بایگانی ماهانه: ژوئن 2018

معرفی یکی از انجمن های ایرانی یا کانون های شورشی یا هزار اشرف در اروپا و امریکا

در این جا سه نمونه از این انجمن ها یا کانون های شورشی یا هزار اشرف را معرفی می کنم که به اسم کاظم موسوی است که در المان ثبت شده است.اما دو تا از این انجمن ها در امریکا کار می کند .اینها فقط برای این است که از این طریق این انجمن ها از امریکا ا ن سهم دلاری که برای رژیم اخوندی در نظر گرفته اند از طریق این انجمن ها به فرقه رجوی بدهند …. به خواندن ادامه دهید

چرا مالک شراعی را فرقه رجوی به قتل رساند ؟

– جسد مالک در دریاچه ناپدید شده تا چهار روز پیدا نشده و بعد از ان هم خبری نشد که ایا پیدا شد یا نه . مگر ان دریاچه اسید بوده باشد که جسد مالک در ان ذوب شده باشد . – در البانی دریاچه یا برکه اب به نام روتول وجود خارجی ندارد . در عکس نقشه گول که ضمیمه است می توانید واقعیت را ببینید . – روستا به نام روتولا وجود دارد که در فاصله 23 کیلومتری اردوگاه فرقه رجوی است . – در سایت ها خبری قید شده که پلیس از 4 نفر از دوستان مالک که فرقه ادعا کرده تلاش کرده اند برای جستجوی مالک ، بازجوئی کرده و این اتفاق از نظر پلیس مشکوک است و پرونده ان باز است .- کسی که نجات غریق بوده باشد و در رودخانه کارون صدها بار عرض ان را طی کرده باشد در یک برکه ناپدید نمی شود …. به خواندن ادامه دهید

پاسخ به سوالات : قسمت سوم

دهند اما معلوم نیست که این کانون های شورشی که این فرقه ادعا می کند در توی این تظاهرات ها و اعتصاب ها و تحصن های مختلف که در کشور در طی ماه های گذشته پیش امد ، پس کجا هستند ؟ چرا یک پلاگارد محض نمونه از جانب این کانون های ادعائی در دست این جمعیت که در توی خیابان بودند دیده نشد ؟ در اینهمه اعتراضات و تحصن ها یک عدد اعلامیه یا یک تابلو در دست کسی دیده نشد ؟ دریغ از یک کسی از مریم قجر عضدانلو یا عکسی از ارم این فرقه ! به خواندن ادامه دهید

پاسخ به سوالات: قسمت دوم

خانم گلین به این سوال پاسخ بدهید فردی مانند مریم قجر عضدانلو که سینه چاک مردم سوریه … هست چرا وقتی که دختران انقلاب روسری خودشان را برمی داشتند و مورد سرکوب قرار گرفتند این همه مورد اتفاق افتاد یک بار نشد که موضع بگیرد و محکوم کند یا از این زنان حمایت کند .حالا شما مواضع اعلام شده را در نظر می گیرد ؟ به خواندن ادامه دهید

پاسخ به سوالات :قسمت اول

چرا ماها که از این فرقه جدا شده ایم تقریبا تمام ما ها به این فرقه اعترا ض کردیم انتقاد کردم حرف هایمان را زدیم و به همین دلیل هم زندان وشکنجه گاه های فرقه را هم به تن کشیدیم و در نشست های انچنانی و دادگاه هائی که شخص رجوی برپا می کرد دادگاهی شدیم بهای اعتراضمان را با ضرب وشتم زندان پرداختیم.. به خواندن ادامه دهید

مریم قجر عضدانلو با اعدام مخالفتی ندارد؟

در این سه دهه مسعود رجوی ملعون حکم اعدام چند صد نفر از اعضا که با شما مخالف بودند را صادر کرده است ؟ در این سه دهه چند صد نفر در زندان ها و شکنجه گاه های فرقه کشته شدند ؟ چند ده نفر در میادین مین ، به اجبار به روی مین فرستادید ؟ چند ده نفر را به خاطر فشار های بیش از حد باعث شدید که خود کشی وخود سوزی کنند ؟ اگر یک تناسب ریاضی ببنیدم شما ها چند برابر دولت جمهوری اسلامی اعضای معترض و مخالف خود را کشتید و حذف فیزیکی کردید ؟… به خواندن ادامه دهید

برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد

خائنی که به مردم عراق تبریکی میگوید . اما در برابر تیم ملی ایران به کما فرو میرود .راستی چه بر سر این فرقه جنایت کار تروریستی امده است . کسانی که به ظاهر خود را ایرانی می دانند . زمانی که تمام ایرانیان این پیروزرا جشن میگیرند و هموطنان داخل کشور تا دم سحر مشغول جشن وپایگوبی در خیابان ها هستند اما مریم قجر عضدانلو و سران این فرقه در سکوت مطلق فرو می روند در واقع و این گل به دروازه ایدئولوژیک فرقه رجوی خورد .که بر اثر ضربه وارده کماکان در کما مطلق به سر می برند …. به خواندن ادامه دهید