بایگانی روزانه: اوت 3, 2013

مرگ های مشکوک درون سازمانی مجاهدین خلق ایران

کدام شلیک خودبخودی دو تا گلوله شلیک میکند .ماشین که هنوز راه نیفتاده کدام دست انداز ؟ چرا لوله سلاح داخل دهان بوده و روز بعد حسین زندگی که رفت خودرو را نگاه کرد و سلاح را جلوی پایش گذاشت گفت اگر سلاح جلو پا باشد چرا تیر به سقف خودرو خورده ؟ به خواندن ادامه دهید