saeidتیر زدی ، تبرزدی ،ولی بیشترین ضربه را خودت (مسعود رجوی)به مجاهدین زدی.

اشرف ، نشانه شرف ایرانی نیست ، نتیجه دو دهه تحلیل غیر واقعی و سیاست خود محورانه هست

سعید سلطانپور

SSULTANPOUR@YAHOO.COM

تورنتو

تیر زدی ،

تبرزدی ،

ولی بیشترین ضربه را خودت (مسعود رجوی)به مجاهدین زدی.

برای حمایت از نقض وحشیانه حقوق وابستگان گروه رجوی با برخی از فعالین اجتماعی تماس گرفتم. دوستی با یکی از مسولین آنها در تورنتو تماس گرفت . این فرد گفته بود هنوز از بالا دستوری نرسیده است .

همه بلافاصله گفتند ، اگر انها کاری کردند از انها حمایت می کنیم و لی اگر مراسمی بگذاریم بعدا متهم به مزدوری خواهیم شد . بااین جماعت باید تا آنجا که ممکن هست دوری گزید .

سو استفاده های سیاسی ازتظاهرات مردم در تورنتو

در مراسم اتحاد جهانی برای همبستگی مردم ایران در روز 25 جولای ، هواداران گروه رجوی ، پارچه ای را آورده بودند تا مردم امضا کنند . درحالیکه کمتر کسی از این پارچه و اهداف گردانندگان آن اگاهی داشت . علی وکیلی از مسولین مالی این جریان در کانادا ، از مردمی که نمی دانستند چه پارچه ای را امضا می کنند ، فیلم برداری می کرد که با توجه به سابقه این جریان ، از ان سو استفاده تبلیغاتی بکنند که اینها به دعوت مجاهدین امده اند. در این مواقع انسان می ماند چه بگوید ؟ تا کی می خواهید از مردم سو استفاده کنید.

تفرقه به نفع کیست ؟

به علت درگیری های ایجاد شده توسط سلطنت طلبان و حزب کمونیست دیگر اجازه برگزاری به ایرانیها در محوطه مجلس انتاریو ( کوینز پارک ) را نمی دهند. این مشکل در میدان مل لست من هم تکرار می شود و همه مراسم که این روزها مورد استقبال کمتری قرار می گیرد، با مناقشاتی همراه هست که بسیاری از مردم عادی را از شرکت در این مراسم مانع شده است که بزرگترین خدمت این گروهها به جمهوری اسلامی هست در حالیکه بیشترین و تندترین شعارها را علیه جمهوری اسلامی می دهند یعنی نتیجه می گیریم ازانهایی که شعار می دهند باید با احتیاط بر خورد کرد زیرا فقط می خواهند داد بزنند و خودشان را خالی کرده و در 5000 کیلومتر انور دنیا ، در امنیت در پناه پلیس در کشور دموکرات ، شعار سرنگونی برای داخل کشوری ها بدهند .

همانگونه که با اعضای حزب کمونیست کارگری صحبت شده بود که با حفظ شعار های خودشان در این مراسم شرکت کنند ولی نه صفوف اول زیر ا تجربه پارلمان در 12 ژوئن نشان داده بود که خبرنگاران خارجی ، شرکت کنندگان را طرفداران سلطنت ارزیابی کرده بودند در حالیکه از 7-8 هزار نفر شرکت کنند ه شاید 300-400 نفر سلطنت طلب و 12 نفر حزب کمونیست کارگری و 30-40 نفر هوادران رجوی بودند که تازه از سفر فرانسه برگشته بودند و هیج نشان با خود نداشتند . یعنی اگر رجوی براستی به دموکراسی معتفد هست باید اصل شفا ف سازی و احترام به عقاید و نظرات دیگران را بپذیرد. این تظاهرات در داخل و خارج نشان داد که مجاهدین بدلیل سیاست های غلط شان ، کاملا منزوی هستنند و هیچ پایگاه جدی بغیر از چند ده هوادار خود ندارند که به نوع خود اشکالی ندارد ولی اشکال از انجا شروع می شود که این ها تا کنون خود را به سیاست مداران کانادائی نماینده مردم ایران معرفی کرده بودند و بقیه را بریده و مزدور رژیم .

چهارشنبه سوری و خط از بالا ( فرانسه )

در جریان چهارشنبه سوری در سال 2006 به نمایندگان رجوی که 5 نفر بودند و در غالب 4 انجمن حضور داشتند ( علی وکیلی – حمید قراجه و همسرش – نقی شفیعی – امین و خانم دیگری ) به آنها گفتیم به درخواست دانشجویان ایرانی دانشگاها احترام بگذارید اگر هم می خواهید ارم سازمان را بزنید اولا انرا در جلوی قطعه خودتان بزنید تا مردم با آگاهی انتخاب کنند. ولی انها گفتنند ما قطعه بزرگتر را می خواهیم و این 10 هزار نفر برای مجاهدین و سرنگونی رژیم در چهارشبنه سوری شرکت می کنند. گفتم با از روی اتش پریدن هیچ رژیمی سرنگون نشده است که جمهوری اسلامی بشود.

اضافه کردم ، شما همه را درا ین نشست 20 نفر ی می شناسید خودتان تصمیم بگیرید اجازه ندهید از پاریس برای شما تحلیل کنند زیرا آنها سابقه این افراد را نمی دانند. شما می دانید که ما درهر حرکتی علیه جمهوری اسلامی بود ه ایم . این به نفع شما هست . ما هم بعد از مراسم ما اعلامیه ای در روزنامه ها می دهیم و از شما به خاطر همکاریتان رسما تشکر می کنیم این جوری با همکاری همه ، جمهوری اسلامی بیشتر اسیب می بییند .

البته د ران سال کودتا کردند و مراسم را قبضه کردند که شرح انرا در شهروند بدون نام این افراد و جریان وابسته نوشتم . در حالیکه (گروه 5 نفره ) وابستگان گروه رجوی در تورنتو اعلامیه ای داده بودند که در ان از موفق بودن چهارشنبه سوری یاد کرده بودند فردای انروز اعلامیه ای که در سایت مجاهد و سایت ها ی وابسته منتشر شد و در فرانسه تنظیم شده بود در بالای اعلامیه هواداران در تورنتو ، جمله ای را اضافه کرده بوند به این مضمون «که علیرغم تلاش مزدوران جمهوری اسلامی ، برای برگزار نشدن مراسم چهارشنبه سوری ، این مراسم برگزار شد .» بگذریم که چند تا نماینده ای هم که در از سازمان در تورنتو حمایت می کردند از ان سال به بعد متوجه عدم پایگاه ادعائی مجاهدین شدند و دیگر از انان حمایت نکردند . نمایندگانی مانند یاسمن راتنسی ( دان ولی ) و جیم کرجیانیس و سوزان کدیس .

نتایج تکروی مجاهدین برای کامیونیتی ایرانی در تورنتو

در ان سال در حدود 500 نفر در پارک لسلی برای چهارشنبه سوری مجاهدین امدند. از سال بعد پلیس پارک را برروی ایرانیها بست. در سال بعد مجاهدین در ساحل دریا در دان تاون تورنتو با شرکت 200 نفر برای سرنگونی از روی اتش پریدند د رحالیکه 10 هزار نفر در میدان مل لست من ، چهارشنبه سوری را که بر خلاف میل جمهوری اسلامی که از تجمع ایرانیها با عقاید مختلف بشدت نگران می شود ، جمع شدند. هر ساله این مراسم با شکوه تر و متنوع ترد رمحل دیگری( مل است من ) بدون آتش برگزار می شود د رحالیکه از مجاهدین هیچ کسی خبر ی ندارد. انها با تحلیل اشتباهشان و گوش دادن به تشکیلات که اطلاعات درست ندارد هم به خودشان ضربه زدند و هم به کامیونیتی . هرچند کامیونیتی توانست خود را بازیابی کند .

اعتصاب غذا ، آخرین را ه حل قربانی یا بازی کثیف سیاسی ؟

امروز 6مین روز اعتصاب غذای تعدادی از وابستگان رجوی در عراق و برخی از کشورهای دنیا هست . پخش تصاویر یورش وحشیانه و غیر انسانی دولت عراق به زنان و مردان ، دل هر انسانی را بدرد می آورد. ولی متاسفانه رهبری مجاهدین مسعود رجوی در شرایط بحرانی بازهم غیر مسولانه با تحریک افرادی که در نا اگاهی و توهم در این سالها در عراق نگهداشته شده اند پا می فشارد در حالیکه مردم ایران در داخل کشور در یکی از نقاط عطف مبارزات ضد استبداد دینی و ارتجاعی را در جبهه سبز می گذرانند.

جریانی که ادعا می کرد رژیم را سرنگون و مردم ایران را بدست ارتش آزادی بخش آزاد خواهد کرد خود چنان در گیر مسائل ابتدائی و حیاتی خود غرق هست که افراد ان مانند دور ان مشروطیت بر اثر ضربه ها ی چماق مظلومانه کشته می شوند وچنان در خود غرق هستند که بر این کشته شدن ها افتخار هم می کنند.

یعنی این جریان با توجه به تجارب زیاد ، عوض اینکه در شرایط فعلی به جنبش مردم ایران کمک کند خود انرژی زیادی از مردم ایران در حال حاضرمی گیرد. به عبار ت ساده تر یعنی نه تنها توانائی سرنگونی ندارد که توانائی حفاظت از نیروهای خود را که با دست خالی برای اثبات حقانیت خوداز باتلاقی دفاع می کنند که بزرگترین سازمان سیاسی بعد از انقلاب را نابود کردد ،.

یعنی مردم ایران و فعالین اجتماعی و سیاسی و حقوق بشری نظیر ما عوض تمرکز بر مبارزه بر علیه استبداد

لجا م گسیخته مذهبی در ایران ، باید برای حقوق این افرا د که قربانیان رهبری بشدت خودخواه و خود محوری هستند، انرژی بگذارند . مریم و مسعود رجوی که تا این لحظه علیرغم شکست های سیاسی و نظامی و ایدئولوژی شهامت و صداقت انرا نداشته اند که به اشتباهات خود اعتراف کنند و از سمت های خود استعفا کنند تا نسل جوان تر و کسانی که در اشرف در خط اول بحران قرار دارند در مورد آینده خودشان در آزادی تصمیم بگیرند .

درعوض رجوی با تشویق این افراد به اعتصاب غذا ی سیاسی ، عملا با جان این افراد بازی میکند .

بد نیست بدانید که هوادران چریکهای تامیل بیش از 100 روز هست که د ربرابر سفارت آمریکا در تورنتو تحصن کرده اند و نتیجه ای سیاسی نگرفته اند .

واقعیات اعتصاب

اولا -تعدا د شرکت کنند گان د ردفاع در برابر یورش نیروهای عراقی بیش از 200-300 نفر نبودند یعنی بسیاری از نیروها در ان شرکت نداشتند . ایا بقیه حاضربه این کار نبودند یا اینکه قصد ایجاد مظلومیت نمائی بود که سازمان به ان فعلادست یافته است .؟

دوما» –تعدا د شرکت کنندگان د راعتصاب بیش از 30-40 نفر بیش نیست. یعنی آانها قصد دارند این موضوع را به عنوان تبلیعات تا زمان زیادی ادامه دهند . زیرا رهبری ان بخوبی دریافته است که اعتصابات چندین ماهه

د ربرابر سازمان ملل و کاخ سفید در سال گذتشه همانگونه که نوشته بودم راهبرد سیاسی نداشته است و تنها انرژی هواداران را گرفته و امید کاذب به اردوگاه بی خبرنگهداشته شده اشرف می دهد . بنابر این برای دست یافتن به یک حداقل سیاسی و خروج ابرومندانه از اشرف نیاز به حداقل ادامه چند ماه اعتصاب غذا دارد تا به خواستهائی که بعضی دست نیافتنی هست زیرا نیاز به موافقت چند ین دولت دارد .

اعتصاب غذا ، جنبه تبلیغاتی دارد ولی با توجه به حوادث داخل ایران ، نمی تواند مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد واینرا رهبری مجاهدین بخوبی می دانند.

سوما» – باتوجه به ادعاهای مجاهدین درمورد تضیققات در اشرف ، حلقه های گل و لباس ها ی نو و پوسترها و عکسهای کشته شدگان نشان از این دارد که امکانات انها چندان هم کم نیست . مداوای زخمی ها و مجروحین در درمانگاه نشان داد که آنها می توانند تا حداقل 6 ماهی را د رمحاصره کامل بسر ببرند. چرا سعی دارند که همه چیز را شیک و تلویزیون پسند نشان بدهند.

چهارم – اطلاع رسانی نا درست – وزیر امور خارجه امریکا گفته بود که ما به دولت عراق پیشنهاد می کنیم که اجازه تحقیق مستقل را به ما بدهد ( بر خلاف تبلیغات تلویزیونی گروهی ) که سخن از باید » بجای » پیشنهاد » کرده بود. هیچ کشوری موضع رسمی در مورد حمله به اشرف نگرفته است . سخنگوی کاخ سفید هم گفت که ما از دولت عراق می خواهیم که حقوق انسانی این افراد را رعایت کند.

پنجم – تلاش برای اتصال مبارزات فعلی مردم ایران به اشرف . د رحالیکه بسیار ی از مردم ایران بدلیل خشونت علیه قرارگاه اشرف ناراحت شده اند ولی حضور مجاهدین در عراق و همکاری با صدام حسین و عدم توبه و معذرت خواهی از مردم ایران در این مورد ، هیچ راهی برای وصل این اتصال ندارد زیرا بین خواسته های غیر خشونت امیز مردم برای کسب قدرت سیاسی و رسیدن به ازادی با حذف استبداد ولایت فقیه با خواسته های رجوی و وابستگانش که در سال 1364 به بعد که در پیوند با قدرت های دیکتاتور مانند صدام د رجریان جنگ ایران و عراق ، از طریق مسلح شدن توسط یک قدرت خارجی ، تفاوت های بنیادین دارد.

ششم-

این روزها مشخص می شود که آمریکا چه قراردادهائی در حمایت از این جریان در عراق امضا کرده بود که مسلما از موضع قدرت رجوی نبوده است زیرا عراق در اشغال کامل ارتش آمریکا قرار داشته است . مخفی شدن مسعود رجوی و دادن اولین پیام ، بعد از 3 سال و عدم حضور تصویری و فیزیکی وی در این 6 سال را باید در این قراردادسری جستجو کرد. هرچند امریکا به قولهای خود عمل نکرده است و این باعث شده است که خشم رجوی را بر انگیزدانتقادات مریم رجوی –محدثین – سنابر ق زاهدی و ووو.

البته در سال 2003 نوشتم که مسعود رجوی فکر می کند آمریکا بچه هست و می تواند آنها را فریب بدهد و از انها سو استفاده کند . حوادث اخیر اشرف نشان داد که چقدر رجوی در اشتباه بودو

ا زمجاهدین مانند دستمال کاغذی استفاده کرد در حالیکه آنها می توانستند از نظر سیاسی سرنوشت بهتری برای خود و هوادارانش رقم بزنند. .

راه کارها ی برون رفت بحران اشرف:

ا- استعفای رجوی از کلیه سمت های خود به عنوان ولی فقیه مجاهدین و بازکردن زمینیه برای برگزاری انتخابات ازاد برای شورای رهبری با شرکت ناظران مستقل بین المللی . این اولین اقدام عملی برای بازگشت مجاهدین به صفوف مردم ایران و حمایت مردم ایران از انها می باشد . با حضور رجوی در رهبری مجاهدین مانند تایید احمدی نژاد با وجود خامنه ای که مسبب تمامی خونها ی ریخته شده سالهای اخیر بویژه شهدای جنبش سبز هست .

2.- تشکیل شورای رهبری منتخب در قرارگاه اشرف برای تعیین سرنوشت آزادانه و با در دست داشتن اطلاعات کافی و درست در نشست عمومی ازاد بدون ترس از انثقاد و تحقیر شدن .

این شورای منتخب با توجه به واقعیت های تحمیل شده به آنها بدلیل سیاست های غلط رجوی ، می تواند در اولین مرحله با خروج برنامه ریزی شده کوتاه مدت برای کسانی که پاسپورت کشورهای غربی را دارند نشان بدهد که به حاکمیت دولت عراق بر خاک عراق احترام می گذارد و اصرار انها در ماند ن در خاک عراق دخالت در سیاست عراق نیست . سیاست غلطی که رهبری مجاهدین در بعد از سرنگونی صدام در پیش گرفت . کاری که بسیاری از سیاستمداران عراقی که در مجلس حضور دارند ، به چنین شدت از مخالفت دست نزدند.

3. کمک های سازمان ملل برا ی انتقال افراد باقی مانده به کشورهای امن در اروپا و قاره امریکا

4. اقامت دولت عراق به کسانی که قصد زندگی در عراق را با توجه به حضور طلولانی در عراق دارند. در شهرهای عراق ونه د راردوگاه اشرف .

5. حضور عده معدودی از افراد مجاهدین به طور سمبلیک حداکثر 50 نفر ، با کمک ناظران بین المللی برای نگهداری بخشی از اشرف مانند گورستان و قسمتهائی به عنوان موزه تاریخ ، برای همیشه . با توجه به حضور 20 ساله انان در خاک عراق .

سخن پایانی

شکی نیست که امکان مسلح شدن مجاهدین در عراق ، با توجه به توافق های امنیتی امریکا با دولت عراق و نیز دوستی دولت شیعه عراق با جمهور ی اسلامی در چشم انداز کوتاه مدت متصور نیست.بنابراین ادامه حضور در اشرف ، تنها ادامه دعواهای مالک ومستاجر خواهد بود و ربطی به مبارزات مردم ایران و یا عراق ندارد.

حوادث ایران نشان داد که مردم ایران در داخل برای آزادی و برکناری دیکتاتوری با روشهای خودشان ، قیام می کنند هر کس در کنار انها بود در تاریخ رستگار خواهد شد و هر کس نبود ، درکنار دیکتاتورها باید به مردم و تاریخ پاسخگوباشد.

حوادث ایران نشان داد که اگر رجوی به خارج نرفته بود و دستگیر و کشته شده بود مجاهدین و خود و ی اعتبار و سرنوشت بهتری و احترام بیشتری را دربین مردم ایران داشتند.

پایان رجوی ؟

مسعود رجوی ، مسول جان سلامتی تمامی اعضای مستقر در اردوگاه اشرف هست. زیرا 30 سال حضور رجوی در راس سازمان مجاهدین و تصمیم گیری های شخصی وی ، جایی برای رفع مسولیت و عدم پاسخگوئی نخواهد گذاشت. دنیای عدم آگاهی زمان علی ( ع) هم نیست که بخواهی شهادت عما ر را مثال بزنی . باضافه اینکه این رزوها را بسیاری از ما پیش بینی کرده بودیم و تو را بر حذر داشته بودیم .

مسعود رجوی بایدبداند انگونه که در نشست ها می گفت مردم از پیروز تاریخ نخواهند پرسید چگونه پیروز شده است باید بداند که اولا وی شکست خورده هست و شامل این اصل نمی شود.

دوما» در دنیای اینترنت و رسانه های مجازی ، مردم از پیروزمندان می پرسند وانها هم مجبور به پاسخگوئی خواهند شد . کما اینکه از احمدی نژاد وخامنه ای که فعلا خر مراد را سوار هستند و بقول خودشان پیروز ، هرروزه در بالای پشت بام و خیابان می پرسند.

سوما – وقتی آدمها خود محور می شوند هر منتقدی را دشمن می بییند. خامنه ای وابسته به امریکا می خواند و تو منتقدان را وابسته به خامنه ای. چنان این حلقه کوچک می شود که دیگر کسی نمی ماند که حتی به وی دستور بدهی،. بنابر این معذرت خواهی از کسانی که به دروغ انها را به رژیم منتسب کردی برای اینکه ضعف ها ی خودت و قدرت پرستی ات را بپوشانی شرط اول برای بخشش تو هست .

تیر زدی ، تبرزدی ،ولی بیشترین ضربه را خودت (مسعود رجوی)به مجاهدین زدی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s