سازمان مجاهدین خلق 3400 نفررا از لیست زندگی حذف کرده است

سازمان مجاهدین خلق 3400 نفررا از لیست زندگی حذف کرده است

موضوع را با این سوال شروع می کنم که 3400 نفری که در کمپ عراق جدید ( کمپ اشرف ) عراق هستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است . در این رابطه سوال های زیادی به ذهن هر فرد می رسد که به نمونه های از آن سوال ها اشاره می کنم .
چرا این افراد در کمپ تعین تکلیف نمی شوند ، طبق کنوانسیون 4 ژنو این افراد توسط کشوری که حمله کرده و عراق را اشغال کرده می بایست تعین تکلیف می شدند به چه دلیل این کار انجام نشد . طبق قوانینی که در دولت عراق تصویب شد می بایست افراد این کمپ تعین تکلف می شدند و این کمپ جمع آوری می شد چه چیزی باعث عدم انجام این قوانین شد . موضوع افراد این کمپ هم مانند خیلی از موضوعات دولت عراق با ارتش امریکا می بایست تعین تکلیف می شد چرا این مسله را مسدود گذاشتند . چرا دولت های اروپائی و امریکا و کانادا و ….. که این همه موضوع این افراد را در بوق وکرنا می کنند و سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند ، در این رابطه قدمی به جلو نمی گذارند که این مسله را حل کنند. تمامی کشور های نام برده دارای سهم پناهندگی هستند که سالانه هزاران نفر را می پذیرند چرا هر کشوری 100 نفر نمی پذیرد که در آمار سالانه آنها عددی ناچیز است . ……
اما از جنبه سازمانی موضوع : سازمان مجاهدین در خارج هزینه های هنگفتی برای کار تبلیغاتی خود پرداخت می کند مثلا : در جشن تاورنی بیش از10,000,000 یورو خرج کرد ، یا در برنامه نوروزی که برپا کردند نزدیک همین مبلغ را هزینه کردند ……… سوال این است چرا این هزینه را برای بیرون آوردن آن افراد از کمپ نمی کند . علت اینکه آن افراد را بنا بر گفته خودشان در آن شرایط سخت در محاصره نگهداشته اند که آذوقه هم به آنها نمی رسد . چرا حتی افراد بیمار که خیلی از آنها پاسپورت اروپائی هم دارند در عراق نگهداشته اند ، بنا بر گفته خودشان حتی دارو به آنها نمی رسد و به همین خاطر فوت می کنند . چه کسی می خواهند آن افراد در عراق باقی بمانند و از انجا تکان نخوردند . چرا این افراد در آن شرایط رها شدند چرا از حقوق انسانی‌ بی‌ بهره هستند . به چه دلیل رهبری مجاهدین به دنبال ریخته شدن خون های بیگناهانی هست تا از آن عمر سیاسی خودش را طولانی تر کند ؟ بایستی از رهبری مجاهدین پرسید آیا واقعا درجهت مبارزه و آزادی است ، که تا آخرین نفر و قطره خون باید در کمپ اشرف ماند ؟ یک قطعه خاک در کشور بیگانه ارزش این همه کشتار و خون وخونریزی و صدمات را دارد ؟ در اینجا نمی توان فقط دولت نوری المالکی رامحکوم کرد ، اگر مالکی وابسته به رژیم آخوندی ایران است ، خط و مشی خود را از رژیم ایران می گیرد ، رهبری مجاهدین به آن آگاه است و اشراف دارد ، چرا آن اعضاء از همه چیز و همه جا بی خبر را تحریک می کنند که با دست خالی جلوی گلوله و نفربر و زرهی می فرستد ، به دنبال چه منافعی هستند . چرا رهبری مجاهدین راه حل های دیپلماتیک را بسته است و با آن ها مخالفت می کنند . رجوی مگر در بحث استراتژیک و ایدئولوژیک همیشه رجوی مطرح نمی کرد ، ما با الهام از امام حسین و عاشورا چراغ ها را خاموش می کنیم تا هرکس نمی خواهد صفوف ما را ترک کند . چرا قبل از همه خودش و زنش و بیش از 50% از ستاد فرماندهی یعنی سران اصلی را از عراق خارج کرد ، در پادگان یا قلعه اورسور اواز مستفر شدند ؟ مگر به قول خودشان کمپ اشرف سنگر مقدم مبارزه نیست . پس چرا رجوی و دیگران سران در صحنه مبارزه در خط مقدم نیستند . چرا مجاهدین از چنین جنگی با دولت عراق اجتناب نمی کنند ، بلکه برعکس با بازی کردن با احساسات پاک نفرات بر آتش این جنگ دمیدند که بر افروخته تر شود . صد ها سوال بی جواب دیگر که هیچ کدام از سران سازمان جواب گوی آن نیستند . دقیقا درست است تنها محکوم کردن این اتفاقات کافی نیست بایستی به دنبال ریشه ها بود به نظر من با توجه شناختی که دارم ، تجربه سالیان ، تجزیه تحلیل های که از استراتژیک و سیاست سازمان مجاهدین دارم . رهبری این سازمان خیلی خوب می داند که اگر این نفرات از عراق خارج شوند . سازمان مجاهدین از هم پاشیده خواهد شد . این نام برای همیشه از بین خواهد رفت . در این رابطه مختصر توضیحی می دهم : در اولین قدم به محض اینکه اعلام شود افراد آزاد هستند که خارج شوند بیش از 75% همان افراد دنبال زندگی شان خواهند رفت . تجربه سال 2003 مصاحبه های که وزارت خارجه امریکا داشت نمونه بارز آن است که حدود 900 نفر در زمان کوتاهی ریزش کرد . اگر زدوبند سازمان با مقامات ارتش امریکا ، پخش شایعات و سم پاشی های سازمان و ترساندن افراد ، مسدود نکردن راه کمپ توسط امریکائی ها نبود همان زمان چیزی حدود 2000 نفر ریزش می کرد . دوسالی است که سیستم قضائی عراق حکم بازداشت نزدیک 90 نفر از سران سازمان ، یعنی ستاد فرماندهی را صادر کرده است و این ها افرادی هستند که در کرد کشی ، شیعه کشی در سال 1370 دست داشتند و این افراد بازداشت خواهند شد . بیش از1500 نفر از افرادی که در آن کمپ هستند پاسپورت امریکا ، وکشور های اروپائی را دارند . تمام سران و مسئولین بالای سازمان شامل آن هستند که برای چنین روز مباداء مسله آنها را حل کرده اند . که این هم خود تبدیل به معضلی شده است .در همان سال 2003 وقتی این لو رفت در تشکیلات این زمزمه بود که چرا سازمان برای مسولین و از ما بهتران پاسپورت تهیه کرده است ، برای رده های پائین این کار را نکرده است که حتما یک در گیری داخلی پیش خواهد آمد . در صورت خارج شدن از عراق سازمان مجاهدین این تشکل فرقه ای خودش را از دست خواهد داد . انقلاب ایدئولوژی که سالیان است تحت آن نام نان می خورد و به قول رجوی ناموس آنها است ، ازنان شب واجب تر در فضای خارج ذوب خواهد شد. در حال حاضر در نزد کشور های غربی بخصوص امریکا ، اسرائیل ، فرانسه تا حدودی درنزد بعضی از کشور های دیگر اروپائی با نام سازمان مجاهدین که در عراق نیرو دارد مشغول وطن فروشی جاسوس است ، رزق و روزی آنها می رسد ، در صورتی که از عراق بخواهند خارج بشوند این تشکل فرو می ریزد دیگر در غرب آنها خریدار ندارند آن ارزش و اعتبار خود را از دست خواهند داد . در حال حاضر در پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر مجامع حقوق بشری تحت نام کمپ اشرف و 3400 نفر دارند شکنجه می شوند ! به لحاظ سیاسی مطرح هستند . وقتی که این تشکل را در عراق نداشته که مظلوم نمائی کند ، تحت نام حقوق بشر دربوق کرنا کنند که بلحاظ سیاسی هم مرده اند دیگر نامی از آنها مطرح نخواهد شد . با محاکمه شدن سران مجاهدین خیلی از جنایاتی که درون این سازمان اتفاق افتاده به خصوص از سال 1360 به بعد دست آنها رو خواهد شد . چند صد نفر از مخالفین خود را در زندان زیر شکنجه ، در زندان ابوغریب سلول های ویژه سازمان مجاهدین ، حذف های فیزیکی ، ترور های درونی تحت پوش عملیات داخل کشور……. پرده برداشته خواهد شد . همچنین در این محاکمات کشتار های سال 1370 مردم کرد و شیعه رسیدگی خواهد شد . دلائل دیگر هست که دیگر به انها نمی پردازم مشت نمونه خروار است . به همین خاطر رهبری سازمان آن 3400 را از لیست زندگی حذف کرده . اگر به پیام های رجوی در این مدت توجه کرده باشید تماما جنک صد برابر را تبلغ می کند . آخرین بار در تاریخ دوشنبه تاریخ 22 فروردین در برنامه مراسم برزگداشت کشته شده ها دارد بیان می کند . جنگ برای چی ؟ برای کی ؟ در کجا ؟ عراق چه ربطی به ایران دارد ، با چه چیزی در برابر گلوله ؟ از آنجائی که بود و نبود سازمان مجاهدین یعنی ادامه حیات آنها از هر بابت به بودن در عراق بستگی دارد . آنها هم این3400 را در این رابطه به کشتن ادامه خواهند داد تا به زندگی ننگین خود بتوانند در نزد اربابان ادامه بدهند . و در صحنه برای مدتی حضور داشته باشند . اما خلق قهرمان ایران سالیان است که این تشکل سکر را به خوبی شناخته است ، آنها در بین ایرانیان جایگاهی ندارند . مجبور هستند برای برنامه های خود دانشجویان اروپاء شرقی را برای دو – سه روز اجاره کنند که بخواهند قدرت نمائی سیاسی در اروپا کننند نمونه آن برنامه سخنرانی مریم رجوی در تاورنی و برنامه عید نوروز است .


زن مجاهد خلق در پادگانی که به آن شهر گفته می شود با لباس و جلیقۀ نظامی و کلاهخود و سپر دست ساز به جنگ با پیشرفته ترین تجهیزات و سلاحهای سبک و سنگین نظامی فرستاده شده است.


مرد مجاهد خلق با تیرکمان به جنگ با تانک و نفربر فرستاده شده است.


محصول مشترک جنایت مالکی و رجوی. ردیف کردن عکس جان باختگان برای کارهای تبلیغاتی. نتیجه این خونها به کجا رسید؟ این همان هدف شومی است که رهبری سازمان یعنی شخص رجوی از سال 2003 به دنبال آن است به کدامین گناه و هدفی این نیروها قتل عام می شوند.
Oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s