نقدی بر مقاله چرا «مجاهدین خلق» انتقادات را جدی نمی گیرند؟!


نقدی بر مقاله چرا «مجاهدین خلق» انتقادات را جدی نمی گیرند؟!
ادامه نقدی برقلم فرسائی آقای علی فرهنگ که با فرهنگ خاص رهبر و امام و خو د یعنی مسعود رجوی به میدان آمده که درمقاله قبلی قسمت اول عریضه وی نقد شد و در این مقاله به ادامه آن میپردازم .
( صلاحدید خود جای «نقش تعیین کننده» و «عامل تعیین کننده» را تغییر می دهند چه بسا ایشان تصور می کند که با «حلوا حلوا گفتن دهان شیرین می شود» اما تجربه سی سال مبارزه همه جانبه «ما» با رژیم آخوندی اثبات کرده است که این چنین نیست. «پارامتر خارجی» همان طور که «یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت» گفت «نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.»… در واقع «نقش تعیین کننده»، تسریع کننده «عامل تعیین کننده» است. تسریع کنندگی «نقش تعیین کننده»، کوبندکی «عامل تعیین کننده» را افزایش می دهد…)
این امر نه چیز جدی است و نه بر کسی پوشیده است .سازمان مجاهدین خلق از سال 1360 بر این امر اعتقاد و باور داشته و دارد که پارامتر خارجی نقش تعین کننده ای در سرنگونی این رژیم خواهد داشت ، بر همین باور هم تا بن استخوان بر وطن فروشی و دمیدن بر تنوره جنگ و حمله به ایران از هیچ چیز کوتاهی نکرده و نخواهد کرد . در زمام داری پدر مادی و معنوی خود صدام حسین که از هیچ چیز کم نگذاشتند . برای اثبات این ادعا باز هم به همان فیلم های ملاقات مسعود رجوی و صدام حسین اشاره می کنم که خود گویای همه چیز است . یعد از سقوط صدام حسین در اولین پیام مسعود رجوی گفت : صاحبخانه ما عوض شده و ما پیش شا پیش خودمان می گویم که هر گونه اطلاعاتی که بخواهند خودمان می دهیم . تمامی اعضاء جداشده شاهد بودند که ستاد مجاهدین در داخل گردان ارتش امریکا در شمال قرار گاه اشرف ، درفاصله 200 متری روبروی هم بود . ملا قات های روزانه ثابت داشتند ، به طور میانگین ماهی یک بار یک ژنرال دوستاره ارتش امریکا برای ملاقات می آمد . طرف ملاقا ت کننده مجاهدین مسول اول و جانشین رجوی و دیگر سران رتبه اول در عراق بودند . این ملاقات ها با یک سازمانی که در لیست تروریستی ایالت متحده امریکا قرار دارد ، برای نخود . لوبیا و …… که نبود با انبوهی پرونده می رفتند و می آمدند . یا برنامه افشاء پروژه های اتمی ایران و یا پروژه سفید سازی سازمان تروریستی با شرکت ، لی همیلتون ، رییس سابق ، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ، بیل ریچاردسون ، فرماندار نیومکزیکو (2003-2011) ؛ ژنرال مایکل هیدن ، مدیر بایگانی اسناد امنیت ملی (1999-2005) ، مدیر سازمان سیا (2006-2009) ؛ مایکل Mukasey ، دادستان کل ایالات متحده (2007-2009) ؛ Slocombe والتر ، معاون وزارت دفاع سیاست (1994-2001) ؛ Amb. Dailey دل ، هماهنگ کننده برای مبارزه با تروریسم ، وزارت امور خارجه (2007-2009) ؛ ژنرال پیتر پیس ، رئیس هیئت مدیره ، روسای ستاد مشترک (2005-2007) ؛ و ژنرال شلتون هیو ، رئیس ، ستاد مشترک ارتش (1997-2001) ، جان بولتون .تمامی این ها در سرنگونی رژیم نقش تعین کننده دارند ، عامل تعیین کننده نیستند . البته بستگی به شرایط و صلاحدید دارد نقش تعین کننده می تواند تبدیل به عامل تعیین کننده شود .
«سازمانیافته ترین اپوزوسیون» همان جایی ایستاد که باید می ایستاد. نه از هُل حلیم به درون دیگ سُر خورد و «سبز» شد و نه از فرط استیصال و «چپ روی»، گادر دفاعی گرفت و بر محافظه کاری خود رنگ «رادیکالیسم» پاشید و مدعی شد که ما را با ارتجاع سبز کاری نیست. بارها گفته ایم که به هیچ چیز جزء سرنگونی کلیت رژیم آخوندی رضایت نمی دهیم. از هر فرصت و از هر روزنه ای بهره می بریم تا مقصود را به مقصد برسانیم. بارها گفته ایم اصالت هر جنبش اعتراضی در ایران تحت حاکمیت ملایان مشخصاً پس از «فتنه» سید خندان از درون مایه سرنگونی طلبانه آن نشأت می گیرد. بارها گفته ایم که رژیم باید برود، هزینه اش هر چه باشد می پردازیم و پرداختیم. بارها گفته ایم و اثبات کرده ایم که «از همه چیز خود گذشته ایم تا همه چیز برای مردممان به دست آوریم»….. جایگاه «سازمان یافته ترین اپوزوسیون» نه در «بیش از بیست ماه» گذشته بلکه در 31 سال گذشته مشخص بوده و هست، شما کجا ایستاده اید؟ )
باید به عرض علی فرهنگ برسانم که سازمان مجاهدین دو فاز از مردم ایران عقب تر است . اگر شما و رهبرتان دچار فراموشکاری شده اید و حافظه تان اشکال پیدا کرده است ، تاریخ و خلق قهرمان هیچ گاه چیزی را فراموش نمی کند . مختصر اشاره می کنم و رد می شوم . زمانی که مردم در انتخابات شرکت کرده بودند سازمان مجاهدین شعارتحریم انتخابات را می د اد ، پس ازبعد انتخابات که همان مردم به کوچه و خیابان امده بودند ، شعار رائ من کو را می دادند . مدت دوماه بود که در خیابانها درگیر بودند ، در خارج از کشور تقریبا هر هفته یک تظاهرات بزرگ بود.اما سازمان مجاهدین سرش را زیر برف کرده بود . وقتی که باز تحلیل هایش آبکی از کار در آمد دید که دو فاز از مردم عقب است آن موقع کاسه داغ تر از آش شدند . چرا در یکی از همان تظاهرات های که به حمایت از مردم داخل ایران در خارج برگذار می شد شرکت نداشت محض یک نمونه ؟ اما از آنجائی که دوفار عقب مانده بود شروع کرد به صورت مستقل از جریانات سیاسی خارج از کشور، با اجاره کردن وبسیج کردن عده ای پناهنده افغانی که به هر کدام چهار الی پنج تا پرچم می دادند ، برای یک ساعت در بعضی نقاط پاریس خو نمائی می کردند که تبلیغات کنند رفع اشکال شود . سازمان مجبوب شما لیز نخورد که سبز شود . اما رنگ عوض کرد آن هم اساسی ، قبلا با رنگ زرد که نماد و شاخص میانه روها در اروپا و امریکا است ظاهر می شدید . پس از این داستان رنگ بنفش مایل به صورتی که در خارج نماد وشاخص طیف مشخصی است ظاهر می شو ید ، آن هم به چشم روشتی مریم رجوی است ……..
دقیقا درست می فرمائید از هر فرصت و از هر روزنه ای بهره میبرید تا مقصود را به مقصد برسانید، در این روابطه هم هزینه اش هرچه باشد می پردازید ، این را بار ها گفته اید و اثبات کرده اید . نمونه های بارز و غیر قابل انکار : وطن فروشی ها به صدام حسین که فیلم آنها کماکان در یوتوب هست . به قول مسعود رجوی پس از سقوط پدر معنوی یتان که صاحب خانه جدید آمده بود ( امریکا ) هرگونه همکاری که لازم باشد با آنها می کنید ، که نیاز نباشد به سراغ کسی بروند . این قسمتی از اولین پیام رجوی بعد از خلع سلاح توسط ارتش امریکا بود ، که در این رابطه سنگ تمام گذاشتید . برای اسرائیل هم هر کاری می خواست در داخل و خارج ایران انجام دادید و می دهید . اگر سرسپرده گی خود را به اثبات نرسانده بودید ، سازمانی که در لیست تروریستی امریکا ا ست و کماکان بعضی از کشور های اروپائی آنها را تروریست می دانند این قدر آزادی عمل نداشتید .
( سازمان یافته ترین اپوزوسیون» آنجایی «هست» که «نخست وزیر امام» و همسرش به یکباره سمپات آنها می شوند. «سازمان یافته ترین اپوزوسیون» آنجایی «هست» که «ندا آقاسلطان»، «صانع ژاله» و «محمد مختاری» را در در قلب پایتخت و بیخ گوش مأمورین امنیتی به تیر غیب خود دچار می سازد. «سازمان یافته ترین اپوزوسیون» آنجایی «هست» که «اردشیر امیر ارجمند» و «مجتبی واحدی» را نیز مُسخر خود می سازد و در «شورای هماهنگی راه سبز امید» یک نماینده «تام الاختیار» دارد. ……..سازمان یافته ترین اپوزوسیون» آنجایی «هست» که نه تنها در قیام 25 بهمن هر کاری که خواست انجام داد بلکه در قیام 10 اسفند نیز با یک «نقش کلیدی» (تلفن دو نبش!)، «شروع کننده» و «سازمانده» بود. «سازمان یافته ترین اپوزسیون» آنجایی «هست ………. )
باید به علی فرهنک و دیگر عوامل باجیره و بی جیره مواجب گفت ، نخست وزیر امام حداقل در عرض همین دوسال چندین بار برعلیه فرقه رجوی موضع گیری کرده ، اعلام کرده که این ها یک سالزمان تروریستی هستند . بهتر است که سرتان را از زیر برف بیرون بیاورید و موضع گیری ها و ندای خلق قهرمان را بشنوید . در ثانی مگر همین آقای رجوی نبود که نامه فدایت شوم برای موسوی ، کروبی و نماینذگان مجلس خبرگان نوشت وهمه را دعوت می کرد که بزرگی را پیشه بگیرند. برای چاپلوسی یکسری اطلاعیه می داد و مسئولیت جان آنها را به سران رژیم گوش زد می کرد . از طرف موسوی ، کروبی ، نمایندگان مجلس خبرگان پشیزی برای حرف های او احترام قائل نشدند . حتی آقای محمد رضا پهلوی ، اپوزسیونی که ادعا دارد سازمان بافته ترین ، پاک ترین ، …ترین . …ترین …. ترین ….. ترین را قابل ندانست که حداقل جواب منفی خود را به نامه رجوی بدهد . آقای علی فرهنگ ، این به یک آروز، رویاء برای سازمان مجاهدین خلق تبدیل شده که در داخل خاک پهناور ایران به تعداد انگشتان دست هوادار فعال مانند سال 1358 داشته باشد، این را شما ها بهتر از هرکس دیگر می دانید . در ایران هر اتفاقی که پیش می آید شما سریعا در خارج یک اطلاعیه می دهید وبه خود می چسبانید که کار شما و یا هواداران شما بوده است . با این رکب تا به حال چند ده نفر را به پای چوبه دار فرستادید آن هم با فریب و نیرنگ از طریق تلفن بود ه است . که نمونه بارز آن کشته شدن زنده باد صانع ژاله بود که به درستی در مقاله ( هر گونه اتفاقی برای خانواده صانع ژاله پیش یاید شما مسئول آن هستید ) بیان کردم . عکس العمل ها نشان داد به هدف خورده است . و یا موضع گیری قاطع شیوا نظر آهاری و دوستانش که دروغ شما برملاء شد در پایان به ضرب المثل شکر شکن فارسی خاتمه می دهم که می گوید :
شتر در خواب بیند پنبه دانه اگر لپ لپ خورد گه دانه دانه
شما ها هرگز از گندم ری بخواهید خورد وبر کرسی قدرت ایران تکیه نخواهید زد .
Oyanyoldash@yahoo.com محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s