بایگانی روزانه: نوامبر 27, 2012

پیام شاد باش و تبریک به تاسیس انجمن زنان ایران

zahra                                                          خانم زهرا سادات میر باقری مسئول انجمن زنان ایران

اکنون این مسئولیت بر عهده انجمن زنان ایران است که تماماً از افرادی تشکیل شده که خود زمانی اسیر بودند، حالا سفیرانی هستند که فریاد اسیران در بند فرقه رجوی(بخصوص زنان) را به گوش مجامع بین المللی ، مجامع حقوق بشری،برسانند . تا تمامی روشنفکران، هموطنان، مراجع مذهبی بدانند که شیادی به نام مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، به نام قران و ائمه اطهار چه جنایتی می کنند .

به خواندن ادامه دهید