سو استفاده رجوی چی ها از نام ستار خان

هیچ کلمه ای ازسه جمله معروف ستار بزبان نیاورده است چرا چون این سه جمله روحیات ومردم دوستی ووطن پرستی واندیشه های ستاررابنمایش میگذارد که رجوی فاقد انهاست…. سردارملی گفت ماگوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک بدشمن وبیگانه نمیدهیم….. گفت اگرمامزدور وجاسوس هستیم مزدورایرانی ها هستیم نه اجنبی….

سو استفاده رجوی چی ها از نام ستار خان

رجوی که همیشه از سرداران ومبارزان ملت ایران سو استفاده وخودرا ادامه دهنده راه وفرزند سیاسی انها میداند ولی درعمل ازویژگیهای انها بیزار وفراریست یکی ازانها ستارخان است قبلا اشاره ای به این موضوع کرده ام وحالا میخواهم جداگونه کمی به ان بپردازم ودست رجوی را افشا وراه سواستفاده اورادرحد همین نوشته ببندم زیرا سواستفاده ازمبارزین ملت ایران را خیانت وتوهین به انها میدانم که دست اوردهای انها رالوده به منویات وتمایلات خودکرده وواقعیتها وچهره ها رامخدوش میکنند که این عمل خیانت به ملت وفرهنگ جامعه هم هست درهمین رابطه درسایت رسمی رجوی نوشته طولانی درباره ستارخان دارد که به همه چیز ازجمله عملکرد رضا خان میرپنج قمارباز تا اینکه اسب لیاخوف جفتک پرانی کرد تا خرخرفلان سرباز عین الدوله درخواب ازشیرمرغ تاجان ادمیزاد را درمقاله خود اورده ولی به چند ویژگی اصلی ستارهیچ اشاره ای نکرده است وهیچ کلمه ای ازسه جمله معروف ستار بزبان نیاورده است چرا چون این سه جمله روحیات ومردم دوستی ووطن پرستی واندیشه های ستاررابنمایش میگذارد که رجوی فاقد انهاست

یک.. سردارملی گفت ماگوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک بدشمن وبیگانه نمیدهیم

دو… گفت اگرمامزدور وجاسوس هستیم مزدورایرانی ها هستیم نه اجنبی

سوم… مهمترین روحیات وخلقیات واعتقادات او دراین عملکرد خلاصه میشود بااسب حرکت کرد وهرجا پرچم سفید نصب شده بود را پایین کشید درصورتیکه فقط 20 تفنگچی در رکابش مونده بودند

حال سوال این است  چراسایت رجوی که مقاله رادرج کرده درهیچ کجای مقاله به این سه ویژگی خاص سردارهیچ اشاره نشده ویک کلمه ننوشته است ایا سهوا بوده یا اگاهانه ازقلم افتاده است اگر ازبنده سوال کنیدباتوجه به شناختی که ازرجوی وعملکردها وشیوه های تبلیغی وروانی او اگاهی دارم اگاهانه وعامدانه حقیقت راپوشانده است زیرا قبلا هرجا صحبت ازسردارملی میشد رجوی بخصوص پایین کشیدن پرچمهای ننگ وتسلیم را یاداوری وروی ان مانورمیداد هرساله ازاو شنیده ام اگرسخنرانی هایش باشد وحذف نکرده باشد میتوانید گوش وخودبشنوید چرا وبچه دلیل الان حذف شده دو دلیل بیشترندارد زمان صدام بود وازمایش وامتحان پس نداده بود وکسی ازماهیت رجوی خبرنداشت میشد ازاین مانورها داد وسخن پراکنی کرد حالا ازمایش پس داده ومهمترجداشده ها دستان وصندوقچه اورا افشا وبرملا وروی میز ریخته ومثل سفره درجلوچشمان همه پهن کرده اند دیگر زمان بازی نیست وامکان سواستفاده نمیدهند درنتیجه بهتراست که ارام ارام وچراغ خاموش انهایی که بصرفه نیست وبزیان است راحذف کند بهمین دلیل اینطورنوشته است حالا ما سه جمله ستار خان رابا عملکردرجوی بررسی میکنیم

یک پایین کشیدن پرچمهای تسلیم انهم باداشتن فقط بیست تفنگچی ومحاصره توسط انگلیس وروسیه وپادشاه قاجار رجوی باداشتن 2800 تانک وادوادت زرهی و28000تن مهمات بیش ازهفتاد کاتوشیا وبیش از200توپ 122 و130 ووووهزاران خودرو وپدافند هوایی وچهارهزارنیروی اموزش دیده وتمرین کرده که خودش بعد امدن امریکا بارها گفت فرماندهان امریکایی بارها گفته اند جنگ بامجاهدین برای ما سخت تر بود البته غلو میکرد وووووو که اینها امارتقریبی ست که یادم هست قبل ازاینکه صدام سرنگون شود وجنگ درفرودگاه بغداد وبصره ادامه داشت رجوی که میخواست بغداد را تسخیرکند تا فهمید صدام رفتنی ست دستورداد شبانه روی تمام ادوات فوق وسنگرها وخاکریز ووو پرچم سفید نصب کنند حالا انهمه پرچم سفید شبانه ازکجا درامد معلوم نیست فقط میتوان گفت قبل ازشروع جنگ خودرابرای تسلیم ونصب پرچم سفید اماده کرده بود ونیروها بیخبر بودند وشبانه باعمل ودستور انجام شده روبروشدند

دوم گفت گوشت خر وعلف میخوریم ولی خاک نمیدهیم رجوی با بازی درمیزادمخواران امریکا ونتانیاهو بنیادگرای یهودی وصهیون وپادشاه سلاخ ساطوربدست واره به پشت وشمشیربکمر برای سلاخی وحمایت ازتروریسم وتجزیه طلبان بی وطن ومزدوربیگانه قبل ازهر چیزی کباب برگ وششلیک وبره کباب رامیخورد انوقت خاک راهم قبل ازهمه تقدیم بیگانه میکند

سوم دربرابر دشمنان که ستاررامزدورخطاب کردند گفت حداقل ما مزدور ایرانی هستیم نه بیگانه

رجوی درست برخلاف این هم مزدورصدام شد هم پادشاه عربستان وهم امریکا وهم اسراییل چرا تا پول واطلاعات بدست بیاورد وخرج مزدوری وخوش رقصی برای انها بکند حال معلوم میشود چرا گفتم اگاهانه وعامدانه سه جمله معروف ستاررا اینباربرخلاف سالهای گذشته حذف وهیچ اشاره ای به انها نکرده زیردستها ی خباثت وخیانت اشکارترازاین حرفهاست بگذریم ازاینکه ستارایستاد وتااخرین نفس جنگید چه درتبریز وچه درتهران ولی رجوی هم درتهران جیم الف جا وهم درعراق حالا هم که تفنگهایش نم کشیده نیروهایش وارفته ودرباتلاق البانی تاخرخره فرورفته ونزدیک پایان تعهدات نیروها وشروع ریزش است بایدهم از حرفهای اصلی چشم پوشی کند تا بمذاق ارباب خوش بیاید واینگونه است که با حذف سخنان اصلی وانگیزاننده ستار نوکری رااثبات وخوش رقصی را نمایش وبه ستارخان سردارملت ایران توهین میکند وازصحنه انروزگار به شرح جفتک پرانی اسب لیاخوف وخرخر سربازدرخواب ورضا میرپنج قمارباز میپردازد.

علی شیرزاد 2018 / 11 / 20

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s