علت و ریشه اصلی درگیر شدن سازمان مجاهدین با ارتش عراق بر سر چی است

علت و ریشه اصلی درگیر شدن سازمان مجاهدین با ارتش عراق بر سر چی است

حتما سوال خیلی از هموطنان شده که علت درگیری نیروی نظامی عراق با افراد سازمان محاهدین خلق چی بود ، که بر روی افراد بی سلاح آتش گشودند . از انجا که ریشه این موضوع یک زخم کهنه ای است .به سال 1370 بر می گردد که سازمان مجاهدین در مسله کرد کشی در شمال و شیعه کشی در جنوب نقش فعالی داشتند . این یک ُبعد قضیه است که تمام مقامات ارتش امریکا هم ریز در جریان ان هستند . به همین دلیل وقتی که در سال 2008 ارتش امریکا ، کمپ کمیساریا ی عالی در شمال قرارگاه اشرف را بست به کلیه نفرات بیرون می فرستاند ، چه مقامات ارتش امریکا و چه مقامات دولتی عراق سفارش می کردند که فقط به سمت شهر های کردستان بروید ، در غیر این صورت به خاطر عمل کرد سازمان در گذشته، تامین جانی نخواهید داشت . این یک ُبعد قضیه است ُبعد دوم موضوع برمی گردد به عمل کرد سازمان بعد از سقوط صدام حسین : از آنجائی که سازمان به عمل کرد گذشته خود اشراف کامل داشت، شروع به فعالیت شدیدی در میان شیوخ عشایر و شخصیت های سیاسی که تازه ظاهر شده بودند کرد . در میان این شیوخ و شخصیت ها خیلی هایشان بطور مستقیم ویا غیر مستقیم با حزب بعث صدام حسین همکار بودند ، به نوعی با دولت صدام کار می کردند که سازمان مجاهدین آنها را با هزینه کردن جذب کرده بود . تمامی احزاب و سازمان های که به نام های مختلف در عراق درحمایت از سازمان مجاهدین اطلاعیه می دادند ، بعضا الان هم وجود دارند به لحاظ مالی تماما توسط سازمان مجاهدین ساپورت مالی می شوند . بیش از 75 درصد این سازمان ها وانجمن ها توسط سازمان مجاهدین تشکیل و اعلام موجودیت کردند ، محل کار آنها در سمت جنوب درب ورودی کمپ اشرف ، مقر افسران ( افسسران امنیتی عراق ) بود ، که این انجمن ها یا سازمان های دست ساز که هر کدام متشکل از دو یا سه نفر بودند . از صبج می آمدند در آن محل مستقر می شدند . بر اساس نیاز، مجاهدین برنامه ریزی می کردند و دنبال کار های که داشتند می فرستادند . هر موقع هم که می خواستند به نام آن انجمن یا سازمان اطلاعیه می دادند و از طریق همان افراد صفحه بعضی از روزنامه را می خریدند برای تبلیغ کردن ، بعد آن را در سایت رسمی خود انعکاس می دادند که روزنامه های عربی در کشور های عربی موضوعات ما را انعکاس می دهند . با توضیحاتی که داده شد نتیجه گیری می شود که سازمان مجاهدین در عرضه سیاسی عراق فعالیت دارد و در جریانات قومی و عشیره ای عراق سرمایه گذاری کرده ،به سایت رسمی سازمان مجاهدین مراجعه کنید می بینید که جلسات منظم باسران عشایر و یا جریانات سیاسی و یک سری شخصیت ها جریان دارد . در جریان انتخابات عراق به لحاظ سیاسی و مالی پشت افراد مشخصی رفته اند که با توجه به سابقه آنها خود آن موضوع سوال برانگیز است ، این حامیان مجاهدین در عراق چه کسانی هستند و قبلا به کجا وابسته بودند و چرا آنها از مجاهدین حمایت می کنند ؟ موضوع بعدی که به درگیری اخیر کشیده شد . الان بیش از یک سال است که دولت عراق می خواهد در داخل این کمپ مستقر شود، مانند هر کجای خاک کشورش حاکمیت خود را اجرا کند بخصوص کمپ مجاهدین که زمانی نزدیکترین یار و همکار صدام حسین بوده . الان هم در عرضه سیاسی عراق فعال هستند ، میخواهد در کنترل خود داشته باشد . مقامات عراقی سال گذشته کلی سراین موضوع با سران مجاهدین صحبت کردند که راه حلی دست یابند ، سران مجاهدین به هیچ وجه حاضر به همکاری سر این موضوع نشدند که منجر به درگیری سال گذشته شد که یازده نفر گشته شد . پس از آن مقامات عراقی ارتباط داشتن شهروندان عراقی با سازمانی که در لیست تروریسی قرار دارد ممنوع کرد .عملا هم از این کار جلو گیری کرد . ساختمانی که مقر افسران سابق بود که این سازمان ها و انجمن ها ی دست ساز مستقر بودند دولت عراق آنرا باز پس گرفت ، آن محل را جمع آوری گردید . از آنجائی که ارتباط حضوری مجاهدین با عوامل خود قطع شد . مجاهدین شروع کردند در یک سال گذشته بر سر این موضوع تبلیغ کردن که کمپ عراق جدید در محاصره قرار گرفته، اجازه ورود چیزی داده نمی شود در حالی که یونامی تماما در حال تردد بود . در طی این یک سال هم تمامی مواد غذائی و غیره آنها به طورکامل رسیده است . البته ناگفتته نماند که سازمان مجاهدین انتظار داشت همانند زمان صدام حسین آنها از امکانات ویژه ای برخوردار باشند که این طور نشد ، مانند هر شهر وند عراقی با آنها هم برخورد شد . از تاریخ 15 فروردین یگانهای در اطراف کمپ اشرف مستقر شدند یگان حفاطت قبلی قرار بودکه با یگان جدید جابجا شوند که مجاهدین از مسله مطلع شدند ، به انواع مختلف شروع کردند برای این یگانها مزاحمت ایجاد کردن که شامل سنگ زدن به سربازان با تیر کمان و قلاب سنگ بود . در روز 19 فروردین در ضلع شمال کمپ دونفر از مجاهدین خود را به آتش کشیدند و این کار باعث تحریک بقیه شد که مابقی با سنگ و چوب و هر چه در دست داشتند به سربازان عراقی حمله کردند . در نتیجه درگیری شروع شد و این دقیقا همان چیزی بود که مدت ها سازمان مجاهدین برای مظلوم بودن خود نیاز داشت به نمایش بگذارد . وقتی این کار استارت خود تا آنجا که می توانستند به آن درگیری ها شدت بخشیدند ، باز این نوع کارها را اینها ادامه خواهند داد درصورتی که اگر سازمان مجاهدین و به دنبال این حرکات خشونت گرایانه نبود ، پایبند به قوانین و توافقنامه ای که مبنی بر رد هر گونه عمل خشونت گرایانه و اطاعت از قوانین دولت عراق ، همین طورتک تک اعضاء آن را امضاء کرده اند ملزم بوندند کار به این نقطه نمی رسید . * سه بند اصلی توافق نامه امضاء شده به شرح زیر است :
a : I reject participation in , or support for terrorism . . من هرگونه حمایت یا شرکت درعمل تروریستی را رد می کنم
b : I have delivered all military equipment and weapons under my control or responsibility .
من تمام تجهیزات و سلاح های تحت کنترل و مسئولیتم را تحویل می دهم .
c : I reject violence and i will not unlawfully take up arms or engage in any hostile act .i will obey the laws of iraq relevant united nations mandates while residing in this country.
من هرگونه خشونت مسلحانه یا شرکت در هرگونه عمل خصمانه را رد می کنم. من از قوانین عراق و سازمان ملل متحد را تا زمانی که در عراق ساکن هستم اطاعت می کنم . سوال اصلی اینجاست که چرا سازمان مجاهدین اجازه نمی دهد پلیس در داخل این کمپ مقر و پست امنیتی داشته باشد. به خاطرآن در عرض یک سال تا به حال 45 کشته و نزدیک هزار زخمی تحمل کرده و حتی حاضر است بیشتر از آن را بدهد . دلیل این استکه در آن صورت باید شاهد فروپاشی این تشکل فرقه باشند . خیلی واضح است الان به زور و فشار افراد را نگه داشته اند . نزدیک 16 ماه است که خانواده های تعدادی از اعضاء برای دیدن فرزندان خود در جلو درب کمپ تحصن کرده اند اجازه ملاقات نمی دهد . در طی همین مدت نزدیک 25 نفر موفق به فرار شدند که خود را به مقامات عراقی و صلیب سرخ معرفی کرده اند . ** در این رابطه به مصاحبه عبدالطيف شادوری عضو 25 ساله سازمان که موفق به فرار شده توجه کنید . سازمان مجاهدین تجربه سال 2003 وزارت خارجه امریکا با تک تک اعضاء را دارد ، در آن زمان که مقداری فضا باز شده بود و راه فرار یا تنفسی پیدا شده بود نزدیک 900 نفر از نیروهای سازمان ریزش کردند . اگر آن زدوبند سیاسی مابین سازمان و ارتش امریکا نبود آن ریزش نیرو تا مرز 2000 نفر می رسید ، در یک زدوبندی آن روزنه بسته شد . الان هم موضوع همان است سران فرقه می دانند که اکثر افراد ناراضی هستند ، می خواهند سازمان را ترک کنند اما الان به زور نگه داری می شوند . با مستقر شدن و تسلط پلیس عراق در داخل کمپ روزنه ای باز می شود که افراد فرار کنند ، یا خود را به پلیس عراق معرفی کنند .که پس از مدتی نیروی آنچنانی در سازمان نخواهد ماند . سوال این است که چرا رهبری سازمان مجاهدین اصرار در ماندن افراد در عراق را میکنند چه ضرورتی دارد ؟ این نیروها ی که درعراق هستند برای سازمان مجاهدین جان آن افراد ارزشی ندارد ، والا در اولین فرصت موافقت می کرد و می توانست از طریق سازمان ملل و دیگر ارگانهای بین المللی آنها را خارج کند . علت آن هم بستگی به عمر سیاسی سازمان دارد. به خاطر عمل کرد گذشته سازمان در داستان سرکوب ها ی داخلی عراق بازو اجرائی صدام بودند . در همین رابطه حکم بازداشت بیش از 90 نفر از سران و دستاندرکاران اصلی توسط دادگستری عراق صادر شده ، که محاکمه آنها خیلی از جنایات داخلی هم رو می شود .از جمله زندانها و حذف نفرا ت مخالف در طی سالیان . الان در مجامع بین المللی و حقوق بشری در اروپا وامریکا اینها مطرح هستند ، به نام 3400نفری هست که در عراق هستند . همین مطرح بودن است که سازمان مجاهدین در خارج نزد اربابان با دروغ های که به خورد آنها می دهند ارزش دارند . وقتی این حربه کمپ اشرف و 3400 از دست آنها خارج شود دیگر درمجامع بین المللی و حقوق بشری مطرح نیستند . یعنی دیگر حرفی برای مطرح کردن ندارند به این ترتیب در خارج هم به لحاظ سیاسی دفن می شوند . از طرفی هم وقتی نیروئی نداشته باشد برای امریکا و اسرائیل و دیرگران هم ارزشی نخواهند داشت .به این نتیجه می رسم که تمام علت اینکه سازمان مجاهدین حاضر نیست عراق را ترک کند ، به خاطر حیات سیاسی رهبران یعنی شخص مریم و مسعود رجوی است و جان آن افراد هم برای انها ارزشی ندارد ، اما آنها باید بدانند که نیروهای فسیل ومیرا از صحنه تکامل حذف خواهند شد این قانون تکامل است . آخرین نکته که پشت گرمی به مجاهدین داد دست به این اقدام بزنند حمایت دولت امریکا بود .
در ماه های اخیر قوی ترین و پر نفوذترین محافل سیاسی در ایالات متحده امریکا به پشتیبانی بسیار فعال از مریم رجوی و تکیه بر نیروی مستقر در کمپ اشرف برای تغییر رژیم در ایران برخاسته اند. طی سه ماهه اخیر 6 کنفرانس بسیار مهم در این رابطه تشکیل شده و محتوای هر 6 کنفرانس تکیه بر نیروی مستقر در اشرف برای تغییر رژیم در ایران بوده است
در این کنفرانس ها ژنرال جمیز جونز، مشاور امنیت ملی اوباما که نوامبر سال گذشته کنار رفت، گرداننده اصلی و چهره های بسیار پر نفوذ در سیاست امریکا فعال بوده ا

پیشنهاد به ژنرال جمیز جونز و جان بولتون و خانم مری رابینسون و آقایان هوارد دین و پاتریک کندی که از ذی نفوذترین حامیان برقرار ماندن تشکیلات مجاهدین و شناسایی آن به عنوان جایگزین حکومت ایران ،به جای دمیدن و پشت گرمی دادن به مجاهدین به نام حقوق بشر و به نام آزادی به فکر جان اسیران در کمپ اشرف باشند و دنبال راه کاری باشند و با نفوذ از قدرت سیاسی خود کمک به حل خارج کردن ان افراد باشند نه به فکر منافع کشور خود . آیا این است ان دموکراسی که در سخنرانی هایتان به ان اشاره می کنید . مطلب را با یک سوال پایان می برم . در محلی که یگان نظامی عراق با مجاهدین درگیر شدند که 34 نفر کشته شد . از سال 2006 تا 2008 کمپ آزادی ، متعلق به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بود که حدود 200نفر پناهنده در آن مستقر بودند .که آن افراد از سازمان مجاهدین گریخته بودند . در سال 2008 ارتش امریکا این پناهندگان را به زور بیرون کرد و کمپ سازمان ملل را تعطیل کرد چرا یک نفر از این مدعیان حقوق بشری صدایش درنیامد ؟ این یعنی قدرت مافوق قانون ؟!

متن توافقنامه ای که تک تک اعضاء مجاهدین در کمپ اشرف در ربطه با در خشونت گرائی امضاء کرده اند
لینک به مصاحبه رادیو فردا با عبدالطيف شادوری
http://www.radiofarda.com/content/o2_ashraf_situation/4745833.html

oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s