بایگانی روزانه: نوامبر 25, 2014

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با داعش قسمت سوم : مروری بر عمل کرد سازمان مجاهدین در 11 سال گذشته در عراق .

زمانی که آشوب ها و حرکات های تروریستی دولت اسلامی شام و عراق ، در عراق شروع شده بود سازمان مجاهدین تمام تلاش خود را می کرد که این اقدام را به گروه های خود ساخته و یا گروه های که با آنها رابطه دارد به اسم انها تمام کند و از عنوانهای مانند : انقلابیون عراق، شورای نظامی کل انقلابیون عراق،انقلابیون موصل، انقلابیون عشایر عراق، عشایر مسلح،شورای نظامی انقلابیون، جنبش انقلابیون …..نام می برد . به خواندن ادامه دهید