بایگانی روزانه: ژانویه 3, 2015

کنکاش و تحلیل پیام 11 ابان 1393مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن

نکته پنهان دیگری که در این پیام وجود دارد این است که مریم قجر در تبلیغا ت خود دائم از برابری حقوق مردان و زنان حرف می زند . در این سازماندهی ماهیت واقعی سازمان مجاهدین روشن شد . مردان هیچ گونه جایگاهی در سازمان مجاهدین ندارند این حرف من نیست این حرفی است که در این پیام نهفته است . چرا می گوید هزار زن شورای مرکزی ؟ فقط زنان را می گوید پس مردان چی می شوند ؟ به عبارت دقیقتر آن مردان را جز انسان به حساب نیاورده اند ! دقیقا همین طور است چطور می شود سازمانی که دو- سوم آن مردان هستند در سازماندهی که اعلام بیرونی می کنند به عمد به حساب نیاورند . پس ببینید حالا درون تشکیلات این مردان چقدر بی ارزش هستند .چقدر بی هویت هستند ؟ با این سازماندهی بار دیگر حرف های ما ثابت شد که چقدر مسعودرجوی و مریم قجر عضدانلو کشک و پوشال حرف می زنند به خواندن ادامه دهید