پرسش وپاسخ با هموطنان در تلویزون مردم تی وی در رابطه مسعود رجوی، منصور قدر خواه و کمپ لیبرتی ….

پرسش وپاسخ با هموطنان در تلویزون مردم تی وی در رابطه مسعود رجوی، منصور قدر خواه و کمپ لیبرتی ….
در رابطه با جمهوری اسلامی و آخوند ها در دنیای مجازی صدها انجمن ، گروه وتعداد زیادی افراد مستقل هستند که دارند صحبت می کنند. این جدا از افراد و سازمان های است که در ایران هستند . اما چند نفر حاضر شدند در رابطه با سازمان مجاهدین صحبت کنند،بجز نفرات جدا شده؟در عرض این 25 سال گذشته بیش از 3000 نفراز سازمان مجاهدین جدا شده اند.چند نفر از این افراد دارند از جنایاتی که در سازمان مجاهدین اتفاق افتاده صحبت می کنند. 20 الی30 نفر هستند ، واین همه جنایتی که اتفاق افتاده یک در ده هزارم ان را بیان می کنند . چه کسانی هستند که نمی خواهند این جنایات مجاهدین افشا شود؟
لینک به مصاحبه با تلویزون مردم تی وی :

سوال : می گویند مسعود رجوی مرده اگر نمرده چرا خودش را این سالیان نشان نمی دهد حتی برای اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی در عراق نظر شما چی است .
ج – سوال واقعی است که تا به حال چه از دوستان یا هموطنان زیادی یا در محفل های سیاسی ، جائی که هموطنان جمع می شوند و بحثی از فرقه رجوی پیش می آید، همیشه این سوال بوده که مسعود رجوی کجاست ؟ اگر نمرده چرا در انظار عمومی خودش را نشان نمی دهد .تحلیل فردی من این است که مسعود رجوی زنده نیست مرده است .زنده بودن ونبودن این فرد بعد از 12 سال هیچ تاثیری نداشته است. کسی نتواند بعد از 12 سال خودش را حداقل برای اعضا سازمان مجاهدین در عراق در تشکیلات خودشان نشان بدهد ، با ساده ترین امکانات مثل ویدو کنفرانس یا کال کنفرانس نتواند خودش را نشان بدهد این فرد با مرده چه فرقی دارد ؟ آن صدای که به وی منتصب می کنند باهر وسیله ای می توان درست کرد. پیام وی را یک فرد دیگری می خواند ، الان فردی به اسم مسعود رجوی وجود خارجی ندارد ، اگر بود بعد از 12 سال حداقل برای نیروهای درون تشکیلات ظاهر می شد.
چرا سازمان مجاهدین نمی خواهد اعلام کند که مسعود رجوی مرده است ؟ دلیل خیلی واضح و روشن است همین افرادی که در تشکیلات لیبرتی و در اروپا اینها دارند . بخصوص در خارج کشور خیلی ها یشان به خاطر مسعود رجوی است که با این تشکیلات کار می کنند. این افراد هم به خاطر تعهد شخصی یا اون رابطه فردی است که با رجوی دارند برای سازمان نگه داشته است . اگر این موضوع اعلام بیرونی شود و بگویند که مسعود رجوی مرده ، در تشکیلات این فرقه سنگ روی سنگ بند نمی شود . چه نیرو هائی که در عراق هستند یا در خارج که جز بندنه اصلی هستند بیش از % 50 ان ریزش می کند . و این را خوب می دانند که اگر اعلام کنند که مسعود رجوی مرده دیگر تشکیلاتی باقی نمی ماند. این همان نقطه فروپاشی تشکیلاتی به نام سازمان مجاهدین است و این اسم نقطه صقل این تشکیلات است .
بعضی از دوستان هم بیان می کردند مسعود رجوی بخاطر افتزاهاتی ( افتزاهات : وطن فروشی ها که فیلمهای ان موجود است ، خود کشی ها ، کشتار مردم ایران ، کشتار کردها و شیعه ها در عراق، زندان و کشتار های درون تشکیلات …..) که داشته باید در یک محاکمه عادلانه جواب گو باشد . به این خاطر شهامت آن را ندارد . خوب اگر این هم بخواهد باشد این در رابطه با مردم و نیرو های دیگر است پس چرا خودش را از نیروهای تشکیلات مخفی نگه داشته است .

سوال : در برنامه قبل شما گفتید اقای منصور قدر خواه این هنر مند مردمی از سازمان مجاهدین پول دریافت میکند چرا تهمت میزنید ممکن است یکبار به خاطر کاری ، مجاهدین کمکی کرده باشند اگر کرده باشند هیچ مسله ای ندارد .
اولا این هموطن برای ما تعریف کند هنرمند مردمی چی است و چه تعریفی دارد به چه کسانی می گویند هنرمند مردمی . اولا به هر ننه قمری که نمی گویند هنرمند در ثانی به کسی نمی گویند هنرمند مردی .هنرمند مردمی استاد شجریان است که بهای کارش را پرداخته ، ، محمد رضا علی پیام هالو هستند که زندانش را هم رفت و حرفش را می زند و در ایران هست ، اصغر فرهادی هنر مند مردمی است که جوایز های زیادی برده بهای کارش را پرداخته با مردم هست ،ورزشکار مردمی اقای علی کریمی است که کمک هایش به هموطنان زبانزد همه است . غلامرضا تختی بود که در زلزله بوئین زهرا و جاهای دیگر به کمک مردم می شتافت نه این فیل آبی یا فیل اسبی اینها کجا مردمی هستد.
این هنرمند مردمی ! چه هنری دارد ؟ چه کا رهای کرده ؟ چه جوائزی دریافت کرده که یک لیست قطار کرده .می گوید فیلم ساز است کدام فیلم را درست کرده چه دست اوردی داشته . در این دوره زمانه دیگر نمی شود بلف و دورغ گفت دنیای اینترنت است همه چیز سریع رو می شود زمان 57 نیست که موجی بیاید و موج سواری بشود . ( اقای قدر خواه برای خانم مهناز سلیمانیان عنوان می کند که مستقیم از شما پول دریافت نکرده ام درست می گوید . وی از طریق رابط این پول ها را دریافت می کند چرا ؟ بدلیل اینکه این کار غیر قانونی است و پولشوئی محسوب میشود . و برای فرار کردن از دادن مالیات است که به این شیوه پول دریافت می کنند . )
البته اقای قدر خواه هنر در پولشوئی و کلاه برداری دارد و اثارش هم موجود می باشد . کلاه برداری تحت نام شرکت رویا در المان ، پولشوئی در امریکا تحت نام درست فیلم برای سازمان مجاهدین ، شرکت در تمامی برنامه های سازمان مجاهدین ، اگر بی پول است با کدام پول هرماه از امریکا به فرانسه می اید مگر در فرانسه زندگی می کند که دائم در اینجا است. با این همه مسافرت طبق ادعای خودش که برای مهناز سلیمانیان نوشته است .
سوما تهمت زده نشده این مدرک به دست خود وی نوشته شده که درخواست حقوق ماهانه خودش را کرده که تاریخ و ادرس و شماره تماس وی هم وجود دارد m1
m2

این اقا اگر واقعا می خواهد فیلم تولد ترو را درست کند ، وبدنبال یک واقعیت است که بخواهد روشن کند، پیشنهاد مشخصی برای وی دارم. بدنبال واقعیت باشد که اگر واقعیت را می خواهد بیایدسراغ ماها که قبلا با سازمان بودیم . اولین ترور های سازمان یافته که سالیان ادامه داشت کی انجام داد؟کی اول دست به سلاح برد؟ من در این رابطه حاضر هستم اطلاعات مکفی در اختیار وی قرار بدهم و حتی خودم هم نقش بخواهم در فیلم وی اجرا کنم . اگر دنبال واقعیت هستید این راه و منابع خبر. در غیر این صورت که همانند سابق دنبال پولشوئی برای سازمان هستید. این بار تحت عنوان فیلم سازی است . با این تفاوت که این بار سهم قدر خواه و اسدالهی محفوظ است .خیلی واضح شد که تهمت زده نشد بلکه گوشه ای از واقعیت ها را بیان کردیم .
س : چرا شما فقط در رابطه با نقض حقوق بشر به سازمان مجاهدین می پردازید و از نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی آخوندی چیزی نمی گوید یا کمتر می گویید؟
ج : در رابطه با جمهوری اسلامی در دنیای مجازی صدها انجمن ، گروه وتعداد زیادی افراد مستقل هستند که دارند صحبت می کنند. این جدا از افراد و سازمان های است که در ایران هستند . اما چند نفر حاضر شدند در رابطه با سازمان مجاهدین صحبت کنند،بجز نفرات جدا شده؟در عرض این 25 سال گذشته بیش از 3000 نفراز سازمان مجاهدین جدا شده اند.چند نفر از این افراد دارند از جنایاتی که در سازمان مجاهدین اتفاق افتاده صحبت می کنند. 20 الی30 نفر هستند ، واین همه جنایتی که اتفاق افتاده یک در ده هزارم ان را بیان می کنند . چه کسانی هستند که نمی خواهند این جنایات مجاهدین افشا شود ؟ چه سودی برای انها دارد ؟ این خیلی مشخص است که چه کسانی و باچه هدفی دارند این سوال را بیان می کنند و با استفاده از چماق جمهوری اسلامی و اخوند ها دارند دیگران را تهدید به سکوت می کنند که چرا جمهوری اسلامی را ول کرده اید . این هم مسئولیت تک تک ما جدا شده ها از سازمان مجاهدین است که جنایات درون این فرقه را افشا کنیم .
از طرفی دیگر 33 سال است در ایران نیستم وازدرون جامعه ایران اطلاع واقعی ندارم بجز انچه که در دنیای مجازی می خوانم ، از موضوعی که اطلاع دقیق ندارم حرف پوشال چی بیان کنم . سوال این است چرا دیگران نمی ایند مقداری در رابطه با نقص حقوق بشر در سازمان مجاهدین صحبت کنند مگر 3000 نفر را در عراق به زور نگه نداشته است . در افتادن با سازمان مجاهدین بها می خواهد تا الان چندین بار توسط سازمان مجاهدین مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، توسط مسعود رجوی حکم اعدام برایم صادر شده ، نزدیک 60 ایمیل تهدید امیز که می کشیمت و… برایم فرستاده اند بجز اینکه هر چه تهمت و افترا هم به دهنشان رسیده نثارمان کرده اند . اعضا جدا شده که دارند فعالیت می کنند اهل معامله نبودند و نیستند تا به الان حرف هایمان را زده ایم و بهایش را داده ایم بازهم حرف خواهیم زد و جینایات فرقه را برملا می کنیم .
س : علت ممانعت تشکیلات رجوی از تماس و ملاقات اعضا مستقر درکمپ لیبرتی با خانواده ها چیست ؟ راه حل شما برای تماس و ارتباط با اعضا زندانی در کمپ چیست ایا راه حلی این تشکیلات فرقه ای باقی گذاشته است ؟
علت اینکه سازمان مجاهدین از ملاقات اعضای اسیر در لیبرتی با خانواده هایشان دارد ممانعت می کند این است که سازمان مجاهدین تحت عنوان انقلاب درونی سالیان سال است که تلاش کرده این رابطه های عاطفی، خانوادگی ، عشق، محبت را در دل نفرات ریشه اش را خشک کند . بجای کینه ، نفرت ، کشتار…..جایگزین کند. سازمان مجاهدین در طی سال های اول سقوط صدام حسین تجربه کرده %95 افرادی که خانواده هایشان را در مدت کوتاه ملاقات کردند ، ان اعضا دیگر نفر سازمان مجاهدین نشد و از تشکیلات سازمان مجاهدین فرار کردند. بخوبی می دانند افرادی که با خانواده هایشان ملاقات می کنند دوباره آن عشق ومحبت در دلشان جوانه می زند که این دشمن تشکیلات رجوی است . به همین خاطر سازمان مجاهدین حاضر نیست به هیچ وجه ملاقات بدهد . ملاقات خانواده ها یعنی انهدام سازمان مجاهدین این موضوعی است که بار ها در نشست ستاد بیان می کردند . سازمان مجاهدین حاضر این افراد را به کشتن بدهد اماحاضر نیست ملاقات بدهد این قانون سازمان مجاهدین است .
راه حل آن فقط فشار های بین المللی است هموطنان عزیز ، از هر طریقی که می توانید با نوشتن نامه به سازمان مللف صلیب سرخ جهانی،کمیساریای عالی پناهندگی ، یونامی سفارت خانه های دولت ها خارجی مانند امریکا ، فرانسه ، انگلیس ، اتحادیه اروپا نامه نگاری کنید و در خواست کنید که سازمان مجاهدین اجازه بدهد افراد لیبرتی با خانواده هایشان ملاقات کنند.
لینک به مصاحبه با تلویزون مردم تی وی :

لینک به مقاله خانم مهناز قزلو: http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54140.html
لینک به مقاله اقای جمال اعظیمی : http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59886.html
oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s