بنیاد گرای واقعی در ایران را بهتر بشناسیم ، آیا سازمان مجاهدین خلق یک فرقه بنیاد گرا است ؟

بفرض اینکه رژیم جمهوری اسلامی بنیادگرا و حامی تروریسم است . به چه دلیل مسعود رجوی به عنوان رهبر سازمان مجاهدین برای این بنیادگرا ها نامه می نویسد و خواستار آن می شود که بزرگی از سر بگیرند. برای مجلس خبرگان این رژیم نامه می نویسد و پیشنهاد می دهد . آیا کاسه ای زیر نیم کاسه نیست ؟ ایا سازمان مجاهدین خودش از ان قماش نیست ؟ چه کسانی به اقای خمینی پدر بزرگوار می گفتند؟چه کسانی در صفحه اول نشریه هایشان با خط درشت می نوشتند گلوله های انقلاب به سینه جلادان و مجرمان شاه توفنده باد ….
در پروئی سازمان مجاهدین سنگ پا قزوین را هم از رو برده اند . از آنجائی که این روز ها در پاریس کنفرانسی برعلیه داعش وضعیت عراق توسط دولت های اروپائی تشکیل گردید، سران سازمان مجاهدین دست به درج یک سری مقالات زده اند که مصاحبه کننده و مصاحبه شونده یکی است ، این بار محمد علی توحیدی ( فرید یکی از قاضی القضات بارگاه رجوی به صحنه امده است ) تحت عنوان مجاهدین انتی تز بنیاد گرایی قلم فرسائی کرده است : ( خط کشی زیر مطالب از من است که نوشته مجاهدین است ) .
telgraf
متن اطلاعیه سازمان مجاهدین : پدر گرامیمان اکنون که انقلاب رهائی بخش اسلامی و ضد امپریالستی ایران در مسیر حقیقی مردمی خود مجدد اوج گرفته …..فرزندان مجاهد شما که اکیدا خواستار ادامه رسالت ضد استعماری شما هستند جان های ناچیز خود را که کمترین فدیه رهائی این میهن و این خلق و مکتب است بر کف گرفته و آمادگی نثار کردن آنها را باهمه توانائی های ناچیز تر سیاسی و نظامی شان اعلام می دارند. به انتظار فرمان قاطع امام در ریشه کنی همه بنیاد های امپریالیستی و صهیونیستی . سازمان مجاهدین خلق ایران 14/8/58
اول صحبت محمد علی توحیدی این طور شروع می شود *سوال: خطر بنیادگرایی را مجاهدین نه در سال57، بلکه در سال54 پیش بینی کرده بودند، سالی که خودشان زیر ضرب یک کودتای خائنانه اپورتونیستی چپ نما بودند ولی در کمال حیرت، رهبر زندانی مجاهدین مسعود رجوی، دشمن و تهدید اصلی را نه کودتاچیهای خائن، بلکه یک جریان راست ارتجاعی پیش بینی کرد ….) (در سالهای بعد، در سال 55 و 56، مسعود در دل زندانهای شاه، تهدید جنبش را راست ارتجاعی اعلام کرد …).
b4
اگر ادعای سازمان مجاهدین درست است پس این ملاقات ها بابت چی بود آیا سازمان مجاهدین خودش جز بنیادگراها نبوده است ؟ طبق ادعای جدیدی که شما دارید این نشست و برخاست ها پس از چه موضعی بوده است ؟؟
در همین پله اول آقای توحیدی خشت را کج نهاد، در کدام کتاب و اسناد سازمان این قید شده ، آمده که سازمان مجاهدین در سال 54 بنیادگرایی را پیش بینی کرده بود . تمامی کتاب های سازمان که بعد از پیروزی انقلاب باشرایط روز انتشار داده شد . آقای محمد علی توحیدی مگر آموزش های و بحث های هویت را شما فراموش کرده اید؟ در کجای بحث های هویت که 150 ساعت آموزش پایه بود چنین بحثی وجود داشت ؟ در کدام نوشته و کتاب و بحث مقوله ای به نام بنیادگرایی وجود داشت. این طور نیست که شتر سواری دلا دلا بکنید ، موضع و عقیدۀ رسما اعلام شده تعیین می کنند نه موضع درون تشکیلاتی را، آن هم این موضع درون تشکیلاتی در تمامی لایه ها بیان نمی شد و هوادران که اصلا بحساب نمی آمدند.
n'
خبر یک نشریه مجاهد : شکر گذاری مجاهدین خلق ایران بمناسبت فرمان بسیج سیاسی انقلابی امام خمینی
*(در سالهای بعد از 55 و 56، در دوره یی که دیگر امواج انقلاب بالا گرفته بود، باز فتنه خمینی و موج سواری او روی امواج جنبش و انقلاب جاذبه یی ایجاد کرده بود. فضایی که باز هم همین تهدید، تهدید انحراف به راست را به مراتب تشدید کرده بود. در واقع در آن مقطع تهدید از سطح نیروهای سیاسی و مبارزاتی، به کل جامعه گسترش پیدا کرده بود …
klljklj
* اما سازمان مجاهدین و شخص مسعود جهت گیری ضدارتجاعی ضدانحصارطلبی، ضد رژیم و ضد خمینی را قاطعانه و با بینش و روشنگری عمیق انقلابی و قانع کننده، در کل جامعه و در سطح سیاسی هدایت کرد…. نسبت به ادعای انقلاب اسلامی، هشدار داد و گفت: نگویید انقلاب اسلامی! و به عنوان رهبر بزرگترین و معتبرترین سازمان مسلمان انقلابی، شعار «زنده باد انقلاب دموکراتیک خلق ایران» را در سخنرانی اش ثبت کرد…..
b3
سوال اساسی این است اشراف و مرزبندی که سازمان مجاهدین دم می زند ایا این است که در تمامی پروسه دوش با دوش جمهوری اسلامی پیش برود وقتی در تقسیم قدرت به تفاهم نرسند سلاح بکشند ؟
*اشراف و مرزبندی با بنیادگرایی و ارتجاع زیر نام اسلام؛ دوم در میدان عمل و نبرد مستمر و بی شکاف با این خطر و با ارتجاع و بنیادگرایی تحت نام اسلام …… فقط تفسیر نکردند، برای تغییر حرکت کردند و قیمت دادند و بنیانگذاران مجاهدین، خودشان شاخصها و سرداران و رهبران بزرگ این مسیر بودند، هم در بینش و آگاهی و هم در فداکاری؛ در روز 4خرداد که آگاهانه شهادت را انتخاب کردند، در حقیقت، با خون خودشان و با خرد خودشان این راه را روشن کردند ….)

از قدیم گفته اند ادم دروغ گو کم حافظه می شود . به جای اینکه بخواهم بیشتر تجزیه و تحلیل کنم اسنادی که مربوط به سال های 1358 و تا 1360 که در نشریه سازمان مجاهدین خلق چاپ می شد را انتشار میدهم . خود بهترین تجزیه و تحلیل با دیدگاه هر فرد است که سازمان مجاهدین چقدر دروغ می گوید
tabrik
*( بنابراین نمی شود خواست ضد بنیادگرایی داشت، یا حرف ضد بنیادگرایی زد، ولی از در مماشات و از در سازش و همراهی و همکاری با بنیادگرایی درآمد؛ هرکس که باشد، این چنین نمی تواند آنتی تز یا نیروی مقابله کننده باشد، حتی خیلی اوقات آب به آسیاب بنیادگرایی و ارتجاع می ریزد )

*خب ما معنی بنیادگرایی را می دانیم، یا درست تر بگویم با تمام وجودمان آن را حس می کنیم، چرا که از آن زخم می خوریم، دیکتاتوری، سرکوب، شکنجه، اعدامهای خیابانی اعدامهای جمعی، سنگسار، قتل عام، نسل کشی و… مبارزه با آن را هم می بینیم. اما سؤال این است که چرا و چگونه مجاهدین آنتی تز بنیادگرایی هستند؟
b7
*پاسخ بنیادگرایی، از یک نیرو، جنبش، مبارزه همه جانبه ایدئولوژیک، تئوریک، سیاسی، انقلابی، مبارزاتی و تشکیلاتی برمی آید. آنتی تز بنیادگرایی در این تمامیت معنا پیدا می کند. یک معنای کامل سیاسی، اجتماعی و تئوریک.
باید به سازمان مجاهدین و سرکردگان آن گفت : موضع و عقیده را رسما اعلام شده و تعیین می کنند ، نه موضع درون تشکیلاتی . مگر سازمان مجاهدین اعلام نکرد نیروهایمان را برای مبارزه با آمریکا در اختیار سپاه پاسداران می گذاریم یعنی همان سپاه تروریستی قدس ؟!!مگر در تاریخ 14\8\58 سازمان مجاهدین طی تلگرافی به آقای خمینی ننوشتند که: جان های ناچیز شان را در کف گرفته وآمادگی نثار کردن آنها با همه توانائی های ناچیزتر سیاسی و نظامی شان را دارند و در انتظار فرمان قاطع امام بودند!! آیا این طوری از اول ضد تروریست و بنیاد گرائی بودید
telgraf
بفرض اینکه رژیم جمهوری اسلامی بنیادگرا و حامی تروریسم است . به چه دلیل مسعود رجوی به عنوان رهبر سازمان مجاهدین برای این بنیادگرا ها نامه می نویسد و خواستار آن می شود که بزرگی از سر بگیرند. برای مجلس خبرگان این رژیم نامه می نویسد و پیشنهاد می دهد . آیا کاسه ای زیر نیم کاسه نیست ؟ ایا سازمان مجاهدین خودش از ان قماش نیست ؟ چه کسانی به اقای خمینی پدر بزرگوار می گفتند؟چه کسانی در صفحه اول نشریه هایشان با خط درشت می نوشتند گلوله های انقلاب به سینه جلادان و مجرمان شاه توفنده باد …..
وقتی ازداستان گروگانگیری سفارت امریکا حمایت می کردید و نیروهایتان را به جلو سفارت امریکا می فرستادید که برای دانشجویان خط امام دست بزنند و اعلام حمایت می ….. آیا این حمایت از بنیادگرایی نبود؟ آیا اینها تقویت بنیادگرایی نبود؟ آیا اینها توهم پراکنی برای مردم و تشویق مردم به حمایت از آقای خمینی و آخوندها و بنیادگرایی نبود؟ مگر موضعگیری و عقیده و اینکه ما از اول اینگونه بودیم را موضع و حرفهای یواشکی و درگوشی داخل تشکیلاتی حساب می کنند .
klljklj - Copie
مواردی که بالا اشاره شد مشتی از خروار این سازمان بنیادگرا بود . چندین فاکت نمونه هم از سال های اخیر که به اصطلاح انقلاب ایدئولوژی را از سر گذرانده اند، باضریب چند به قعر بنیادگرائی رفته اند . نمونه ها :زنان می بایست لباس های فرمی که استفاده می کردند یک سایز بزرگ می بود که هیچ گونه برجستگی های آنها معلوم نشود. زنان و مردان می بایست دکمه آستین مانتو و پیراهن و یقه ها تا اخرین نقطه بسته می شد. ظابطه و قانون بود در سالن های نشست و غذا خوری روی سندلی های که مخصوص زنان بود هیچ مردی حق نداشت بنشیند حتی اگر زنی در سالن نبود!! هیچ زن ومرد ( یعنی مسئول و تحت مسئول حق نداشتند تنهائی نشست برگذار کنند ، صحبت کنند خانم مسئول می بایست حداقل با یک زن دیگر کوپل می شد و دونفره می آمدند و مرد هم حداقل با دو یا سه نفر می بایست شرکت میکرد!! در حین صحبت کردن مرد ها حق نداشتند به صورت زنان نگاه کنند می بایست یا به آسمان نگاه می کردند یا به زمین !! هیچ زنی حق نداشت مردی را سوار خودرو کند ، اگر اگر هم سوار می کرد می بایست در پشت جیپ سوار می کرد.همین طور در رابطه زنان که مطلقا حق نداشتند سوار خودروئی شوند که راننده ان مرد بود!!
نتیجه می گیریم که سازمان مجاهدین خلق از هر گروه و سازمانی بنیادگرا تر و راست تر و مرتجع تر و عقب مانده تر است . دقیقا مانند آفتاب پرست هستند . در هر کجا و هر مکان به آن رنگ و در می آیند با این تفاوت که آفتاب پرست موجودی است که برای جامعه مفید است . اما سازمان مجاهدین خلق مضرترین موجود روی زمین است که به هم نوعان خود هم رحم نمی کند.

klljklj - Copie (4)
*http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=18949

oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s