شرط مشگ ان است که خود گوید نه انکه عطار گوید

شرط مشگ ان است که خود گوید نه انکه عطار گوید IMG000028
اگر می خواهید سلطانه خانم قجر عضدانلو را بشناسید می بایست از افرادی که سالیان عمر خود را در این فرقه از دست داده اند سوال کنید . نه از زبان فرنگی های ینگه دنیا ( قسمت سوم)
یکی ازشاهکار ها یا رجوی کارهای این خانم گسترش دادن و به شکوفا رساندن فرهنگ خاص لمپنیزم پائین ترین قشر جامعه ایران (فرهنگ خاص روسپی خانه ها ی دوران شاه ) در مناسبات فرقه ان هم توسط بالاترین مسئولین زن که خود خانم قجر سردمدار ان است و پس از وی مهوش سپهری و…… این فرهنگ در لایه زنان بیشتر است که زنان به مردان می گویند که من در اینجا شرم می کنم که ان کلمات را به زبان بیاورم و تمامی افراد در نشست ها با این صحنه ها مواجعه بوده اند که ممکن است در داخل فرقه که یک سوم ان را زنان تشکیل میدهند به تعداد انگشتان دست پیدا کنید که به این فرهنگ الوده نشده باشند که ان هم به دلیل فرهنگ خانوادگی انها بوده و بهاء این نافرمانی شان را هم پرداخته اند به یک نمونه از این اموزش دادن به دختران جوان را اشاره می کنم و رد می شوم در نشستی که فائزه محبت کار ( فائزه بد کاره ) در ستاد ف اشرف برگذار می کرد که بیش از 700نفر شرکت می کردند وی 20 الی 25 نفر از دختران جوان که فرمانده دسته قرارگاه زنان بودند با خودش به این نشست می اورد تنها به این دلیل که فرمانده قرارگاه زنان و ستاد اشرف و ستادهای تابعه اشرف فرمانده بالایش فائزه بود این دختران به لحاظ سنی به جای فرزندان ما محسوب می شدند خیلی هاشان کوچک که بودند مرا عمو صدا می کردند حالا ما باید در این نشست باشیم و ان هم سوژه نشست و انچه که لایق مریم خانم قجر و خانواده خودشان بود نثار من و امثال من که سوژه می شدیم می کردند و بعضی از ان نوباوگان که اموزش ها را خوب گرفته بودند و به حد کافی وقیح و دریده شده بودند پا می شدند برای ما رجز خوانی کردند . چند روز بعد خانم ا… مرا دید و از بچگی بامن دوست بود و از همان موقع مرا عمو صدا می کرد گفت عمو من به خاطر نشست ان روز معذرت می خواهم و ادامه داد عمو من که تورا می شناسم توکه این طور نبودی چرا این حرف ها را به تو می گفتند که برایش توضیح دادم از وی سوال کردم معنی کلماتی که گفته می شد را میدانی که یک مورد ان را برایش توضیح دادم گفت ما ها هیچ کدام معنی این کلمات رانمی دانیم فقط یاد داده اند که استفاده کنیم به حد کافی گویا هست چقدر « ”مريم هميشه همان است كه هست » . از صدق و صفای انسانی وی حرف به میان امد .؟؟ دریغا که اگر به اندازه سرسوزنی یا ارزنی در مسعود خان یا سلطانه خانم و به ترتیب دیگر سران صداقتی پیدا کرد چونکه این فرقه از بنیان خراب است من فکر می کردم که این فقط اخوند ها هستند که کلاش و دجال هستند که سر عوام الناس کلاه می گذارند اینها خیلی بدتر از ان دجال ها هستند بحث های امام زمان مسعود خان را خوب به یاد دارم دو – سه نوبت در این نشست ها در لایه های مختلف بودم در نشست اخر که مسعود خان دو – سه ساعتی بود داشت در این زمینه صحبت می کرد و دیگر دهانش کف کرده بود اما کسی پیدا نمی شد که پا شود و حرف های اورا تائید کند و به زبان بیاورد که صحنه واقعا دیدنی بود مریم قجر دیگر نتوانست شرایط را تحمل کند و از خان اجازه خواست چند کلامی صحبت کند که چنین شروع کرد . نقل به مضمون ( شماها خیلی نامرد هستید و…….. نامرد ها لال شده اید دو ساعت است دارد برای شما صحبت می کند اما از یکی تان در نیامد که پاشید گواهی بدهید شما دارید نانش را می خورید لباسش را می پوشید قرار گاهش را دارید دو ساعت است در مقابلتان دارد صحبت می کند اما یکی تان پا نشدید حرفی بزنید همه تان کور و کر لال شده اید و ….. ) که پس از ان حزب اللهی هایشان همه به خط شدند برای شهادت دادن از هم سبقت می گرفتند. بیش از دو ساعت با صدیقه حسینی سر مسله ایدئولوژی –انقلاب – فدا و صداقت بحث کردم و سر تا پای سازمانش را شستم حرفی برای گفتن نداشت صحنه گردان من بودم در اخر به اوگفتم که این قدر شاخه به شاخه نشو به ایست سر موضوعی حرف بزنیم وقتی که تمام شد وارد موضوع بعدی می شویم که بهانه نشست داشتن از دستم فرار کرد . اشاره شده به ( آميزهيي از صلابت و زيبايي در حماسهيي از صدق و صفاي انساني. ) ان ولخرجی که برای لباس های گران بهاء سلطانه خانم قجر میشود و بار ها وبار ها جراحی پوست روی صورت او شده , اگر این کارها روی هر گوریلی انجام می شد از وی زیباتر نمی شد دست کمی از خانم قجر نداشت اگر حرفم را قبول ندارید لطفا یکی از ان عکس های که وی از زندان ازاد شده بود و در جلو درب زندان از وی گرفته شده را روی سایت بگذارید قضاوت با بینند گان . (عشق و محبت و احترام به نظرات ديگران درتمامي رفتارش موج مي زند و تبسم درهيچ شرايطي از چهره اش پاك نمي شود ) این عشق و محبت ان قدر در مناسبات فرقه موج می زند که امواج ان جان ده ها تن راگرفت . از سعید کیانی گرفته تا کیومرث بار فروش … قربانعلی ترابی …… سعید نوروزی …… الان محمدی …..فائزه اکبریان …..یاسر اکبری نصب و… .که در این مقاله نمی گنجد . اما قول می دهم که در یک فصل ان را به تحریر در بیاورم که همگان بدانند که این موج چه قربانی ها از پاک ترین فرزندان این مرز بوم که حاضر نشدند , در برابر رهبر فرقه سر تعظیم فرود بیاورند چه بر سر انها امد . چرا بعضی وقت ها ان تبسم محو می شد البته در درون فرقه اکثر مواقع محو بود . اما در بیرون فرقه که بازار ریاکاری است بعضی وقت ها که ان هم اشکال به عکاس برمی گشت که بدون هماهنگی عکس می گرفت . که جدید ترین مورد ان که اتفاقا ضروری تراز نان شب بود نامه ای بود برای رئیس جمهور امریکا اقای اوباما که اگر ان تبسم از چهره اش پاک نمی شد ممکن بود دعا مستجاب شود . این بر خلاف تمام مرداب های دنیا است ,هرکس پایش به این مرداب افتد تا اخر عمر گیر کرده نجات پیدا کردن از ان از هفت خان رستم خیلی سخت تر است . در این فرقه هیچ اثری از عشق و امید و عاطفه محبت وجود ندارد هرانچه که هست کینه نفرت از یک دیگر از خانواده از پدر. مادر. همسر. فرزند.. … دوست و…..فکر کنی در تمامی نشست ها فقط کینه و نفرت است که ترویج می شود ولاغیر چونکه پایه های فرقه بر روی ان استوار است . از قدیم گفته اند که افعی هیچ وقت کبوتر نمی زاید خانم قجر عضدانلو که خودش پیر افعی است . افعی زادگانی دگر در این فرقه تولید کرده است که دست کمی از خودش ندارند که به ترتیب مهوش سپهری – فهیمه اروانی – شهر زاد صدر حاج سید جوادی – بهشته شادرود مژگان پارسائی و ……که وقیح تر و بد دهن تر از سپهری تابه حال دیده نشده است و این اخری که اش شله غلم کار است . خانم پارسائی تا سال 64 مارکسیسم بوده و پس از ان تغیر مسیر داده است و وی یک شبه در خم رنگرزی به مجاهد انقلاب کرده تبدیل شد و در مناسبات مثل قارچ رو به رشد گذاشت و ره صد ساله را یک شبه طی کرد ودر این فرقه التقاطی بالا کشید . از دیگر دست اوردهای خانم قجر این بود که صدها خانواده را از هم پاشید . کودکان انها را اواره شهر های اروپائی کرد که تعدادزیادی از انها سر از ناکجا ابادها در اوردند و ودر خیابانهای اروپا سرگردان و اواره شدند . و یکی دیگر از دست اورها زندانیان ابوغریب بود که به رسم امانت تحویل زندانبانان صدام می دادند و اما دست اور های جدیدتر ان دزدی در درون فرقه خیلی بالا رفته که اموال یک دیگر را می دزدند . و بدتر ازهمه انها مسله فساد اخلاقی است که ترجیح میدهم به خاطر مسله ابرو وحیثیت افراد از این مسله سر بسته عبور کنم اما اگر فرقه در این رابطه حرفی دارد از بالاترین افراد فرقه که تعدادی از انها در اروپا هستند با ریز مشخصات و محل و …را حاضر هستم که روی وبلاکم بگذارم با مسئولیت تمام فرقه
ادامه دارد محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s