هذیان گوئی های سازمان مجاهدین بخاطر فعالیت های اعضاء جدا شده تحت پوش کودتا!؟

مریم رجوی دائم دم از این می ز ند که اعضاء جدا شده پاسپورت جمهوری اسلامی دارند. اگر پاسپورت جمهوری اسلامی نجست است و بالاترین جرم و جنایت است یا یکی از گناهان کبیره است ….به چه دلیل خانم مریم رجوی خواهر شما با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد ؟به چه دلیل برادر شما محسن با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد به همراه خانم خود و تا سالیان پاسپورت جمهوری اسلامی در جیبش بود؟ به چه دلیل مادر ، بهشته شادرو که زمانی مسئول اول سازمان مجاهدین بود با پاسپورت جمهوری اسلامی و با خرج سازمان مجاهدین برای دیدن بهشته شادرو به المان امده بود. به چه دلیلی خانواده صدیقه حسینی و مژگان پارسائی که هر دو زمانی مسئول اول سازمان بودند خانواده هایشان باپاسپورت جمهوری اسلامی به خارج تردد دارند ؟(قسمت پنجم مصاحبه با تلویزیون مردم تی وی)


ادامه بازی 17 ژوئن که سازمان مجاهدین در تلویزون خصوصی خود تحت عنوان کودتای نافرجام 17 ژوئن سریالی را شروع کرده، در چندین بخش اجرا کرده که بخش نهم ان مربوط به نامه معروفی می باشد که انجمن فریاد ازادی در تاریخ 4 مارس 2014 با همیاری دیگر دوستان جدا شده نامۀ سرگشادۀ 50 تن از جداشدگان سازمان مجاهدین به نخست وزیر عراق نوری المالکی نوشته شده است. تا کنون سازمان مجاهدین بخصوص رهبری این فرقه سوزش لاالاج خودش را چند بار به اشکال مختلف نشان داده است . این بار تحت عنوان کودتای نافرجام 17 ژوئن در بخش نهم این سریال که پرده اخر هم می باشد دارد نشان می دهد که نامه ای که در 4 مارس 2014 تعداد 50 نفر از اعضای جدا شده خطلاب به نخست وزیر عراق که نوشته شده این مرتبط است با دستگیری های 17 ژوئن 2003 حال خود هموطنان پیدا کنند این نامه که 11 سال بعد از دستگیری مریم قجر عضدانلو و160 تن از فرماندهان وسران که دست در پولشوئی و طرح های حمله به سفارت خانه ها در اروپا داشتند. این طور باشد این اعضائ جدا شده باید خیلی مهم باشند کار های که انجام میدهند یک دهه از سازمان جلو هستند تازه انموقع کشف می شود حرکاتشان که انجام داده بودند با عمل زمان خود . اما واقعیت چی است ،سازمان مجاهدین از مریم قجر عضدانلو تا دیگر سران و فرماندهان این فرقه سرشان را مانند کبک در برف فرو برده اند یا به عبارت دقیق تر درون غاز زندگی می کنند از جامعه و پیرامون بدور هستند وکاملا چشم وگوش خود را بسته اند اتقاقاتی که پیرامون انها در عراق یا اروپا می افتد خبر ندارند و نمی فهمند ،شاید هم خودشان را به نفهمی می زنند. اما اعضا ء جدا شده که اکثرا فعال های حقوق بشری هستند، بر خلاف فرقه رجوی که جان افراد اسیر برایشان ارزشی ندارد .تمام تلاش خود را می کنند این دوستان را نجات بدهند که به دنبال زندگی خود بروند . به همین خاطر تمام اعضا جدا شده فعال که مقاله یا تحلیل اوضاع احوال را می نویسند به انجاء مختلف در مقالات خود این هشدار وهوشیاری را به سازمان مجاهدین و دیگر مجامع حقوق بشری رساندند که جان این عزیزان درخطر است . علت این هم که جدا شده ها تحلیل دقیق از شرایط داشتند و دارند . اولا سالیان سال درون این تشکیلات زندگی کرده اند و نصبت به ریز ترین حرکات این تشکیلات شناخت کافی دارند
در ثانی افراد کارکشته سیاسی هستند ودائم مسائل روز را پیگیری می کنند مسائل پیرامون سازمان را زیر نظر دراند و به این دلیل است که تحلیل هایشان دقیق است . ایا این زمینه سازی است که کسانی چشم شان را مانند رهبران خائن و مجاهدین نبسته اند ونصبت به خون دوستان و هموطنان خود احساس مسئولیت می کنند و دائم نصبت به نقشه های شوم سران سازمان به مجامع حقوق بشری ه دار می دهند .
نکته جالب توجه این است که این فیلم کودتای نافرجام 17 ژوئن که در تاریخ 22 ژوئن 2014 درست کرده اند. آنها فکر می کنند که درب کمپ سابق اشرف باز نشده است ودر انجا نفر وجود دارد. بارها در این فیلم به این اشاره می کند که نفرات رنج دیده اشرف و لیبرتی . بارها اشاره می کند که 7 نفر اسیرند در حالی که طبق اطلاعیه سازمان یکی از آن 7 نفر محسن نیکامی ( کمال ) جسدش را در بغداد سازمان تحویل گرفت و مشخص شد که کشته شده
پرده اخر این سریال راسازمان مجاهدین به این شکل پایان می برد( پرده اخر نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق از مستختمان اطلاعت به نوری المالکی به خاطر قتل عام مجاهدین اشرف ….ما می خواهیم با هماهنگی و همکاری یونامی و سازمان ملل و سفارتخانه های کشور های اروپائی و امریکا در جهت جدا سازی بدنهسازمان از رهبری واعلام انحلال این تشکیلات تلاش لازم مبذول گردد)( پخش فیلم3 ) نه اقا جان این نامه به اقای نخست وزیر عراق اول در سایت فریاد آزادی منتشر شد و بعد برای تمام رسانه های عراقی فرستاده شد . همان رسانه های که در گذشته اطلاعیه های سازمان مجاهدین را انتشار می دادند
نکته مهمی که وجود این است که چرا سازمان مجاهدین در این فیلمی که درست کرده است نامه مذبور را به عربی نشان می دهد و تحلیل خودش را به جای ترجمه به شنونده می خواهد قالب کند . در حالی که نامه اصل ان به فارسی است و در اکثر سایت های جدا شدگان هم انتشار داده شده است . دلیل این کار ان است که اگر بخواهد نامه فارسی رانشان بدهد دیگر نمی توانند هرچه که خواستند بلغور کنند و خورد شنوندگان و نیروهای چشم و گوش بسته خود بدهند
سازمان مجاهدین در این فیلم پایانی مطرح می کند ( جدا شده ها پس از کسب اعتماد رژیم به اروپا گسیل شدند) اخر کسی نیست به سران مفلوک و وامانده فرقه رجوی گوش زد کند که اگر ما اعضاء جدا شده مامور رژیم بودیم و برای نفوذ به درون سازمان ماموریت داشتیم ، دیگر چه نیازی بود که کسب اعتماد رژیم اخوندی را بکنیم .
مریم رجوی و دیگر سران سازمان مجاهدین دائم دم از این می زنند که اعضاء جدا شده تعدادی از انها پاسپورت جمهوری اسلامی دارند. اولا اگر مدرک و سند دادگاه پسندی دارید بفرمائید رو کنید نه ان کاغذ تقلبی که درست کرده اید به نام افراد نشان میدهید که فقط درون تشکلیلات فرقه مصرف دارد . چونکه در دنیای ازاد همه مردم پاسپورت دارند و دیده اند که چه نوعی است. همه مانند شما ها در غار زندگی نمی کنند که نتوانند جعلیات را تشخیص دهند .
در ثانی مهتر از این موضوع اگر پاسپورت جمهوری اسلامی نجست است و این قدر بد است که شما ها این همه دارید از ان بد می گوید انگار بالاترین جرم و جنایت است یا یکی از گناهان کبیره است . پس لطفا از همان تریبون تلویزون خودتان جواب بدهید که به چه دلیل خانم مریم رجوی خواهر شما با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد . خانم مریم رجوی به چه دلیل برادر شما محسن با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد به همراه خانم خود و تا سالیان پاسپورت جمهوری اسلامی در جیبش بود. به چه دلیلی همسران و اقوام درجه یک اعضا شورای ملی مقاومت مانند عبدالعلی معصومی به ایران تردد دارند در هر ساله به ایران رفت وامد می کنند .به چه دلیل مادر ، بهشته شادرو که زمانی مسئول اول سازمان مجاهدین بود با پاسپورت جمهوری اسلامی و با خرج سازمان مجاهدین برای دیدن بهشته شادرو به المان امده بود.ان هم برای تفریبا 3 ماه که دائم در حال گذشت و گذار بود باخرج سازمان چون مادر شادرو است به چه دلیلی خانواده صدیقه حسینی و مژگان پارسائی که هر دو زمانی مسئول اول سازمان بودند خانواده هایشان باپاسپورت جمهوری اسلامی به خارج تردد داردند و به پایگاه های سازمان در اروپا می ایند و می روند. اگر پاسپورت جمهوری اسلامی اینقدر بد است به چه دلیلی خواهروبرادر اقای جلال گنجهای و برای دیدار ایشان به اروپا سفر می کنند .و زمانی هم که مریم رجوی دعوت انها بیایند پاریس با انها ملاقات کنند . خواهر و برادر اقای گنجهای نپذیرفتند اقا جلال گنجه ای که از مسئولین سازمان و عضو شورا و….. با خرج سازمان با اقوام چند هفته ای در پایگاه های سازمان سر کند اشکالی ندارد .
فرقه رجوی در این سکانس اخر این فیلم ادعا می کند که تعدادی از جدا شده ها اصلا عضو سازمان مجاهدین نبودند وبنابه دلایلی به مجاهدین پناه اورده بودند. یا در کنار مجاهدین زندگی میکردند که اکثرا بین سال های 65 تا 75 اخراج شدند!! این هم از ان حرف های بود که مرغ های که در زیر خاک هم که بودند به خنده در آمدند. خیلی جالب است شما افراد عادی جامعه را به عنوان محافظ مریم رجوی و مسعود رجوی قرار می دهید ، بدون اینکه عضو سازمان باشند بعد از مدتی هم انها را اخراج می کنید ؟ اما به اعضاء 30 ساله خود اجازه نمی دهید به انها نزدیک شوند و برای شرکت در نشت های رجوی از ریل 7 خوان تفتیش بدنی بایستی عبور کنند . پس شما افراد عادی را در عملیات ها شرکت می دادید، در سه عملیات به شدت مجروح می شدند و بعد انها را اخراج می کردید ! اگر اگر شما راست می گوید که حتما هم راست می گوید پس اجازه بدهید همین نفرات بیایند در تلویزون خودشما توضیح بدهند چند ده سال در تشکیلات بودند و در کدام عملیات ها با چه سمتی افراد تحت فرمانشان را به عملیات بردند . ودر چه سال های در کجا ها محافظ شخصی مسعود رجوی و مریم رجوی بودند چه در رفت امدهای اروپا و چه در عراق تا روسیاهی بماند برای ذغال .
اگر ما عامل گشتاپو دینی هستیم ، پس چرا مسعود رجوی دائم در حال نامه نگاری برای رژیم اخوندی است ان هم سال 1358 که برای شخص اقای خمینی می نوشت و بعد از آن برای اقای خامنه ای و رفسنجانی سپس برای مجلس خبرگان . با این نامه نگاری ها معلوم می شود چی کسی عامل عملی گشتاپوی دینی است . اشاره به نامه های است که رجوی در سال 1358 دائم به نام امام می نوشتو در خواست سلامتی برای وی می کرد یا نامه حمایت امیز از رفسنجانی برای ریاست جمهوری و نامه برای اقا ی خامنه ای و نامه ای که برای مجلس خبرگان نوشت که بزرگی پیش بگیرند.
مریم رجوی و دیگر سران دم از این می زنند که اعضاء جدا پاسپورت جمهوری اسلامی دارند…. اگر پاسپورت جمهوری اسلامی نجست است و این قدر بد است. بالاترین جرم و جنایت است یا یکی از گناهان کبیره است. به چه دلیل خانم مریم رجوی خواهر شما با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد؟ به چه دلیل برادر شما محسن با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد به همراه خانم خود و تا سالیان پاسپورت جمهوری اسلامی در جیبش بود. به چه دلیل مادر ، بهشته شادرو که زمانی مسئول اول سازمان مجاهدین بود با پاسپورت جمهوری اسلامی و با خرج سازمان مجاهدین برای دیدن بهشته شادرو به المان امده بود کنند . به چه دلیلی خانواده صدیقه حسینی و مژگان پارسائی که هر دو زمانی مسئول اول سازمان بودند خانواده هایشان باپاسپورت جمهوری اسلامی به خارج تردد دارند . ادامه بازی 17 ژوئن که سازمان مجاهدین در تلویزون خصوصی خود تحت عنوان کودتای نافرجام 17 ژوئن سریالی را شروع کرده، در چندین بخش اجرا کرده که بخش نهم ان مربوط به نامه معروفی می باشد که انجمن فریاد ازادی در تاریخ 4 مارس 2014 با همیاری دیگر دوستان جدا شده نامۀ سرگشادۀ 50 تن از جداشدگان سازمان مجاهدین به نخست وزیر عراق نوری المالکی نوشته شده است. تا کنون سازمان مجاهدین بخصوص رهبری این فرقه سوزش لاالاج خودش را چند بار به اشکال مختلف نشان داده است . این بار تحت عنوان کودتای نافرجام 17 ژوئن در بخش نهم این سریال که پرده اخر هم می باشد دارد نشان می دهد که نامه ای که در 4 مارس 2014 تعداد 50 نفر از اعضای جدا شده خطلاب به نخست وزیر عراق که نوشته شده این مرتبط است با دستگیری های 17 ژوئن 2003 حال خود هموطنان پیدا کنند این نامه که 11 سال بعد از دستگیری مریم قجر عضدانلو و160 تن از فرماندهان وسران که دست در پولشوئی و طرح های حمله به سفارت خانه ها در اروپا داشتند. این طور باشد این اعضائ جدا شده باید خیلی مهم باشند کار های که انجام میدهند یک دهه از سازمان جلو هستند تازه انموقع کشف می شود حرکاتشان که انجام داده بودند با عمل زمان خود . اما واقعیت چی است ،سازمان مجاهدین از مریم قجر عضدانلو تا دیگر سران و فرماندهان این فرقه سرشان را مانند کبک در برف فرو برده اند یا به عبارت دقیق تر درون غاز زندگی می کنند از جامعه و پیرامون بدور هستند وکاملا چشم وگوش خود را بسته اند اتقاقاتی که پیرامون انها در عراق یا اروپا می افتد خبر ندارند و نمی فهمند ،شاید هم خودشان را به نفهمی می زنند. اما اعضا ء جدا شده که فعال های حقوق بشری هستند، بر خلاف فرقه رجوی که جان افراد اسیر برایشان ارزشی ندارد .تمام تلاش خود را می کنند این دوستان را نجات بدهند که به دنبال زندگی خود بروند . به همین خاطر تمام اعضا جدا شده فعال که مقاله یا تحلیل اوضاع احوال را می نویسند به انجاء مختلف در مقالات خود این هشدار وهوشیاری را به سازمان مجاهدین و دیگر مجامع حقوق بشری رساندند که جان این عزیزان درخطر است . علت این هم که جدا شده ها تحلیل دقیق از شرایط داشتند و دارند . اولا سالیان سال درون این تشکیلات زندگی کرده اند و نصبت به ریز ترین حرکات این تشکیلات شناخت کافی دارند
در ثانی افراد کارکشته سیاسی هستند ودائم مسائل روز را پیگیری می کنند مسائل پیرامون سازمان را زیر نظر دراند و به این دلیل است که تحلیل هایشان دقیق است .
ایا این زمینه سازی است که کسانی چشم شان را مانند رهبران خائن و مجاهدین نبسته اند ونصبت به خون دوستان و هموطنان خود احساس مسئولیت می کنند و دائم نصبت به نقشه های شوم سران سازمان به مجامع حقوق بشری هشدار می دهند . نکته جالب توجه این است که این فیلم کودتای نافرجام 17 ژوئن که در تاریخ 22 ژوئن 2014 درست کرده اند. آنها فکر می کنند که درب کمپ سابق اشرف باز نشده است ودر انجا نفر وجود دارد. بارها در این فیلم به این اشاره می کند که نفرات رنج دیده اشرف و لیبرتی . بارها اشاره می کند که 7 نفر اسیرند در حالی که طبق اطلاعیه سازمان یکی از آن 7 نفر محسن نیکامی ( کمال ) جسدش را در بغداد سازمان تحویل گرفت و مشخص شد که کشته شده است.
پرده اخر این سریال را سازمان مجاهدین به این شکل پایان می برد( پرده اخر نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق از مستخدمان اطلاعت به نوری المالکی به خاطر قتل عام مجاهدین اشرف ….ما می خواهیم با هماهنگی و همکاری یونامی و سازمان ملل و سفارتخانه های کشور های اروپائی و امریکا در جهت جدا سازی بدنهسازمان از رهبری واعلام انحلال این تشکیلات تلاش لازم مبذول گردد) قسمتی از سریال مجاهدین تحت عنوان کودتا

نه اقا جان این نامه به اقای نخست وزیر عراق اول در سایت فریاد آزادی منتشر شد و بعد برای تمام رسانه های عراقی فرستاده شد . همان رسانه های که در گذشته اطلاعیه های سازمان مجاهدین را انتشار می دادند
نکته مهمی که وجود این است که چرا سازمان مجاهدین در این فیلمی که درست کرده است نامه مذبور را به عربی نشان می دهد و تحلیل خودش را به جای ترجمه به شنونده می خواهد قالب کند . در حالی که نامه اصل ان به فارسی است و در اکثر سایت های جدا شدگان هم انتشار داده شده است . دلیل این کار ان است که اگر بخواهد نامه فارسی رانشان بدهد دیگر نمی توانند هرچه که خواستند بلغور کنند و خورد شنوندگان و نیروهای چشم و گوش بسته خود بدهند
سازمان مجاهدین در این فیلم پایانی مطرح می کند ( جدا شده ها پس از کسب اعتماد رژیم به اروپا گسیل شدند) اخر کسی نیست به سران مفلوک و وامانده فرقه رجوی گوش زد کند که اگر ما اعضاء جدا شده مامور رژیم بودیم و برای نفوذ به درون سازمان ماموریت داشتیم ، دیگر چه نیازی بود که کسب اعتماد رژیم اخوندی را بکنیم .
مریم رجوی و دیگر سران سازمان مجاهدین دائم دم از این می زنند که اعضاء جدا شده تعدادی از انها پاسپورت جمهوری اسلامی دارند. اولا اگر مدرک و سند دادگاه پسندی دارید بفرمائید رو کنید نه ان کاغذ تقلبی که درست کرده اید به نام افراد نشان میدهید که فقط درون تشکلیلات فرقه مصرف دارد . چونکه در دینای ازاد همه مردم پاسپورت دارند و دیده اند که چه نوعی است همه مانند شما ها در غار زندگی نمی کنند .
در ثانی مهتر از این موضوع اگر پاسپورت جمهوری اسلامی نجست است و این قدر بد است که شما ها این همه دارید از ان بد می گوید انگار بالاترین جرم و جنایت است یا یکی از گناهان کبیره است . پس لطفا از همان تریبون تلویزون خودتان جواب بدهید که به چه دلیل خانم مریم رجوی خواهر شما با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد . خانم مریم رجوی به چه دلیل برادر شما محسن با پاسپورت جمهوری اسلامی از ایران خارج شد به همراه خانم خود و تا سالیان پاسپورت جمهوری اسلامی در جیبش بود. به چه دلیلی همسران و اقوام درجه یک اعضا شورای ملی مقاومت مانند عبدالعلی معصومی به ایران تردد دارند در هر ساله به ایران رفت وامد می کنند .به چه دلیل مادر ، بهشته شادرو که زمانی مسئول اول سازمان مجاهدین بود با پاسپورت جمهوری اسلامی و با خرج سازمان مجاهدین برای دیدن بهشته شادرو به المان امده بود.ان هم برای تفریبا 3 ماه که دائم در حال گذشت و گذار بود باخرج سازمان چون مادر شادرو است به چه دلیلی خانواده صدیقه حسینی و مژگان پارسائی که هر دو زمانی مسئول اول سازمان بودند خانواده هایشان باپاسپورت جمهوری اسلامی به خارج تردد داردند و به پایگاه های سازمان در اروپا می ایند و می روند. اگر پاسپورت جمهوری اسلامی اینقدر بد است به چه دلیلی خواهروبرادر اقای جلال گنجهای و برای دیدار ایشان به اروپا سفر می کنند .و زمانی هم که مریم رجوی دعوت انها بیایند پاریس با انها ملاقات کنند . خواهر و برادر اقای گنجهای نپذیرفتند اقا جلال گنجه ای که از مسئولین سازمان و عضو شورا و….. با خرج سازمان با اقوام چند هفته ای در پایگاه های سازمان سر کند اشکالی ندارد .
فرقه رجوی در این سکانس اخر این فیلم ادعا می کند که تعدادی از جدا شده ها اصلا عضو سازمان مجاهدین نبودند وبنابه دلایلی به مجاهدین پناه اورده بودند. یا در کنار مجاهدین زندگی میکردند که اکثرا بین سال های 65 تا 75 اخراج شدند!! این هم از ان حرف های بود که مرغ های که در زیر خاک هم که بودند به خنده در آمدند. خیلی جالب است شما افراد عادی جامعه را به عنوان محافظ مریم رجوی و مسعود رجوی قرار می دهید ، بدون اینکه عضو سازمان باشند بعد از مدتی هم انها را اخراج می کنید ؟ اما به اعضاء 30 ساله خود اجازه نمی دهید به انها نزدیک شوند و برای شرکت در نشت های رجوی از ریل 7 خوان تفتیش بدنی بایستی عبور کنند . پس شما افراد عادی را در عملیات ها شرکت می دادید، در سه عملیات به شدت مجروح می شدند و بعد انها را اخراج می کردید ! اگر اگر شما راست می گوید که حتما هم راست می گوید پس اجازه بدهید همین نفرات بیایند در تلویزون خودشما توضیح بدهند چند ده سال در تشکیلات بودند و در کدام عملیات ها با چه سمتی افراد تحت فرمانشان را به عملیات بردند . ودر چه سال های در کجا ها محافظ شخصی مسعود رجوی و مریم رجوی بودند چه در رفت امدهای اروپا و چه در عراق تا روسیاهی بماند برای ذغال . اگر ما عامل گشتاپو دینی هستیم ، پس چرا مسعود رجوی دائم در حال نامه نگاری برای رژیم اخوندی است ان هم سال 1358 که برای شخص اقای خمینی می نوشت و بعد از آن برای اقای خامنه ای و رفسنجانی سپس برای مجلس خبرگان . با این نامه نگاری ها معلوم می شود چی کسی عامل عملی گشتاپوی دینی است . اشاره به نامه های است که رجوی در سال 1358 دائم به نام امام می نوشتو در خواست سلامتی برای وی می کرد یا نامه حمایت امیز از رفسنجانی برای ریاست جمهوری و نامه برای اقا ی خامنه ای و نامه ای که برای مجلس خبرگان نوشت که بزرگی پیش بگیرند.
لینک مصاحبه:

ادامه دارد oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s