نقدی بر پیام نوروزی مریم قجر عضدانلو: قسمت دوم

شما از کدام کانون های شورشی صحبت می کنید ؟ این کانونهای شورشی که مدعی هستید در تمامی شهر ها و روستا ها هستند پس در سر بزنگاه ها کجا مخفی می شوند که به کمک مردم نمی ایند .مگر ملعون مسعود رجوی ادعا نکرد که یکان های ارتش ازادی بخش در شهر ها تشکیل شده و کانون ها و یکان های اشرف 1 تا 1000 در ایران تشکیل شده است پس این یکان های ارتش و کانون ها اشرف کجا هستند که در هیچ بزنگاهی که مردم نیاز به کمک دارند پیدایشان نمی شود مگر به قول شما مردم را نمی کشتند پس چرا این یگان های فدایی پیدایشان نشد . اینهمه در ایران اعتراضات بود بخصوص در ابان ماه چرا یکی از این یکانها پیدایش نشد نه اینکه از مردم دفاع کند

نقدی بر پیام نوروزی مریم قجر عضدانلو: قسمت دوم

در مقاله قبلی قسمت اول پیام نوروزی مریم قجر نقد و بررسی شد که ضمیمه است . تیتر های برجسته قسمت های از پیام است که به نقد کشیده شده است .

لینگ به قسمت اول :

https://mohamadkarami.wordpress.com/2020/03/28/%d9%86%d9%82%d8

صحت و حقانیت استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، آشکار شد و همه به چشم دیدند که کانون‌های شورشی ایده راهگشا و راهنمای قیام و آزادی و نسل شورش و عصیان است.

  اخر این چه حقانیتی از استراتژی این فرقه است ، کدام شورش و کدام شورشی ها که شما ها ادعا دارید راهنمای قیام شدند . ایا فراموش کردید که در همین اعتراضات ابان ماه چه جنایتی شما در حق فرزندان ایران انجام دادید با تلفن زدن به جوانانی که از سوئی بیکار هستند و شناختی از شما ندارند با پرداخت مقداری پول انهارا تشویق کردید که بروند بانک ها را اتش بزنند  یا درگیری ایجاد کنند و اعتراضات مسالمت امیز مردم را به سمت خشونت و درگیری بکشانند که متاسفانه دستگیر شدند . تعدادی از انها انها که خودشان اعتراف کردند  از جانب فرقه تماس گرفته شده و پولی دادند که بروند فیلم بگیرند یا اعتراضات را سازماندهی کنند و یا به شکل تیمی وارد بشوند و مردم را هدایت کنند به بانگ ها حمله کنند و اتش بزنند و مغازه ها را اتش بزنند که هرج و مرج راه بیفتد و عکس و فیلم بگیرند .تعدادی اعدام شدند وانهایی که زیر اعدام هستند الان تبدیل شده اند به مقوله حقوق بشر برای شما ها . در تلویزون اظهار ندامت و پشیمانی می کردند . این است ان استراتژی کثیف شما که با دوز و کلک جوانان مردم را شما ها اگاهانه به سمت اختشاش و برهم زدن جامعه کشاندید که الان دارند اعدام می شوند و الان اشک تمساح می ریزید که جوانان  شورشی را دارند اعدام می کنند این هم نمونه ای از جنایت های شما است ……….تخریب کردن اموال عمومی که هنر نیست مردم  مجبورا دوباره از جیبشا ن بهایش را بپردازند  و از طرفی هم سرکوب بیشتر شود.

شما از کدام کانون های شورشی صحبت می کنید ؟ این کانونهای شورشی که مدعی هستید در تمامی شهر ها و روستا ها هستند پس در سر بزنگاه ها کجا مخفی می شوند که به کمک مردم نمی ایند .مگر ملعون مسعود رجوی ادعا نکرد که یکان های ارتش ازادی بخش در شهر ها تشکیل شده و کانون ها و یکان های اشرف 1 تا 1000 در ایران تشکیل شده است   پس این یکان های ارتش و کانون ها اشرف کجا هستند که در هیچ بزنگاهی که مردم نیاز به کمک دارند پیدایشان نمی شود مگر به قول شما مردم را نمی کشتند پس چرا این یگان های فدایی پیدایشان نشد . اینهمه در ایران اعتراضات بود بخصوص در ابان ماه چرا یکی از این یکانها پیدایش نشد نه اینکه از مردم دفاع کند بلکه یکی از انها به نمایندگی از جانب فرقه می امدند در توی خیابان و شعار های شما را می دادند و عکس شما را بدست می گرفتند .مگر شما پیشتاز و پیشکام مردم نیستید . مردم ایران امدند توی خیابان اما این سازمان پیشتازش در کجا مخفی شده که فقط در دنیای مجازی شعار میدهند . ایا این  خیانت به مردم نیست که یکانهای ادعای شما و کانون های شورشی شما در اعتراضات نمی ایند به کمک مردم . خانم مریم قجر عضدانلو این همه در ایران اعتراضات راه افتاده لطفا یک فیلم نشان بدهید که یکان یا کانون شورشی شما در توی مردم ایران باشد  یا یک فیلم نشان دهید که مردم در حد 5 دقیقه به نفع شما با اسم بردن از شما شعار داده باشند ……

قسمتی از پیام نوروزی مریم قجر سال 1398  لطفا خوب توجه کنید

سال ۹۷سال گسترش کانون‌های شورشی بود؛ سال درخشش استراتژی هزار اشرف و ارتش آزادی در میهن اشغال شده.

سال گذشته ارتش آزادی که در هزار اشرف و کانون‌های شورشی استمرار یافته در شهرها و خیابانهای ایران جاری شد.

سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است. ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده‌سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند.

پس این استراتژی کجا درخشید که کسی ندید این ارتش ازادی چه کشک و دوغی بود کجا رفت ؟ کجا این ارتش جاری شده بود رفت در کدام شهر و خیابان ها مگر در ابان ماه مردم در خیابان نبودند پس چرا خبری نشد تاانجا که مشخص است فعلا شما ها عزم جزم نکرده ایم که در دریای انقلاب شیرجه بزنید تاالان در دریای بن سلمان و سعودی  شیرجه زده اید بر علیه مردم ایران  وخاک وطن

زمان برخاستن است. زمان شورش و قیام و در‌هم‌شکستن زنجیرها و زندان‌هاست.
آخوندها باید بروند. مردم ایران مثل همیشه قیمت سنگینی می‌دهند.

در ابان ماه مردم برخواستن و به قول شما شورش و قیام هم کردند و همه دنیا هم مردم ایران را در خیابان ها دیدند و مردم هم سرکوب شدند و مثل همیشه مردم قیمت سنگینی هم پرداختن  … تعدادی کشته شدند  ؛ تعدادی مجروح و زندانی شدند و به لحاظ اقتصادی اسیب دیدند حداقل در همین یک سال گذشته . مردم بیش از حد خودشان بها پرداختن اما این سازمانی که ادعا رهبری و پیشتازی دارد در کجا مخفی شده است  . این سازمان یا ارتش  پیشتاز خلق پس کدام گور هست مردم امده اند توی خیابان خون هم دادند دیگر چکاری می بایست می کردند  نکند این سازمان رهبری کنند منتظر بود که مردم همه کارها را انجام بدهند و دولت را سرنگون کنند و بعد فرش خون تخت کنند و ازسازمان پیشتاز بخواهند خوب حالا شما سوار گرده ما بشوید …اگر به حرف های سال 76 معلون مسعود رجوی استناد کنیم  و ملاک قرار بدهیم نباید یک چنین سازمان پیشتازی را گذاشت کنار دیوار و ابکش کرد و اثاری از این موجودات نگذاشت ….

مریم قجر عضدانلو میگوید: نوروز شهیدان قیام در جنگ سرنوشت مردم ایران با کرونای ولایت، پیروز و مبارک

اخر این چه پیام نوروزی است که وی می دهند در پیام نوروزی امسال نزدیک 50 بار از کشتار جنگ خون ریزی کشتن  قیام …. فقط حرف می زند انهم در حد شعار دادن است اگر به پیامهای نوروزی هر ساله مریم قجر نگاهی بیندازید چیزی بجر جنگ و نفرت و کینه و شعار تو خالی دیده نمی شود پیامی سرتا پا دروغ و بی محتوا است . یک چهارم اول در این رابطه که اشاره کردم و سه چهارم روضه کرونا دارد می خواند چقدر بی محتوا صحبت کردن …..


در شروع سال نو، چقدر و جانگداز است که ناچاریم به‌جای صحبت از شادکامی‌های مردم‌مان، تباهی‌ها و بلاهایی را بشماریم که آخوندها بر زندگی‌ آن‌ها نازل کرده‌اند. از بیماری کرونا تا فقر و بیکاری.
اگر به‌ آینده و به‌ پیروزی مقاومت و قیام مردم ایران تا بن استخوان امیدوار نبودیم، همان‌طور که در اول اشاره کردم، باید از این مصیبت‌ها خون می‌گریستیم.

انگار در سال های گذشته که پیام نوروزی می داده و صحبت می کرده تماما از گل و بلبل و شادی صحبت می کرده است . خوب است تمامی پیام های نوروزی این سال ها در اینترنت وجود دارد با یک جستجو کردن ساده همگان می بینند . چقدر فرد باید فراموشکار و دقلکار باشد که فراموش کند سال های قبل چی نشخوار کرده بوده ایا شده در یک سال پیام نوروزی داده شده باشد و از کشتن  و کشتار  خون …… صحبت نکرده باشد . مگر شما اینده ای دارید و در این 40 سال بجز خیانت  و جنایت کاری دیگری کرده اید که به اینده امید داشته باشید و کدام مقاومت در مقابل کی و کجا و چطور . شما زا کدام قیام صحبت می کنید 40 سال قبل یک قیامی اتفاق افتاد و الان 40 سال است شما دارید شعار قیام و سرنگونی می دهید تا به حال استراتژیتان که چندین بار سرنگون شده رهبر و امام زمانتان که همان ملعون مسعود رجوی سرنگون و ناپیدید شده به چه چیزی امید دارید ؟ اگر منظورتان خیانت بیشتر به وطن و مردم ایران است و خوش رقصی برای اربابان درست میگوید …..

 به روشنی نشان می‌دهد که هیچ کشوری در جهان، حتی چین با جمعیت میلیاردی‌اش، به نسبت ایران و به‌اندازه ایران از این بیماری ابتلا و آسیب و مرگ و میر نداشته است.

  این هم از ان تحلیل های ابدوغ خیاری است که ملعون مسعود رجوی که وجود داشت زیاد بلغور می کرد.  خوب است که در قرن ارتباطات هستیم و اینترنت هست در عرض یک لحظه می شود اخبار هر کشوری را بخواهی دست یافت امار مبتلایان در دنیا برای همه قابل دیدن است  خیلی از کشورهای جهان اول و پیشرفته غربی خیلی وضعشان از ایرانی که ده ها سال است در تحریم است بدتر است از امریکا و چین بگیرید تا بقیه کشور های صنعتی اروپا …….

تا امروز شمار قربانیان در سراسر ایران به‌بیش از هشت هزار نفر رسیده است. ننگ و نفرین بر ولایت فقیه

خوب بار ها سر این امار و ارقام کاذبی که فرقه رجوی می دهد هموطنان هم سوال کرده بودند و دوستان در همین برنامه ها جواب انها را داده اند . این یک واقعیت است که ارتش سایبری فرقه رجوی در جنگ روانی بر علیه مردم ایران در هیچ شرایط زمانی ساکت ننشسته است و بیشترین تلاش شان را در این رابطه می کنند و کرده اند . این هم از جنگ سایبری فرقه رجوی است که به خواست اربابان دست به اقدام می زنند همان طور که در اوائل صحبت هایم گفتم ما در قرن ارتباطات زندگی می کنیم . فرقه رجوی فکر می کند که با دسته کور ها طرف هست و یک سری عدد ها را همین طور نشخوار می کند البته انها هدف دارند . هدفشان جنگ روانی و مایوس کردن مردم است در زمان عید نوروز که مریم قجر داشت این پیام را تنظیم می کرد امار قربانیان ایران زیر 1000 نفر بود طبق انچه ارگان های بین المللی و رسانه انتشار دادند که الان روزانه خبر ها انتشار میدهند در یک چنین شرایطی این فرقه میاید و چین دروغ هایی را بیان می کند . البته تنها یک دروغ گفتن نیست بلکه دارند در یک جنگ روانی مردم را فرسوده می کنند و این جانوارن ان موقع خودشان را ایرانی می نامند…..در زندان‌ها شیوع این بیماری و رفتار ضدانسانی رژیم، سایه مرگ را بر سر انبوه زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی انداخته است. ….. از اقدام‌های درمانی خبری نیست. همه در خطر هستند.

 مریم قجر دم از زندان و زندانیان در جمهوری اسلامی می زند  که سایه مرک بر سر انبوه زندانیان سایه انداخته است . واقعا چقدر این جمله را قبول دارد و پایبند به ان است این جمله وی درست ماهم قبول داریم ایا مریم قجر همین جمله را در رابطه با زندان اشرف 3 که خودش تشکیل داده که هیچ یک از افراد نمی توانند تماسی با دنیای خارج با خانواده خود داشته باشند . ارزوی خانواده ها این شده که بتوانند 10 دقیقه با فرزندان خودشان صحبت کنند که خیلی از پدر مادر ها با این ارزو این دنیا را ترک کردند . این درحالی است که در همان زندان جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی تلفن موبایل دارند و فیلم و عکس و مقاله برای اروپا ارسال می کنند ایا در کمپ اشرف 3 هم به اندازه زندان های جمهوری اسلامی ازادی و امکانات هست که نفرات بتوانند با دنیای خارج تماس بگیرند  با خبرگذاری هاو غیره . یک سوال از مریم قجر عضدانلو ایا حاضر است یک صدم ازادی  که در زندانهای جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی وجود دارد اعم از تماس با خبرگذاری ها ، ارسال عکس ، فیلم ، تماس با دوستان و خانواده ها … به اسیران کمپ اشرف در البانی بدهد ؟؟ مریم قجر مدعی عدم دسترسی به اقدامات درمانی در زندان های جمهوری اسلامی نیست به فرض اینکه این گفته درست باشد . لطفا یک اماری این خانم بدهد که تاکنون چند ده نفر از اسیران کمپ اشرف به خاطر عدم رسیدگی پزشگی فقط در البانی که جزئی از اروپا است فوت کرده اند ؟ و چقدر بابت بیماری های که افراد دارند رسیدگی می کنند ؟ چند درصد این افراد سالم هستند و چند درصد مریضی های دارند که با توجه به سن و سال انها نیاز دائم دارند ؟ ایا اسیران درکمپ اشرف البانی  در خطر مرگ نیستند ؟

بحران کرونا در ایران، یک مسأله عمیقاً سیاسی است
تا آن‌جا که به مبانی مادی برمی‌گردد، آخوندها زیربناهای بهداشتی، درمانی و زیست محیطی را از بین برده یا معیوب کرده‌اند.
معضل بیمارستان‌ها که با کمبود ۱۰۵هزار تخت مواجهند، کمبود مراکز اورژانس، کمبود آزمایشگاه و تکنولوژی پزشکی و کمبود دارو.

این هم ادامه همان جنگ روانی است که فرقه رجوی راه انداخته است و بعد تبدیل به مسائل سیاسی می کند . الا در این 190 کشوری که با این ویروس درگیر جدی دارند چه در امریکا و چه در اروپا که جز کشورهای سرمایه داری و صنعتی هستند کدام یک مشگل بیمارستان و تخت و کمبود مواد از همه نوع برای مبارزه با این ویروس مواجه نیستند ؟ در امریکا که ابرقدرت دنیا است فقط در ایالت نیویورک طبق گفته فرماندار ان یک قلم 30 هزار دستگاه تنفسی نیاز دارند . بقیه اقلام را هم از روی این می شود حدس زد و یا در اروپا ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه تماما با کمبود اقلام مواجه هستند و این کشور های ابرقدرت جهانی هیچ کدام با تحریم 40 ساله مواجه نبودند .درست است در ایران خیلی از مواردی که این خانم نام بردند وجود ندارد از همه بابت بشدت در مضیقه هستند و ریخت پاش و دزدی های زیادی در رابطه با این اقلام وجود داشته است . در کدام یک از این کشورهای ابر قدرت این دزدی … نبوده است بحث رژیم اخوندی نیست بحث واقعیت های است که می توانستند در دو ماهی که فرصت داشتند اقدامات اساسی دولت ایران انجام بدهد که نداده است که ان پاسخگو به مردم ایران است اما این داستان سرایی های مریم قجر و روضه خوانی هایش ادامه همان جنگ روانی است که با هدف مشخصی درادامه میدهد …. به پیام مریم قجر توجه کنید دو  / سوم پیام نوروزی اش را به داستان این ویروس ربط داده که نشان بدهد که این مسله سیاسی است و چیز دیگری نیست ..به اندازه یک بچه ده ساله که در ایران زندگی می کند این جماعت درک وفهم سیاسی اجتماعی از داخل کشور ندارد و نداشته اند …..ادامه دارد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s