بایگانی روزانه: نوامبر 25, 2012

روشن گری در رابطه با جاده صاف کن های سازمان مجاهدین خلق با چهره ها و عناوین مختلف

آقای ایرج مصداقی : شما در کتاب نه زیستن نه مرگ تمامی جزئیات را به دقیقترین وجهی نوشته ای حتی کتاب های که در کتابخانه زندان بود.اما در مورد خودتان که ادعا کردید 4 بار در مقابل هیئت مرگ قرار گرفته اید و هر بار به شکلی حیرت انگیزی نجات پیدا کردید ،در ترانزیت هیئت مرگ که مرگ آورترین لحظه ها بوده توانسته اید زنده بمانید . هیچ چیز به خاطر نمی آوری و خیلی ماهرانه از روی قضیه خودت و تمامی توابان مجاهد که با هم دست دردست داشتید رد می شوید و به هیچ موضوعی اشاره نمی کنید….شما هم جزء 40 نفره بچه های نازی آباد هستید، در سال 1367شما و دوستان گروه شما برای زنده ماندن خود تا نهایت همکاری ،و تیرخلاص زدن در جریان کشتار زندانیان سیاسی، در کنار جوخه ها آتش و جوخه ها اعدام نهایت همکاری را کردید….

به خواندن ادامه دهید