بایگانی روزانه: ژانویه 11, 2015

کنکاش و تحلیل پیام 11 ابان 1393مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت دوم

کسی نیست در این خارجه به گوش مسعود رجوی بگوید بابا سازمان مجاهدین با 2400 نفر به قول خودت در زندان لیبرتی حتی اختیار آب وفاظلاب خود راهم ندارد که تصمیم بگیرند کی تخلیه کنند . سازمان مجاهدین با 2400 نفر اختیار خارج شدن از کمپ لیبرتی برای اجرای قرار های پزشگی ندارند . اگر شما این قدرت را داشتید که نخست وزیر را از قدرت کنار گذاشتید . پس این همه اطلاعیه چی هست که دنبال هم می دهید که و اعلام می کنید که امروز بنزین به ما ندادند،دیروز تره بار ما برگشت خورد، پریروز 2 تا قرار پزشگی در بیمارستان کنسل شد ….کدا م را باور کنیم اینکه شما اختیار آب و فاظلاب خود را ندارید را باور کنیم یا اینکه نوری المالکی را از قدرت بر کنار کردید را ؟
شما ادعا دارید که کمپ لیبرتی زندان است اخر چطور یک مشت زندانی می تواننددر تحولات سیاسی یک کشور که صاحب آن از یک طرف امریکا است ، از طرفی اروپا است ، از طرفی ایران است تاثیر بگذارد به خواندن ادامه دهید