برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد

خائنی که به مردم عراق تبریکی میگوید . اما در برابر تیم ملی ایران به کما فرو میرود .راستی چه بر سر این فرقه جنایت کار تروریستی امده است . کسانی که به ظاهر خود را ایرانی می دانند . زمانی که تمام ایرانیان این پیروزرا جشن میگیرند و هموطنان داخل کشور تا دم سحر مشغول جشن وپایگوبی در خیابان ها هستند اما مریم قجر عضدانلو و سران این فرقه در سکوت مطلق فرو می روند در واقع و این گل به دروازه ایدئولوژیک فرقه رجوی خورد .که بر اثر ضربه وارده کماکان در کما مطلق به سر می برند …. به خواندن ادامه دهید

Advertisements

دکان سه نبش به نام ماه رمضان ، بکام مریم قجر عضدانلو

سفره رنگینی که شما در همین مهمانی چیده اید و لباس رنگینی که بر تن دارید . ایا گویای پیام پیامبر اسلام است ؟ ای ننگ بر شما ریا کاران و فریبکاران که شتر را بارش می بلعید به نام اسلام هزار یک جنایت می کنید . راه دور نمی رویم در همین کشور البانی که اسیران در فرقه مستقر هستند چه انهائی که جدا شده اند و چه انهائی که هم اکنون اسیر در بند هستند . ایا ان افراد در البانی همین سفره رنگین را دارند ؟ ایا اعضا معترض جدا شده در البانی هم هر شش ماه یک بار چنین سفره رنگین به خود می بینند ؟ به خواندن ادامه دهید

جنازه مرضیه رضائی توسط اهالی برگشت خورد

به چه حقی شما این را بدون اجازه در این محل دفن کردید . شما ها را امریکائی ها اوردند اینجا ، شما در اینجا امکانات ، پول ، اب ، برق وهمه چیز دارید در حالی که برای ما جیره بندی است . شما نمی توانید از امکانات محدود ما استفاده کنید . به خواندن ادامه دهید

از برجام تا برجام

این انجمن های پوششی فقط برای دریافت کمک ها مالی از دولت امریکا است . چون دولت امریکا نمی تواند به طور مستقیم به فرقه رجوی که در لیست سیاه تروریستی بوده ، دستانش در خون مردم امریکا الوده بوده کمک کند . این کمک های مالی که در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است به این شکل اجرا می کند . از انجائی که مجدد جماعت فرقه رجوی بوی کباب به مشام شان رسیده که قرار است به خواندن ادامه دهید

کنواسیون ازادی واشینگتن چه صیفه ای است

سوال اصلی بعد از توضیحات این است : چی شده و چرا در این پروسه زمانی که ترامپ بر سر مسله برجام دارد فشار می اورد وبا تحریم هایشان کمر مردم را خورد می کنند . جماعت این فرقه این قدر فعال شده اند . از یک سو برگذاری انواع تجمعات خیابانی ، از سوئی شرکت در جلسات سنا ، از سوئی برگذاری مراسم و متینگ های رنگارنک با یک مشت سیاست بازان جنگ طلب…. به خواندن ادامه دهید

مدافعین دروغین حقوق کارگران

این سوال پیش می اید که چگونه است کارگران و زحمت کشان پولی ندارند که شرمنده زن و بچه خود نشوند .اما در عوض این سخنگویان و مدافعین کارگران فقط همین یک دست لباس و ارایش جوانگرایانه انها بیشتر حقوق یک سال سه کارگر زحمتکش می باشد!؟؟.. به خواندن ادامه دهید

تبریک به اعضا ، کادر ها و هوادارن سازمان مجاهدین خلق امریکا ؟؟ !

پس از بدرک واصل شدن مرحوم مسعود رجوی ، این فرقه بی صاحب که روی دست بیوه رجوی یعنی مریم قجر عضدانلو باقی مانده بود. الان صاحبی برای خود پیدا کرد. و ان شخص کسی نیست بجر رودی جولیانی امریکائی است . سمت اقای جولیانی در حال حاضر مشاور رئیس جمهور امریکا در امور امنیت سایبری است ..نکته مهمی هم که در مراسم سال تحویل 1397 وجود داشت . نوشته کلمه سرنگونی بود که در سال تحویل 1396 به سفره هفت سین مجاهدین اضافه شده بود اما بسلامتی رهبر جدید سین سرنگونی از سفره هفت سین سازمان مجاهدین پاک شده است.. به خواندن ادامه دهید