده شود . ان دسته از هموطنان و فعالان سیاسی که بخاطر شرایط شناختی از این فرقه ندارند بحث انها جدا است . اما می خواهم برای یک برای جواب تمامی عوامل فرقه رجوی چه انها که مواجب بگیر مستقیم یا غیر مستقیم هستند و ان عده ای که اینقدر شهامت ندارند که با عکس و اسم واقعی خود ظاهر بشوند جواب دندان شکنی بدهم که برای بار بعد مریم قجر یا رهبر غایبشان بیاید سوال کند .
از نظر این جماعت مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی چی هست ؟انهم کسانی که در اروپا یا امریکا لنگر انداخته اند این راتعریف کنند. ما که 30 سال با همین رژیم مبارزه مسلجانه کردیم و این رهبران بودند یعنی شخص مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو از هر بابت خیانت کردند بعد از انکه از این فرقه جدا شدیم به عنوان یک فعال حقوق بشر مبارزه سیاسی خودمان را داریم ادامه می دهیم و در وحله اول هم از دورن ان فرقه ای که بیرون امده ایم ماهیت ان را افشا میکنیم و جنایت های رجوی وسران این سازمان انجام داده اند افشا می کنیم
1- از تعداد بیش از 6000 نفر جدا شده از سال 1362 ( قبل ان را کاری نداریم چون بعدد از اینکه سازمان به عملیات مسلحانه دست زدند در ان مقطع بیش از 95 درصد از نیروها ی سازمان کنار کشیدند ). این امار از سال 1362 به بعد است که سازمان از ایران بیرون رانده شد و در عراق مستقر شد می باشد . تقریبا 1 درصد این نفرات دهن باز کردن و گوشه های از ان واقعیت های تلخ فرقه را بیان کردند و می کنند . که این فرقه حتی تحمل انتقاد این یک درصد را هم ندارد که بار ها و بارها شخص مسعود رجوی از سال 1374 وارد میدان شده و حکم اعدام این جدا شده ها که ماهیت کثیف اینها را برملا می کنند را صادر می کند و بار ها هم تکرار کرده است .
ما هیچ وقت به دیگر دوستان جدا شده ایراد نمی گیریم که چرا سکوت کرده اید چون رفته اند دنبال زندگی شان .
اما از همین فعالین سیاسی که در خارجه هستند و کلی هم برای خودشان برو بیا دارند چند نفرشان حاضر شدند همین مقدار شناختی که از این فرقه را دارند بیایند واقعیت های را که دیده و شنیده و خودشان بارو دارند با بیان کنند .از خانم شیرین عبادی بگیرد تا اقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که الان به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی نهاد های حقوق بشر است . شخصا با این دوشخصیت سر این مسله که جنایت ای که فرقه رجوی می کند و شناخت کامل هم دارند صحبت کردم خیلی ساده برگشتند گفتند : اقا مجاهدین وحشی هستند بخواهی به انها انتقادی و ایرادی بگیری هوچی گری می کنند و حتی حمله فیزیکی می کنند و دردسر ساز هستند ما نمی توانیم با انها در بیفتیم .
اقای کریم قصیم و محمد رضا روحانی از اینها جدا شدند چندان هم از دورن منا سبات انها صحبت نکردند چه ها که با این دو نفر نکردند این همه حمله ، دشنام، توهین ، تهدید ، پرونده سازی …
اقای مصداقی مدتی جز هیئت های روابط خارجی فرقه رجوی بود که برای افشای زندان ها ی جمهوری اسلامی شرکت می کرد . اماهمچنین که امد واقعیت های را که درون فرقه دیده بود بیان کرد الان نزدیک سه سال است که مورد تهاجم این همه دشنام توهین در عرض این مدت هست .
خود شما اقای سربی یک نمونه دیگر با تلویزون مردم تی وی مگر شما به فرقه رجوی دشمنی دارید یا چه هیزم تری به انها فروخته اید که انچه لایق مریم قجر است به شمامی گویند . در صوریت که بار ها شما اعلام کردید سران و مسئولین همین فرقه بیایند در تلویزون شما مجانی هر چند ساعت می خواهند صحبت کنند به سوالات جواب بدهند ….
قسمت دوم سوال وی که چرا با جمهوری اسلامی مبارزه نمی کنیم و مگر نظام ظالمی نیست
انچه مربوط به ما می شد را توضیح دادم از مبارزه مسلحانه تا مبارزه سیاسی که داریم انجام می دهیم و دقیقا هم به خال زده ایم .
با عرض مغذرت از فعالین سیاسی واقعی که نبظشان با قلب ایران و مردم ایران می تپد ،انها به کنار . اقا الان هر ننه قمری که در اروپا یا امریکا هست ادعا دارد که اپوزسیون ایران است و دارد با اخوند ها مبارزه می کند .طرف سی اندی سال است از ایران دور است و از درد و رنج مردم ایران خبری ندارد اینطرف نشسته و دارد برای مردم ایران نسخه می پیچد و هر کدام یک سایت یا وبلاک هم دارد که بعضی از اخبار ایران را از سایت های خود ایران کپی می کنند و با تحلیل اب دوغ خیاری خود انتشار می دهند که این مبارزه انها بیشتر رژیم جمهوری اسلامی را تقویت میکند .( مسعود رجوی که برای 1500 بار جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است اما باز سرجای خودش است که این دیگر تبدیل به جوک شده بود ( هر هفته درون فرقه رجوی نشست سیاسی بود که جعه ها بعد از ظهر برگزار میشود یکی از مسئولین می امد و تعدادی فاکت ونمونه قطار میکرد و وتعدادی هم پا می شدند تحلیلی می داند که اره اینها شاخص های سرنگونی است که فلان سناتور هم اشاره کرده است بعد از 2 ساعت که جکع بندی سیاسی نشست بود رژیم سرنگون شده بود و از سالن خارج می شدیم بچه ها به هم می گفتند باز این هفته هم رژیم را سرنگون کردیم این هم شاخص ان برویم سرکار تا هفته دیگر دوباره بیایم سرنگون کنیم ). الان شده کار فعالین و مبارزین سیاسی خارجه نشین که 35 سال است دارند این رژیم را سرنگون می کنند اما باز سرجایش هست . وبا این نسخه چیدن هایشان ان صدای واقعی هم که از داخل ایران بلند می شود د زیر شعر و شعار های اینها خاموش می شود . کسانی که در داخل ایران دارند مبارزه مسالمت امیز می کنند خیلی تیز وتند تر از این خارجه نشین ها می نویسند و انتقاد می کنند . که این خارجه نشین ها شهامت ان را ندارند مانند داخل کشوری ها حرف بزنند و انتقاد کنند . این هم بیشتر به خاطر اتو بانی هست که خیلی از این اقایان با ایران دارند
در ثانی الان بیش از 100 هزار وبلاک و سایت وجود دارد که دارند بر علیه جمهوری اسلامی و این اخوندها فعالیت می کنند چه در داخل و چه در خارج از کشور . چندتا از همان سایت ها تا الان انتقادی به فرقه رجوی کرده اند و دست روی ماهیت فرقه رجوی گذاشته اند بخصوص سایت های خارج از کشور که بیشتر در جریان جنایت های این فرقه هستند . این جریانات سیاسی یا افرادی که ادعا دارند ! بهمان اندازه ای که از جنایات فرقه رجوی خبر دارند و سرپوش می گذارند در این جنایت های هم دست و شریک فرقه هستند . این افراد حالا سوزش گرفته اند که چرا این 30 یا 40 نفر جداشده دارند ماهیت این فرقه را افشا می کنند . الان فرقه رجوی 3 سال است که از لیست سیاه تروریستی خارج شده تا به حال در این 3 سال چه اقدام مثبتی بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده است .

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s