بایگانی روزانه: نوامبر 17, 2014

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با داعش قسمت اول

به اطلاع هوطنان عزیز می رسانم که بحث را به طور کامل ازگفتار به نوشتار تبدیل شده است .
موضوع بحث امروزمان دو بخش است که بخش اول در رابطه با نقاط مشترک سازمان مجاهدین با سازمان تروریستی داعش است و عمل کرد سازمان در این زمینه که با این سازمان هم خوانی دارد و بخش دوم بحث در رابطه با مسله بنیادگرائی سازمان مجاهدین است .
برای روشن شدن موضوع اول اشاره ای به تولد داعش و اینکه راهبر عقیدتی آنها کی است و چطور شکل گرفتن اشاره می شود و سپس به نقاط مشترک و عمل کرد ها ی سازمان مجاهدین اشاره می کنم به خواندن ادامه دهید