بایگانی روزانه: مه 17, 2018

جنازه مرضیه رضائی توسط اهالی برگشت خورد

به چه حقی شما این را بدون اجازه در این محل دفن کردید . شما ها را امریکائی ها اوردند اینجا ، شما در اینجا امکانات ، پول ، اب ، برق وهمه چیز دارید در حالی که برای ما جیره بندی است . شما نمی توانید از امکانات محدود ما استفاده کنید . به خواندن ادامه دهید