تفاله ای که می خواست بد نام نمیرد اما …..

بدین صورت بود که لاجوردی جنایت کار ، ایرج مصداقی را وقتی کاملا استفاده کرد و تبدیل به تفاله اغشته به خون  کرد از زندان بیرون انداخت . سپس این تفاله لاجوردی امد در خارجه به فرقه رجوی پیوست . تقریبا همان مقداری که لاجوردی از تفاله استفاده کرده بود ، رجوی ملعون از وی استفاده کرد . سپس از تشکیلاتش بیرون انداخت .این چنین بود که تفاله دوبار مصرف شده تبدیل به یک بیمار روانی شد و در هوای این است که خود را تبدیل کند به یک مینی هزارم رجوی .

 تفاله ای که می خواست بد نام نمیرد اما …..

در سالیان قبل* پنج مقاله در رابطه با ایرج مصداقی نوشتم و تمامی نوشته ها و خاطرات وی را به نقد کشیدم و به وی انتقاد کردم .و تمامی مقالات را ایرج مصداقی خوانده اما از پاسخ دادن تا کنون فرار کرده است . برای ان دسته از هموطنان که ایرج مصداقی را نمی شناسند مختصری توضیح می دهم و برای اطلاعات بیشتر می توانید به پیوست ها مراجعه کنید .

ایرج مصداقی چه کسی است ؟ نام برده هوادار فرقه رجوی یا همان مجاهدین است که در سال 1360 دستگیر شد .در جریان قتل عام های 1367 در زندان گوهردشت بود .ایرج مصداقی جز گروه 40 نفره بچه های نازی اباد بود که برای زنده ماندن خود نهایت همکاری خود را در کشتار زندانیان سیاسی با لاجوردی و هیئت مرگ انجام داد . اقای ایرج مصداقی به قول خودش خیلی باهوش است ، تمامی کتاب های کتابخانه زندان ، اشعاری را که زندانیان سرودند و……نفرات کشته شده ،و خیلی موارد دیگر را به خوبی به یاد دارد .نام برده ادعا دارد که 4 بار درمقابل هیئت مرگ قرارگرفته !!  هر بار به صورت مجره اسائی و حیرت انگیزی نجات پیدا کرده است ؟! و در ترانزیت هیئت مرگ در مرگ اورترین لحظه بود و توانسته زنده بماند؟! اما از انجائی که خیلی خرمرد رند است و دیگران را ابله حساب میکند .نمی گوید چقدر و چگونه با لاجوردی و هیئت مرگ همکاری کرد تا باعث شد زنده بماند .به زندگی خائنانه و خفیف خود ادامه بدهد . از اینکه چندین جلد کتاب نوشته ، از همه چیز و همه جا و همه کس و ازهمه خاطرات نوشته است. اما وقتی که بخودش می رسد تاریخ دقیق دستگیری و تاریخ دقیق ازادی اش در سال 1370 را فراموش کرده است . در هیچ نوشته ای از خیانت های که انجام داده است اشاره ای نمیکند .

اما هم بند ها و دوستان ایرج مصداقی که باهم در زندان بودند پرده ای از همکاری های اکیپ شان را با لاجوردی را بیان کردند. در نشست های که مسعود رجوی در سال 1380 برگزار کرد دوستان ایرج مصداقی را پای بلندگو بخط کرد و از انها سوال کرد در قتل عام سال 1367 چکار می کردند ؟

ان نفرات کامل ریل کارشان را توضیح دادند .که مجدد ملعون رجوی سوال کرد یعنی شعار دادن شما فرمان اجرا فرمان پاسدارها بود که مجدد به زبان اوردند ! و تائید کردن که شعار دادن این موجودات فرمان کشتار دیگر زندانیان بوده . به همین دلیل این موجودات از کشتار 67 باقی مانند.

ایرج مصداقی وقتی که درسال 1373 به سوئد رفتند ، در تشکیلات سازمان مجاهدین بود که برای جمع آوری پول( مالی اجتماعی) می رفتند . سرتیم اکیپ ایرج مصداقی ،  اول محمود عاقلی بود ، بعداً علی جها نی بود، پس از آن محمد الهی بود. مسول مستقیم انها  خانم ملیحه بود . مسئول کل تشکیلات سوئد در آن زمان بهشته شاد رو بود،در منطقه سی یس تار ، هوستی برای جمع آوری پول یا همان مالی اجتماعی می رفتند . پس از یک سال از بخش مالی اجتماعی به قسمت روابط انتقال داده شدند ، که به همراه هیئت های ملاقات به عنوان فردی که زندانی بوده برده می شد و لقب مهندس به ایرج مصداقی  داده شده بود . پس از آن به پاریس انتقال داده شد .در پایگاهی که مربوط به شورای ملی مقاوت بود به نام پایگاه شکری مستقر بود .بعد ازمدتی باز به سوئد بازگردانده شدند .تا هفت سال قبل به شدت از تمامی عمل کردهای فرقه رجوی دفاع می کردند ، تبدیل به سخنگو غیر رسمی انها شده بود . که اوج کار وی در دو برنامه تلویزونی که با بی بی سی بود از شدت فشار رنگ گردن او داشت بیرون می زد. پس از مدتی رنگ عوض کرد ،این بار در انجمن کارزار ایران تریبونال به عنوان یکی از سخنگویان کشته شدگان کشتار های 1367 نمایان شد !؟ فردی که دستش به خون فرزندان رشید این خاک و بوم الوده است .

بدین صورت بود که لاجوردی جنایت کار ، ایرج مصداقی را وقتی کاملا استفاده کرد و تبدیل به تفاله اغشته به خون  کرد از زندان بیرون انداخت . سپس این تفاله لاجوردی امد در خارجه به فرقه رجوی پیوست . تقریبا همان مقداری که لاجوردی از تفاله استفاده کرده بود ، رجوی ملعون از وی استفاده کرد . سپس از تشکیلاتش بیرون انداخت .این چنین بود که تفاله دوبار مصرف شده تبدیل به یک بیمار روانی شد و در هوای این است که خود را تبدیل کند به یک مینی هزارم رجوی . با این تفاوت که رجوی ملعون توانسته بود چند هزار جوان را اسیر کند ، اما این تفاله خودش است و تلویزون اینترنتی میهن .

ایا ایرج مصداقی یک فرد سیاسی است ؟ یا یک معضل روانی ؟

چرا ایرج مصداقی این قدر پرخاشگر و عصبی است ؟چرا کنترل بر خود ندارد ، سریع از کوره در می رود ؟ چرا نمی تواند نرمال و متین صحبت کند ؟چرال برنامه های تلویزونی که اجرا می کند یک طرفه  است از چه چیزی هراس دارد که کسی روی خط وی برود ؟…

هموطنان و دوستان گرامی که در دنیای مجازی سیر می کنند ، این چند سال اخیر اگر به مطالب یا مصاحبه های وی با تلویزون میهن( که به مدیریت فردی هم کیش خود مصداقی است ، در این برنامه بشدت بسته و خفه خانی که سیعد بهبهانی درست کرده که هیچ فردی در برنامه مثلا زنده این تیم دونفره نمی توانند روی خط بیایند و اظهار نظر کنند ! دائم هم دم از ازادی و دموکراسی می زنند ؟  ) که پخش می شود توجه کرده باشند با یک فرد سیاسی طرف حساب نیستند . با یک فرد روانی که در تمام برنامه ها یا نوشته هایش پاچه چند نفری را حتما میگیرد .تا جائی که نوشته ها و برنامه های این فرد را گوش داده یا خوانده ام فقط مارک و توهین و تهمت  به دیگران است .

این فرد مریض و روانی را اگر در این سالیان پیگیری کرده باشید به خوبی باید با خصوصیات و اخلاقیات وی اشنا شده باشید . فردی که در سال 1367 تا جائی که می توانست برای زنده ماندن خود با هیئت کشتار زندانهای تهران همکاری کرد ، و جالب است که چندین سال قبل که یک انجمن یا تشکلی درست شده بود به نام ایران تریبونال ، این اقای ایرج مصداقی خودش را به عنوان یکی از سخنگویان ان جا زده است ؟ هیچ موقع هم به این سوال نه خود وی نه دوستانش که در این تشکل هستند جواب ندادند که این اقا که تا چند سال قبل در کشتار 67 فعال بوده دست داشته چطور الان به عنوان سخنگو از جانب ان کشته شدگان می خواهد سخن بگوید و از انها دفاع کند ؟ چه کسی وی را به سمت انتخاب کرده است ؟ ….

چرا ایرج مصداقی مانند  رهبر و معلم خود مرحوم مسعود رجوی ، مخالفان و منتقدین خود را ترور شخصیت می کند ؟ معمولا افرادی دست به چین کاری می زنند که از پاسخگوئی در تنگا قرار می گیرند، جوابی برای پاسخ ها ندارند بدهند ، تلاش می کنند با عصبانت و پرخاشگری نفر مقابل را وادار به عقب نشینی کنند . به همه اقرادی که از وی انتقاد می کنند مارک وتهمت بزنند . این موضوعی که است که در این هفت یا هشت سال گذشته در تمامی نوشته ها و مصاحبه های ایرج مصداقی دیده می شود تمامی افرادی که به نوعی از وی مچ گیری کرده  اند یا پته وی را در دروغ گوئی روی اب انداخته اند و به نوعی دست ایرج مصداقی را رو کرده اند وی به تمامی افراد مارک وتهمت می زند و تهاجم می کند دقیق همان کاری که رهبرش مسعود رجوی انجام میداد . الان هم باز ماندگان ان یعنی سران فرقه رجوی انجام میدهند . در رابطه با روان پریشی ایرج مصداقی می شود ساعت ها با فاکت ونمونه صحبت کرد و از فیلم های خود وی سند اورد که ایشان یک فرد نرمالی نیستند .البته حق هم دارند که نرمال نباشند ، ان جنایت ها و کشتار های که در سال 1367 انجام شد و این فرد هم دست داشته ، ان خون ها ریخته شده و فشار ها نمی گذارد که وی ارام بگیرد . بخصوص که تلاش هم می کند با دروغ گفتن خود را تبرئه کند .الغرض در این رابطه می شود خیلی نوشت و گفت که به همین بسنده می کنم .

اخرین سوال از ایرج مصداقی این است : کسی که ادعا دارد از سال 1373 از ایران خارج شده ، چندین کتاب نوشته نکاتی اشاره کرده است به قول خودش فقط در زندان گوهر دشت بوده است اما اطلاعتش در رابطه با گوهر دشت و …. هست و خیلی موضوعات دیگر که در این سالیان بیان کرده است . همگان می دانند که امکان دسترسی یک فرد به این همه اخبار و اطلاعات امکان پذیر نیست مگر اینکه با ما از بهتران در تماس باشند  که انها تغذیه اش می کنند ! چنین افرادی مشکوک هستند بخصوص که مطلقا در هیچ زمینه ای به منابع خود اشاره نمی کنند !  این خود سوال برانگیز است که منابع اطلاعتی اقای ایرج مصداقی کجا است و چگونه این حجم  اخبار  و …. به وی می رسد .وقتی تمامی این موارد را کنار هم قرار می دهم و با توجه به شناختی که از وی دارم این شک چند برابر می شود که باید روزی به این سوال پاسخ بدهد یا زمانی پرده ها خواهد افتاد .

باز این موارد را برای ثبت در تاریخ تکرار خواهم کرد تا فرزندان ایران زمین، گرگ در لباس میش را بشناسند و بدانند گروهی برای زنده ماندن خود چگونه خونخوارشدند . در خارجه و در مجامع حقوق بشری اشک تمساح می ریزند و جای قربانی را با رجوی جلاد دگر بار برای زندگی خفت بار خود عوض کرد .

 باید یاد آوری کنم که هیچگونه مشگلی یا خصومتی با افراد جدا شده یا کسانی که به عنوان توبه کننده یا تواب های که پس از رهائی از زندان جمهوری اسلامی بدنبال زندگی خود رفته اند،یا افرادی که از سازمان مجاهدین جدا شده اند، نداشته و ندارم. تنها مخاطبین من افرادی هستند که فرقه رجوی آنها را سفید سازی کرده .یا کسانی که  تبدیل به جاده صاف کن های فرقه رجوی شدند . درواقع کسانی که حق را ناحق می کنند و گفته های سران فرقه رجوی را نشخوار می کنند.

https://mohamadkarami.wordpress.com/2009/03/09/91/

https://mohamadkarami.wordpress.com/2012/03/20/%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7/

https://mohamadkarami.wordpress.com/2012/10/08/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d9%85%db%8c/

https://mohamadkarami.wordpress.com/2012/10/26/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa/

https://mohamadkarami.wordpress.com/2012/11/25/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s