جام زهری که سازمان مجاهدین خلق در سال 2013 نوشید( قسمت چهارم)

موضوع جام زهر االانی گریبان گیری سازمان شده که الان روهمه اعضای سازمان میگه با شکست خودیم و به هیج کدوم از خاسته های خودمون نرسیدیم و بحث 7 نفره چیه… در البانی بیش از 70 نفر جدا شدند و مسئولین بالای سازمان به طور مشخص مرتضی اسماعیلی ( جواد خراسان) به تک تک نفرات مراجعه کرده وبا هزار دروغ وکلیکی به انها گفته : شما از کمیساریا پول نگیرید به جای 250 دلار ما 500 دلار به شما می دهیم .
اثرات جام زهر اشرف در لیبرتی :
بعد از، از بین رفتن کمپ اشرف شرایط در کمپ موقت لیبرتی هم عوض شد اثرات جام زهر اشرف در لیبرتی داشت عمل می کرد .بخصوص پس از کشته شدن 53 نفر ، آن 42 نفر که در اشرف زنده مانده بودند به لیبرتی انتقال داده شدند . و از آن زمان آنها در قرنطینه هستند . و اجازه ندارند با احدی تماس برقرار کنند .حتی به کمیته تحقیق جنایت اشرف که کمیته مستقلی از ارگان های حقوق بشری ، قضائی و سازمان ملل است اجازه داده نشد برای روشن شدن قضیه کشتار اشرف با افرادی که زنده مانده اند و در لیبرتی در قرنطینه هستند ملاقات داشته باشند.
تلاش دارند که آن فضای قبلی تشکیلات را که تماما فشار، تهدید ، تیغ تیغ کشی و برگذاری انواع نشست ها بود کم رنگ کنند به همین خاطر نشست ها کم شده فشار از روی افراد برداشته شده بجایش مهمانی می دهند . ورزش وفیلم سینمایی بیشتر شده و وسط هفته هم سیما فیلم سینمایی می گذارد و جمع می شوند در مقرها نگاه می کنند.
نشست با مسئولین بالا را بصورت کال کنفرانسی کردن . یعنی هر مقر در سالنش جمع می شود و از طریق کال کنفرانس مثلا مژگان ، زهره اخیانی ….صحبت می کنند. هدف از این کار هم قطع کردن ارتباط افراد باهمدیگر است .به چند دلیل : – تبادل اطلاعات افراد با هم در رابطه با اتفاقاتی که درون سازمان افتاده است و شرایط سازمان ، اخبار افرادی که از سازمان فرار کرده اند یا به کمپ المان و یا البانی انتنقال داده شده اند .عدم هماهنگی نفراتی که به هم اعتماد دارند که از سازمان بخواهند فرار کنند .در واقع افراد را به نوعی در همان محدوده مقر یا یگان زندانی می کنند و پیرامون آن ها را حصار تشکیلاتی می کشند ، که همان چند ده نفر با هم در تماس باشند.و کسی که بخواهند این حصار رابشکند با شدید ترین وجه با او برخورد می شود.
تمامی این شل وسفت کردن ها و به خاطر این است که بتوانند اوضاع وخامت بار تشکیلات را مهار کنند که از دست آنها خارج نشود .
کماکان سران سازمان به دستور مریم رجوی در کار مصاحبه کمیساریا ی عالی پناهندگی با بقیه نفرات باقی مانده کار شکنی می کند . به عمد می خواهد به دارزا کشیده شود تا شاید هرجی حاصل شود .
همان طور در کار اخرین گروهی که قرار بوده 3 قبل از لیبرتی به البانی بروند به دلیل اینکه معصومه ملک محمدی که در عراق پرونده قضائی دارد و نمی تواند عراق را ترک کند در این گروه قرارداده اند و می گویند یا ملک محمدی با این گروه می روید یا این گروه نمی رود . و همین طور در خبر ها بود که دولت البانی افراد بیشتری را پذیرفته بوده ، اما سازمان مجاهدین پیش شرط های قرار داده که مهم ترین شرط سازمان این است که گروه های که انها مشخص می کنند از عراق خارج شوند و هیچ کسی به عنوان اینکه پرونده قضائی دارد مانع خروج آنها نشوند . در واقع سازمان می خواهد 150 نفری که پیگرد قانونی دارند را از مرکه فراری بدهند . تا این زمان پیش شرط های سازمان مجاهدین پذیرفته نشده.
بازی اعتصاب های که در لیبرتی راه اندازی کرده بودند ، بصورت یگانی بود که نفرات را عوض می کردند . ان هم تعدادی افراد مشخص را اورده بودند که اکثرا بیمار بودند . به همین خاطر هیچ موقع ان عکس های که در ان نوبت ها نشان می دادند که وضع نفرات وخیم است دیگر دیده نمی شد . یگان های مشخص شده می بایست 20 روز در ان محل اعتصاب می کردند و بعد جابجا می شدند . به نوعی می خواستند از شر افراد مریض هم خلاص شوند که خوشبختانه هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاد که سازمان از خونشان استفاده کند.در سری ششم دختر مریم رجوی را هم در عکس نشان دادند که در اعتصاب می خواهد شرکت کند که انهم فقط جنبه تبلیغاتی داشت و مصرف درونی داشت . ازانجائی که این اعتصاب غذا تبدیل به یک مقلمه شده بود که بیشتر باعث ابروزی ابروی نداشته انها شده بود و در هیچ کجا انعکاسی نداشت حتی در این دو هفته اخر دیگرعکسی از این شو اعتصاب غذا در لیبرتی انعکاس نمی دادند
بعد از اعتصاب غذا نارضایتی و مسله دار شدن افراد در لیبرتی ابعاد تازه ای گرفته است خبر های که از لیبرتی بغداد رسیده می گویند که پس از پایان یافتن اعتصاب غذا موج جدیدی از مسله دارشدن، نارضایتی در لیبرتی واوج گرفته است . اعضا علنا می گویند به کدام پیروزی دست پیدا کرده ایم ؟آن 7 نفر پس چی شدند! فرماندهان نشست ها و جلسات توجیهی پیرامون دست آورد های پوشالی برگزار می کنند که افراد را از اصل موضوع دور کنند. پس از جام زهر اشرف برای توجیح الان روی تکثیر 1000 اشرف تاکید زیادی دارند
سازمان اساسا نمی خواهد وارد همکاری با ارگان های بین المللی و کمیساریا شود که این مسله حل شود و نفرات انتقال داده شونداین کلاف سر در گم در دستان مسعود و مریم رجوی مانده باید به قانون سر تعظیم فرود بیاورد و بپذیرد که ان 150 نفر به سیستم قضائی تحویل داده شود که اساسا نمی خواهد وارد این بازی شود. دولت عراق هم به سازمان ملل و کمیساریا دارد فشار می اورد که نمی تواند مسله حفاظت و امنیت انها حل کند کشور خودش روزانه دارد قربانی ترویستی میدهد . در خواست دارد که انها را خارج کنند. آقای مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل ( یونامی ) در عراق در پایان ماموریت خود در درعراق در گزارشی که در مورد سازمان مجاهدین خلق به شوای امنیت سازمان ملل ارائه نمود. که در آن به نقش مخرب سازمان مجاهدین درجلوگیری از انتقال نفرات به خارجه تاکید کرد، نکته مهم دیگر آن این بود که سخنگوی وزارت خارجه امریکا و معاون وزیر خارجه امریکا هم روی آ ن تاکید داشتند، که مانع اصلی در شکست پروژه انتقال نفرات به خارجه سازمان مجاهدین بوده است . آقای کوبلر در این بخش از گزارش خود به موارد نقض حقوق بشر و سرکوب تشکیلاتی در سازمان می پردازد. این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که در یک نهاد مهم بین المللی به عنوان سند ثبت گردیده است .که پیش تر هم در سال 2005 سازمان دیدبان حقوق بشر برای اولین بار در تاریخ خود سازمانی را که در مسند قدرت نبود را به عنوان یک سازمانی که حقوق اولیه اعضاء خود را نقض می کند به عنوان نافض حقوق بشر نام برد .
مارتین کوبلر دراین گزارش به چند نکته مهم اشاره می نماید که عبارتند از:
* ( یکم – هشتدار نماینده سازمان ملل در مورد حضور تعدادی از افراد سازمان در کمپ سابق اشرف .
سازمان مجاهدین خلق به بهانه فروش اموال 53 نفر را به کشتن داد و 7نفر مفقود ، کسی به این هشدار توجه نکرد .
دوم – مسولین کمپ موقت لیبرتی مانع ملاقات خانواده ها با اعضاء مستقر در کمپ می گرددند .
سوم – ممانعت رهبری سازمان ار دسترسی افراد کمپب به خدمات بهداشتی و درمانی .
چهارم ممانعت افراد از دسترسی آزاد به کمیساریای سازمان ملل و صلیب سرخ .
پنجم – ممانعت از تصمیم اراد متقاضی بازگشت به ایران
ششم – اذیت و آزار منتقدان و مخالفان و سرکوب تشکیلات .)
اثرات جام زهر در البانی : در البانی بیش از 70 نفر جدا شدند و مسئولین بالای سازمان به طور مشخص مرتضی اسماعیلی ( جواد خراسان) به تک تک نفرات مراجعه کرده وبا هزار دروغ وکلیکی به انها گفته : شما از کمیساریا پول نگیرید به جای 250 دلار ما 500 دلار به شما می دهیم . شما جدا شده باش اما د رکنار خود ما بمان و کمک می کنیم و که زودتر کارتان درست بشود و کشورهای که مقصد شما است برود . نیاز نیست که با ما کار کنید فقط از کمیساریا پول نگیرید .در غیر صورت مثل احسان بیدی با شما برخورد می شود و انهائی هم که کوتاه نیامدند این طور مورد تهدید قرار گرفته اند که این نوشته یکی از همان دوستان جدا شده در البانی است:
بعد از تهدید اقای احسان بیدی که نتوانستند وی را مهارکنند او را تهدید کردند و بر علیه او اطلاعیه دادند که وی را بترسانند. بعد از ان تهدید جمعی را در پیش گرفتند . ادامه تهدید وسرکوب اعضای مجاهدین در آلبانی توسط رجوی : جدا شدگان مجاهدین خبر از ادامه سرکوب دستگاه رجوی در آلبانی علیه اعضای خود میدهند در این رابطه یکی از جدا شدگان مجاهدین مینویسد :
در پیامی که به مسعود رجوی نصبت داده شده از زبان وی چنین امده 😦 شنیده بودم که بعضی از افراد که با پول ومخارج خودمان به آلبانی فرستاده بودیم الان گفته اند که ما با این سازمان هیچ کاری نداریم ومیخواهیم از این سیاست وسازمان جدا شویم وبه دنبال زندگی شخصی خود برویم
اولاً ، این خیانت به خون شهیدان است و دنبال زندگی شخصی رفتن یک بهانه است لذا چه بخواهید وچه نخواهید رژیم ایران واطلاعات دهان باز کرده که شما را ببلعد
دوماً ،زیر پا گذاشتن تعهداتی بود که قبل از رفتن امضا کرده بودید وهرکس بخواهد در چنین موقعیتی این سازمان را ترک کند حکمش مشخص است
وسوماً شتر در خواب بیند پنبه دانه که شما بخواهید از صفوف خدا وخلق جدا شوید یادتان باشد که درپیامی که قبل از رفتن برایتان فرستادم گفته بودم اگر بخواهید خیانت کنید جوابتان را نه من ونه مریم ونه خواهر مژگان میدهد بلکه همان برادان وخواهرانی که با هم در یک آسایشگاه ویک سالن هستید را خواهند داد .
زیرا خودتان در برگه های که به خواهر مژگان داده بودید تعهد داده بودید که تا آخرین نفس با سازمان بوده ومجاهد بمانید در غیر این صورت سازمان هر تصمیمی بگیرد با جان ودل قبول کرده. )
سران فرقه رجوی در کشور آلبانی هم با تهدید وترور کسانی که مایل نیستند در این فرقه بمانند را به زور وادار کرده که از این فرقه جدا نشوید در غیر این صورت جایشان سینه دیوار است .
اما جدا شدگان در جواب به این پیام چنین گفته اند :
“اولاً، اینجا عراق واشرف یا لیبرتی نیست که بخواهید با نشستهای چند صد نفره مارا بترسانید
دوماً، ما آزاد هستیم وبرده هیچکس نیستم وهرتصمیمی که بخواهیم میگیریم
سوماً، هرکاری که دوست دارید بکنید این سازمان یه سازمان تروریستی بر پایه دروغ ونیرنگ است واز این به بعد به هیچ یک از نفرات سازمان جواب نداده ونمیدهیم در غیر این صورت با پلیس آلبانی طرف حساب خواهند بود.
علاوه بر آن محل های که دولت البانی به نفراتی که در آنجا هستند داده است قبلا سازمان یک محل دیگری را در انجا کرایه کرده بود که برای دیدن نوارهای آموزشی و نشست ها استفاده می کرد . جدیدا باز یک اپارتمان در بالای شهر کرایه کرده که به زنان تعلق دارد . در واقع الان خانم ها در دو محل زندگی می کنند یک محل که دولت البانی داده و یک محل هم جائی است که سازمان اجاره کرده است و علاوه بر اینها فرزانه میدان شاهی و مسئولین در یک اپارتمان دیگر زندگی و کار می کنند . واخیرا هم سازمان با تلاش و هزینه زیادی خانم سويم را در البانی استخدام کرده که در شوی ایتالیا او را به نمایش گذاشته است .
آخرین گروهی که بیش از3 ماه است قرار بود از ترانزیت لیبرتی به کشور البانی انتقال داده شود بعلت اینکه یکی از سران سازمان به نام معصومه ملک محمدی در آن گروه گنجانده شده ، نام برده در عراق پرونده قضائی دارد و وزارت کشور عراق اجازه خروج به وی نمی دهد ( نام برده یکی از فرماندهان کرد کشی ، مسئول اختشاشات داخل عراق که مجاهدین تحریک میکردند ،کمک به گروه های تروریستی در عراق …) سازمان مجاهدین هم مانع تراشی می کند و می خواهد قانون را دور بزند و دیگر نفرات را قربانی سران می کند
این هم پیام هائی است که نفرات البانی فرستادند در همان زمانی که من برنامه زنده با تلویزون اجرا می کردم که همان نوشته ها را انعکاس می دهم که به شرح زیر است .
( درروزهای اخیر جواد خراسان یه نشستی با بجه های البانی گزاشته و مدعی شده که اطلاعات ایران زیر پوشه یه سازمان حقوق بشری و انسانی تماس با نفرات میگیره و مدعی شده مبلغی 1000الی 1500 دولار میپردازد و برای عیدام این سازمان که اطلاعات ایران باشه عیدی ام میده درصورتی که این نفرات رسما اعلام کنن .. …. پیام دوم : این موضوع جام زهر االانی گریبان گیری سازمان شده که الان روهمه اعضای سازمان میگه با شکست خودیم و به هیج کدوم از خاسته های خودمون نرسیدیم و بحث 7 نفره چیه این خبرا را عزیزی گفته که الانی تونسته ازلیبرتی فرار کنه و جالب اینجاست که تونسته قبل از اینکه این 42 نفررا قرنطینه کنه تونسته دوستای خودشو ببینه و گفتن که مارادست چین کردن و اون 52 نفررا سازمان بعداز اینکه شب قبل حمله مسعودنشستی برای این تعداد میزاره تو اشرف به دواکیپ تقسیم کرده که همه انها تصفیه شدن وتالان اینا تو قرنطینه هستن وحتی ارگانهای بین المللی و دولت عراق را سازمان اجازه نداده با این تعداد نفرات بازمانده دیداری داشته باشن )
لینک مصاحبه با تلویزون مردم تی وی :

ادامه دارد
oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s