بایگانی روزانه: ژانویه 28, 2015

شش تن ازمجاهدین موفق شدند از اسارتگاه لیبرتی در عراق فرار کنند

ge
قابل توجه هموطنان عزیز :
بعد از پیام 11 آبان یا عاشورای مسعود رجوی که در کمپ موقت لیبرتی برای نفرات پخش شد . به دنبال آن نشست های درونی شروع شد که از نفرات تعهد کتبی بگیرند . در این نشست ها افراد زیادی مسله دار هستند و نصبت به موضع سازمان مجاهدین دافعه دارند . به زور نشست ها از نفرات امضاء و تعهد نامه میگیرند . افراد تلاش می کنند به اشکال گوناگون از دادن تعهد و امضا امتناع کنند. در همین رابطه بعد از پیام عاشورای مسعود رجوی 6 نفر از نفرات موفق شدند از اسارتگاه لیبرتی فرار کنند و خود را به پلیس عراق معرفی کنند . که اکنون در نزد پلیس عراق می باشند . مسعود رجوی اخرین جمله پیام عاشورای خود را چنین بپایان برد : آنچه در اینجا جریان دارد عین کارزار سرنگونی است کارزار شماره 5 را اغار کردیم .دقیقا درست گفتید این فرار ها عین کارزار سرنگونی است که شروع شده است .
اخبار تکمیلی را بعدا به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم به خواندن ادامه دهید