وقتی که دم خروس از آرم سازمان مجاهدین بیرون زد و شرکت مجاهدین در آشوب های سوریه رسما اعلام شد.

*(سرهنگ مالک الکردی، از فرماندهان ارتش آزادی سوريه در حلب
برادران گرامی،

در اين جلسه که برادران اعضای مجاهدين خلق حضور دارند آنها با ظلم و سرکوب رژيم سرکوبگر ايران مبارزه کرده اند، خيلی روشن است و ما به درد و رنجی که بر آنها وارد آمده آگاهيم ما احساس می کنيم که اين غربت و دوری از وطن برای آنها تلخ و سنگين است. ما ارزش اين جهاد آنها را درک می کنيم. به خصوص که ما زنان مبارز را در کنار مردان در صفوف رزم بر روی تانک و در پشت توپ و دست بر ماشه تفنگ می بينيم. شما الگويی از فداکاری و از خودگذشتگی برای رسيدن به آزادی ارائه کرده ايد. مردم سوريه هميشه با شما بوده و امروز به نام مردم به شما قول می دهم که خانه های مردم سوريه و قلبهايشان به روی شما باز است و انشاءالله روزهای اندکی بيشتر به پيروزی ظفرمند بر اين رژيم باقی نمانده است و پس از آن ما دست به دست شما خواهيم داد برای رسيدن به آزادی خودتان و آزادی مظلومين در همه جا).

وقتی که دم خروس از آرم سازمان مجاهدین بیرون زد و شرکت مجاهدین در آشوب های سوریه رسما اعلام شد.

سازمان مجاهدین خلق قبل از اینکه از لیست سیاه تروریستی بیرون آورده شود سر سپرده گی خود را به اربابان وهابی و دست نشاندگان آنها در عمل نشان دادند. با ارتش آزادی سوریه بطور مشترک وارد عمل بر علیه بشار اسد شدند. قبلاً این خبرتوسط رسانه های خارجی و اینترنتی، بخصوص شبکه های خبری آخوند ها پخش شده بود اما بیشتر تبلیغات خواننده می شد.در تاریخ 12 اکتبر سخنگو فرقه رجوی در اسلو آب پاکی روی دست همه ریخت ودر لابلای اطلاعیه ای که صادر شد، دم خروس از بالای آرم این فرقه بیرون زد، سخنگو مجهول الحویه تائید کرده که اعضاء سازمان در شهر حلب حضور دارند .در همین اطلاعیه از قول یکی از فرماندهان سوریه ای این طور بیان می کنند : *(سرهنگ مالک الکردی، از فرماندهان ارتش آزادی سوريه در حلب
برادران گرامی،

در اين جلسه که برادران اعضای مجاهدين خلق حضور دارند آنها با ظلم و سرکوب رژيم سرکوبگر ايران مبارزه کرده اند، خيلی روشن است و ما به درد و رنجی که بر آنها وارد آمده آگاهيم ما احساس می کنيم که اين غربت و دوری از وطن برای آنها تلخ و سنگين است. ما ارزش اين جهاد آنها را درک می کنيم. به خصوص که ما زنان مبارز را در کنار مردان در صفوف رزم بر روی تانک و در پشت توپ و دست بر ماشه تفنگ می بينيم. شما الگويی از فداکاری و از خودگذشتگی برای رسيدن به آزادی ارائه کرده ايد. مردم سوريه هميشه با شما بوده و امروز به نام مردم به شما قول می دهم که خانه های مردم سوريه و قلبهايشان به روی شما باز است و انشاءالله روزهای اندکی بيشتر به پيروزی ظفرمند بر اين رژيم باقی نمانده است و پس از آن ما دست به دست شما خواهيم داد برای رسيدن به آزادی خودتان و آزادی مظلومين در همه جا).

گزیده ای از مواضع فرماندهان وسران این ارتش وابسته را این طور بیان می کنند: *(گزيده ای از مواضع شخصيتهای سوری در حمايت از مجاهدين
شيخ عبدالله ثامر الملحم، عضو شورای ملی سوريه
از اين تريبون گرامی برای شما و برای هر انسان آزاده ای در جهان شهر حمص سرکوب شده را به عنوان شهر خواهر قرارگاه اشرف مجروح اعلام می کنم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر و سربلندی برای خداست.
-سرتيپ عدنان نورس سلو، از فرماندهان شورای عالی ارتش آزادی سوريه
خواهرمحترم، مريم رجوی،
حاضران در کنفرانس،
از طرف ميليونها سوری برخاسته در خاک کشورم به شما دورد می فرستم. دور نيست روزی که بتوانيم در سوريه آزاد با هم ديدار کنيم. دشمن ما يکی است و دردهايمان نيز مشترک است
ظلم و کشتار و سرکوب و آوارگی که حاصل همدستی دو رژيم کينه توز است، يعنی رژيم جنايتکار حاکم در دمشق و آخوندهای عمامه به سر تهران، رژيمی که در حال حاضر دست به کشتار هزاران تن از مردم سوريه می زند… دستان شما را می فشاريم و برايتان در مبارزه برحقتان عليه رژيم استبدادی حاکم بر ايران آرزوی موفقيت داريم و با شما تا برقراری يک دولت آزاد و مستقل و برابر در ايران، همراه خواهيم بود.

سرهنگ رياض الاسد فرمانده ارتش آزادی سوريه
از طرف خودم و مردم سوريه به خواهر مريم درود می فرستم و از او سپاسگزاری می کنم. ما برای او احترام خاصی قائليم و به او افتخار می کنيم. او سمبل و رمز مقاومت مردم ايران به طور خاص و مردم منطقه به طور عام است. ما از تلاشهايشان بسيار قدردانی می کنيم. ما به اين سازمان و به طور خاص به خواهر مريم می گوييم آرزوهايمان اين است که انقلاب مردم ايران در آينده يی بسيار نزديک پيروز شود. و به ايشان تأکيد می کنيم که تضعيف و سرنگونی رژيم سوريه، تأثير بسيار زيادی بر رژيم ايران خواهد داشت. و اين رژيم را ضعيف تر خواهد کرد. اين بزرگترين کمکی است که ما اکنون می توانيم به شما در اين مسير تقديم کنيم و به شما کمک کنيم و به شما می گوييم که شما چهره آينده هستيد و شما رهبر آينده هستيد. آرزو می کنيم که انقلاب سريعتر و با موفقيت بيشتر و پر قدرت تر به نتيجه برسد. و از مردم ايران می خواهم و پيامم به مردم ايران اين است که در اتحاد و حمايت از شما رودرروی اين رژيم فاسد بايستيد تا اين که شما بتوانيد به مبارزه تان ادامه داده و اين رژيم را هر چه سريعتر سرنگون کنيد.)

سازمان مجاهدین خلق با این هم بسنده نکرده و خیلی فراتر رفته است، تا جائی که شروع به تاخت وتاز بر علیه سازمان ملل ، دولت عراق کرده وآنهارا به جمهوری اسلامی چسبانده است! فرقه رجوی نه تنها همکاری با گروه مواجب بگیر وهابی را تکذیب نکرده است بلکه رسما اعلام کرده که اگر دولت عراق و سازمان ملل ممانعت نکند همین امروز به سوریه می زویم که آن کشور را آزاد کنیم
*(سخنگوی مجاهدين افزود: تنها در مورد سوريه و نبرد آزاديبخش در اين کشور عليه متحدان و دست نشاندگان و پاسداران ارتجاع، به صراحت بايد خاطرنشان کرد که مجاهدين در هر زمان برای به اوج رساندن نبرد آزا ديبخش در سوريه و کمک به خلق برادرشان به ارتش آزادی سوريه آمادگی داشته و دارند. آن قدر که اگر خامنه ای و مالکی و شرکای آنها که تحت نام ملل متحد عمل می کنند ممانعت نکنند همين امروز تمامی مجاهدان اشرف و ليبرتی نيز آمادگی دارند با صرف نظر کردن از تمامی داراييها و اموالشان به کمک ارتش آزادی سوريه بشتابند…… . مناسبات برادرانه ارتش آزادی سوريه با مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملی ايران نيز بر کسی پوشيده نيست)

البته مجاهدین بیش از 32 سال است که خواسته اند ایران را آزاد کنند و که در این رابطه به هر قدرت خارجی هم آویزان شدند،به تمامی امامزاده های کور ،از بیت المقدس گرفته تا واشینگتن ، از وهابی های حجار گرفته تا هر امامزاده کوری که ضد ایران است دخیل بستند، اما در این 32 سال از هیچ کدام آبی گرم نشد . و موضوع دیگر این است که این اخت اخوت با وهابی ها را از کجا بدست آوردند که به آن می بالند . جماعتی که تارخاً ضد ایران و ایرانی هستند
*(سخنگوی مجاهدين افزود: ….، آماده مقابله و جنگ صد برابر هستند. ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم. بنابراين طبيعی است که در شرايط کنونی ياری رساندن به خلق قهرمان سوريه که برای آزادی از ستم ديکتاتور خونريز اين کشور روزانه صدها شهيد می دهد، از اولويت برخوردار است. ….) سوال آخر از خانم هیلاری کلیتون و سیستم قضائی امریکا: آیا این است کسانی که شما بیان می کردید دیگر خشونت طلب نیستند و دست از خشونت برداشته اند ؟

*http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=7549

oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s