بایگانی روزانه: نوامبر 21, 2014

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با داعش قسمت دوم

این سؤال یکی از بحث برانگیزترین سوالاتی است که در این رابطه پرسیده می شود. سیاست ها و استراتژی داعش باعث شده تا همه ی کشورهای حامی مخالفان نظام سوریه از جمله کشورهای خلیج از آن تبری جویند و حتی بسیاری معتقدند که داعش از زمانی که به میدان کارزار وارد شده هیچ چیز جدیدی نداشته و بیشتر از آنکه سلاحش را متوجه نظام سوریه کند به سوی مخالفان حکومت نشانه گرفته است. این قضیه باعث شده تا گروه های نظامی دیگر داعش را به همدستی با نظام سوریه متهم کنند، در این بخش هم توضیحات مختصری در رابطه جریان داعش داده می شود و از قسمت سوم به اصل موضوع پرداخته می شود .برای روشن شدن موضوع اول اشاره ای به تولد داعش و اینکه راهبر عقیدتی آنها کی است و چطور شکل گرفتن اشاره می شود و سپس به نقاط مشترک و عمل کرد ها ی سازمان مجاهدین اشاره می کنم به خواندن ادامه دهید