سونامی در تشکیلات رجوی به دنبال سفر وزیر خارجۀ آلبانی به تهران

گزارش هایی که از درون فرقه رجوی در آلبانی به دست ما رسیده حاکی از این است که شرایط تشکیلاتی فرقه خیلی بحرانی است ……به گزارش رسیده روز بعد در واکنش به موج خوشحالی، پیامی از قول مسعود رجوی خوانده شده با این مضمون: «چی شده شما ها را؟؟!! هیچ خبری نیست… این یک بازی سیاسی رژیم است، ولی تا آنجا که به آلبانی مربوط می شود موضوع فقط اقتصادی است… ما با دوستانمان در اینجا داریم تلاش می کنیم که توافقی سیاسی صورت نگیرد» به خواندن ادامه دهید

پیامی به پسرعمویم اکبر معینی در آلبانی

ghfg
اکبر جان
بسیار خوشحال هستم که شماها از جهنم عراق به سلامت خارج وبه آلبانی و اروپا منتقل شدید.
من برایت آرزوی سلامتی می کنم، همچنین از شما درخواست می کنم که کمی جسارت بیشتر و کمی ارادۀ بیشتر داشته باش. اگر به این باور رسیدی که مسیری که سازمان مجاهدین طی این سه چهار دهه پیموده، نادرست بوده است، دستت را بگذار روی زانوهای خودت و بایست و روی پاهای خودت راه برو. همیشه زندگی وجود دارد و با مبارزه هم منافات ندارد. دوران سرنگون کردن حکومت ها با خشونت، ترور و فرقه گرایی به پایان رسیده، اکنون مسیر تغییرات اجتماعی از این طریق نمی گذرد، نه تنها اکنون بلکه چندین دهه است که دیگر دوران این نوع مبارزه بویژه در شرایط مشخص ایران و مردم ایران گذشته است. مطمئن باش که از هیچ کمکی برای تو و برای سایر عزیزان که مستقل بیندیشند یعنی ذهن خودشان را از اسارت رهبری فرقه آزاد سازند من و سایر جداشدگان از فرقه که در دنیای آزاد زندگی می کنیم دریغ نخواهیم کرد. ولی من بطور ویژه برای تو مطمئن باش که در انجام هر کمکی که از دستم بر بیاید کوتاهی نخواهم کرد. به خواندن ادامه دهید

میز گرد نقد و بررسی : تهاجم سیاسی شعار جدید مریم قجر عضدانلو قسمت دوم

– چرا فرقۀ رجوی صبح تا شب به مسائل سوریه می پردازد و تمامی سایتهایشان هم در این راستا است؟
– در رابطه با این شعار جدید که مریم قجر عضدانلو تحت عنوان تهاجم سیاسی اعلام کرده باید پرسید آیا این هم که کل تشکیلات این فرقه پشت انتخابات سناتور جان مکین جنگ طلب می رود و پرچم تهاجم سیاسی این فرقه در آمریکا بر افراشته می شود وبعد از آن هم نتیجه این انتخابات را جشن می گیرند بخشی از این «تهاجم سیاسی» علیه رژیم ایران است؟ و چگونه؟
– فرقۀ رجوی از نامگذاری به اصطلا ح این «فاز جدید» به «تهاجم سیاسی» و استفاده از واژۀ «تهاجم» به جای «فاز» یا «دورۀ فعالیت» چه هدفی دارد؟
– باتوجه به عملکردها و شعار جدید این فرقه، سمت و سو و هدف آنها چیست؟ آیندۀ این سازمان چطور دیده می شود؟ آیا آینده ای برای این فرقه متصور است؟
– اولین شکست سیاسی استراتژیک سال 2017 فرقۀ رجوی با توجه به شعار جدید آنها چی بود؟
– توضیحات مختصری از شرایط و وضعیت نیروها در کشور آلبانی بخصوص افرادی که جدا شده اند و نحوۀ تنظیم رابطۀ فرقۀ رجوی با این افراد جداشده.
لینک به برنامه میز گرد:

به خواندن ادامه دهید

میز گرد نقد و بررسی : تهاجم سیاسی شعار جدید مریم قجر عضدانلو قسمت اول

از موضع سیاسی می خواهیم به این مسأله نگاه کنیم. چی شده که مجاهدین بعد از 35 سال مجددا دارند شعار مبارزۀ سیاسی می دهند! این دیگر چه شعبده بازی و فریبکاری است ؟
– چرا بعد از این شعبده بازی از قول مسعود پیامی میخوانند که نفرات بیایند مریم را اثبات کنند؟
– چرا جماعت فرقۀ رجوی در آکسیونهای سوریه شرکت می کند آن هم در حد سه یا چهار نفر؟
هم وطنان عزیز: همراه ما باشید در این میز گرد تا موضوعات بحث را پی بگیریم تا بدانیم چرا فرقۀ رجوی می کوشد جلوی فکر کردن و فهمیدن و اندیشیدن افراد را می گیرد و ارتباط آنها را با دنیای بیرون بویژه با خانواده قطع کرده است و هر گونه پرسش و زیر سؤال بردن افکار و اعمال رهبری فرقه را ممنوع کرده؟ ولی آیا می تواند جلوی اندیشیدن و فهمیدن افراد را بگیرد؟ ریزش روزمرۀ نیروهای فرقه در آلبانی آیا نشان دهندۀ این واقعیت نیست؟:
لینک به برنامه میزگرد :

به خواندن ادامه دهید

پرچم استراتژی جدید مریم قجر با لشکری از جنگ طلبان امریکائی در اهتزاز است!!

در 15 ژانویه 23 نفر از سیاست بازان جنگ طلب که بعضا رؤیای کرسی وزارت در دولت ترامپ داشتند ولی به دلیل حمایت و رابطه با گروههای تروریستی و مشخصا فرقۀ رجوی از لیست وزرا خارج شدند، طی نامه ای به آقای ترامپ خواستار بازی دادن این فرقه به سرکردگی مریم قجر در سیاست آمریکا در قبال ایران شدند. این امضا کنندگان جنگ طلبان بد نامی هستند که عبارتند از: جوزف لیبرمن ، جان مکین ، رودی جولیانی ، جان بولتن ، …… به خواندن ادامه دهید

زندانها ، شکنجه گاه های فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) !؟ قسمت دوم

درون فرقه مجاهدین در دو سرفصل تعدا خیلی زیادی از اعضا ی معترض را زندانی کردند . بار اول در سال 1363 بود یعنی بعد از انتصاب مریم قجر عضدانلو به سمت همردیف مسئول اول فرقه. خیلی از افراد معترض و مخالف این انتصاب بودند،…… دقیقا بعداز 10 سال یعنی در اواخر سال 1373 دومین سرفصل زندان های مخفوف فرقه رجوی برقرار شد . این بار هم باز داستان معترضین ومخالفینی بود که نصبت به انقلاب ایدئولوژی فرقه بخصوص شخص مریم و دیگر زنان حرمسرای رجوی اعتراض داشتند …. . به دستور شخص مسعود رجوی اعضای معترض را دستگیر وزندانی کردند …..در این رابطه بعضی از مناطق قرارگاه اشرف ممنوع تردد شده بود و کسی حق نداشت به ان سمت ها برود . از آنجائی که فرقه رجوی قبلا زندان های رژیم پهلوی را تجربه کرده بودند ، تجربیات زندان های جمهوری اسلامی را هم داشتند .از سوئی اموزش های شکنجه و اعتراف گیری و بازجوئی را دولت عراق یعنی صدام حسین هم فراگرفته بودند. بر اساس ان چکیده تمام این تجارب زندان های خودر را بنا نهاده بودند …. به خواندن ادامه دهید

زندان ها و شکنجه گاههای سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در عراق!؟قسمت اول

مسعود رجوی در نشست جمعبندی عملیات فروغ جاویدان(سال 1367) با حضور مریم قجر عضدانلو، مهدی ابریشمچی، محمد سید المحدثین، ابوالقاسم رضائی و بسیاری از فرماندهان ارشد مجاهدین گفت: «بله زندان داریم و خواهیم داشت و این مسأله به کسی مربوط نیست». این جمله یک بار دیگر در سال 1371 شمسی پس از عملیات موسوم به مروارید و در حضور مریم قجر و فرماندهان و اعضای مجاهدین توسط مسعود رجوی تکرار شد. رجوی در همان جلسه که به نشست جمعبندی عملیات مروارید معروف است کینه خود را نسبت به افشاگری های اعضای جداشده نشان داده و حکم تاریخی خود را در برابر تمامی اعضای مجاهدین نسبت به افراد جداشده صادر کرد: «از رهبر عقیدتی و فرماندهی کل ارتش آزادیبخش به اعضای مجاهدین: اگر در برابر رژیم جمهوری اسلامی پیروز شدیم که خود دانیم چه خواهیم کرد با خائنین و افرادی که تحت عنوان عضو جداشده به شما پشت کردند. شاید ببخشاییم شاید نه! و اگر شکست خوردیم! فرمان می دهم در هر کجای دنیا باشید بروید، بجویید و پیدا کنید تک به تک خائنین را و آنها را به سزای اعمالشان برسانید. اگر اسلحه و نارنجک هم نداشتید با چنگ و ناخن و دندان هم که شده سینه اش را بشکافید یا دستتان را دور گلویشان کرده و آنها را خفه کنید (اینجا رجوی دستش را دور گلوی خود کرد و گفت اینجوری!)… از زندان هم نترسید، زندان های اروپا برای شما هتل است. اعدام که ندارند. مدتی می مانید و بعد آزاد می شوید به خواندن ادامه دهید