اقای منوچهر هزارخوانی : به چه بهائی برای فرقه مسعود خان قلم می زنید

sdc106174
اقای منوچهر هزارخوانی : به چه بهائی برای فرقه مسعود خان قلم می زنید

اقای منوچهر هزار خانی من قبل از خواندن اخرین نوشته شما , تحت عنوان «گزارشی از شهر اشرف»احترام خاصی نصبت به شما , به عنوان یک نویسنده و روشنفکرمستقل که سالیان دور از وطن و به یاد وطن قلم می زند قائل بودم , و فکر می کردم که دور از هر دیدگاهی در شورا مستقل عمل می کنید . و دیدم که ان هم یک سرابی بیشتر نبوده است , در ان نوشته ناجوانمردانه یک طرفه در رابطه با افراد جدا شده از فرقه رجوی قضاوت کردید , که این دور از تعهد قلم یک نویسنده با این سابقه است , که بخواهد در یک نوشته این قدر دروغ به خورد خوانندگان خود بدهد . من را وا داشت تا حقایق را برای هموطنان و خوانندگان بیان کنم وامید وار هستم , این نوشته راکه برای شما ارسال می کنم در سایت خود در کنار همان نوشته قرار بدهید , تا خوانندگان محترم خود قضاوت کنند البته تمام ان موضوعاتی که شما بیان کردید , در این نوشته نمی گنجد و اگر بخواهم حقایقی که در درون این فرقه نهفته و ان چیزی که توسط دست اندرکاران این فرقه به خورد افرادی مانند شما می دهند , که تماما وارونه است چندین جلد کتاب باید نوشت . و من قصد مجادله با کسی را ندارم فقط حقایق را بیان می کنم , اگر شما در اروپا دستی از دور در این جریان داشته اید من از سال 1355 تا 1386 در درون این جریان بودم . که بعد از سقوط صدام حسین که برای مدتی که این فرقه دچار شوک شده بود , به همراه شش نفر دیگر از دوستانم ان هم تماما با سابقه بالای بیست سال جان خود را برداشتیم واز فرقه مسعود خان فرار کردیم , به کمپ امریکائی ها پناهنده شدیم که پس از سه ساعت مژگان پارسائی – فهیمه اروانی – فائزه محبت کار و یک جین از سران رنگارنگ فرقه , در جلو مقر امریکائی ها به خط شده بودند و التماس می کردند که فقط یک بار با انها ملاقات کنیم . و این ارزو به دل انها ماند که بتوانند ما را ببینند . اقای هزارخانی من نزدیک چهار سال در تیف زندگی کردم , به این تیف نزدیک هزار نفر امدند و رفتند چرا دروغی می گوید که با ابروی سیاسی خود بازی می کنید , ان هم برای مسعود خان شما هیچ فکر نکردید که این افراد زنده هستند . و این ها به اینترنت دسترسی دارند و این دروغ شما را برملا خواهند کرد . و برای اولین بار است که من از زبا ن شما میشنوم که مطرح می شود« تیف زندان مجاهدین» بوده است یا « دروازه ازادی» .من و دوستانم طعم زندان مجاهدین را هم چشیدیم که من در یکی از ملاقات های که با هم گپ می زدیم , اشاره ای به زندان های فرقه کردم و گفتم که من خودم بودم که شما هم همان جواب فرقه را دادی که اینها حرف اضداد هست . بعد از دو سال اندی که در تیف بودیم از طرف کمیساریای عالی پناهندگی به عنوان پناهنده شناخته شدیم . که این خاری بود که به چشم فرقه و فرقه نشان ها فرو رفت , درطی مدتی که در تیف بودیم از هیچ جنایتی و توطعه ای از طرف فرقه و عوامل خود فروخته ان درون تیف در امان نبودیم . که دراین نوشته نمی گنجد فقط اشاره مختصری به ان می کنم و رد می شوم . پس از گرفتن پناهندگی مقامات امریکائی پس از تلاس فراوان موفق شده بودند , که رای دولت ترکیه را بدست اورند که اجازه بدهند افراد تیف موقت در کمپ- یو- ان – ترکیه باشند تا ادامه ریل اداری افراد در انجا طی شود . در زمانی که کلنل تورلاک این موضوع اعلام کرد گفت این موضوع در جائی مطرح نشود تا کار شما پیچ نخورد . اما در کمتر از بیست و چهار ساعت عوامل فرقه در تیف که با فرقه در ارتباط بودند در ملاقات موضوع را به سران فرقه گفتند , و این خائنین به وطن دست به کار شدند و با توطعه ای که درترکیه کردنددولت ترکیه منصرف شد . که بعدا کلنل تورلاک با عصبانیت گفت خودتان خراب کردید , ما شش ماه بود که داشتیم کار می کردیم و سعی کردیم که مسله به گوش فرقه نرسد , که در جواب گفتیم ملاقات این افراد با فرقه را شما می دادید درحالی که می دانستید که انها این مسله خواهند گفت , و کلنل تورلاک و کلنل پا ول پذیرفتند که اشتباه از انها بوده است . در طی این چهار سالی که در تیف بودیم این فرقه جنایت کا راز هیچ توطعه ای برعلیه افراد باسابقه که در تیف بودند و باجی به شغال نداند دریغ و کوتاهی نکرد . و در هر کجا هم که دست خودش نمی رسید , در داخل تیف توسط عوامل دست اول خود کوتاهی نکرد . از اتش زدن چادر عمومی – خرا ب کردن تلویزون عمومی که دویست نفر یک تلویزون داشتند – خراب کردن یخچال فریزر – اتش زدن توالت – کثیف کاری کردن توالت ها و انداختن اشیاء مختلف در داخل انها و ….. تا دادن گزارش های انچنانی توسط مهرداد فتحی – انجام دادن دزدی های مختلف عوامل درجه اول انها که خط و خطوط به انها می رسید و ساری می شد عبارت بودند از : 1- حسن میرزائی : نام برده پس از تیف کانال عبور عوامل فرقه از عراق به ترکیه با قاچاقچی بود که جانش را هم در این راه گذاشت . 2- رضا ازموده : همه می دانستند که چرا وی را از فرقه اخراج کرده اند و به خاطر همان کار اورا مجبور به همکاری کردند . 3- مهرداد فتحی : همه می دانستند که چرا وی اقدام به خودکشی کرده بود و بعدا او را از فرقه اخراج کرده اند و به خاطر همان کار اورا مجبور به همکاری کردند . 4- سیروس وفا : مادر خرج فرقه بود که د رملاقات های حضوری پول به وی داده می شود . 5- اسماعیل مشفقی : در تیف که بود دو بار برگشت نزد فرقه که بار اول نزدیک یک سال باقی ماند و در بار دوم هم خط وخطوط اساسی را اورده بود که چطور خارج شوند و یک بار هم از اربیل برگشت به تیف که خط داده شده را به همه افراد فرقه برساند . 6- حسین بذر پور – محمود بیات – نوروز توکل و…….در اخر روسیاهی ماند برای ذغال و ذغال پرستان خان . ودر نهایت توطعه کثیفی که سران فرقه کردند با امریکائی ها موفق شدند که کمپ پناهندگی که مربوط به کمیساریای عالی پناهندگان بود , تابلو و ارم – یو – ان – داشت را ببندند و به زور نفرات را به شهرهای عراق بفرستند . علی رغم اینکه با نماینده – یو – ان – در تماس بودیم و مقامات کمیساریای عالی پناهندگی به طور ریز در جریان این توطعه هستند . اقای منوچهر هزارخوانی بهتر بود قبل از نوشتن این مقاله در رابطه کمپ تیف از مقامات امریکائی دست اندکار ویا از مقامات کمیساریای پناهندگی تحقیق می کردید , بی گدار به اب نمی زدید که ابروی چندین ساله سیاسی خود را به خاطر خان فرقه به بازی بگیرید . اقای هزار خوانی عزیز : در رابطه با پول هم که گفتید روزهای اول که تیف راه افتاد یکی از بچه های بلوچ به نام احد که باحسین مدنی ملاقات داشت مبلغ 500 دلار به داده بود و قرار بوده که هر ماه این پول به او داده شد و همه شاهد بودند وی اولین کسی بودکه تلویزون و سا تل لایت فردی داشت . و در مقابل او هم اخبار داخل کمپ به خصوص افراد قدیمی راکه او می خواست جمع می کرد وبه او می داد . وقتی نام برده به ایران رفت به جای وی جابر طائی سمیرائی بود . ان پول ها را به عوامل خود می دادند که مادر خرج انها سیروس وفا بود , که هرچه نفرات فرقه در داخل تیف نیاز داشتند می خرید . برای مثال حسن میرزائی که یک ساعت هم کار نکرده بود که پولی داشته باشد, اما نامبرده تلویزیون – ساتل لایت – کامپوتر لب تاب و….. زندگی مرفه ای داشت تمای افراد به یاد دارند که در سال اول وی همان لباس کارهای ابی که داده می شد , را به تن می کرد اما بعدا تیپ به هم می زد و در کمپ قدم می زد . بعد که از کمپ خارج شد در همان هتل ایران که اشاره کردید یک ماه مهمان ؟! فرقه بود . سپس در ترکیه کانال عبوردان عوامل فرقه شد . – رضا ازموده : فرد نام برده یک ساعت کار نکرده بود اما تلویزون …..کامپوتر لب تاب تلفن موبایل و…. او هم حل بود . – اسماعیل مشفقی : وی در کل سه بار رفت و برگشت هر بار که می امد پس از بیست و چهار ساعت تمامی وسائل زندگی خریده می شود, مادر خرج بلافاصله وارد می شود و مسئولیت را انجام میداد . تمامی افراد فرقه در تیف از بابت زندگی کامل بودند که اکثرا کار هم نمی کردنداماهمه چیز انها حل بود یعنی یخچال – تلویزیون – ساتل لایت – میکروفر – قهوه دم کنی و اکثرا تلفن موبایل و نوت بوک داشتند و خرید های عذائی از فروشگاه و….. و انهائی که به اروپا امدند پول قاچاق چی و تو راهی داشتند تا به هدف رسیدند . بله انها درست می گویند که به عده ای الان هم دارند کمک می کنندافرادی مانند سیروس وفا و دوستانش را در اروپا را دارند . و افراد جدیدی هم مانند: کرم اسلامی زاده – علی پاک و….را در اروپا به خاطر شرایط سخت زندگی در اینجا توانستند بخرند و این ها پول در یافت می کنند . در اروپا اگر بتوانند فرد را سعی میکنند بخرندو اگر نتوانند اورا تهدید می کنند و سر راه او مانع تراشی می کنند. اقای هزارخوانی عزیز : این سهمه پول خرید که به ان اشاره کردید از سال 78 -79 راه اندازی شده است, که بصورت دفترچه یا کارت اعتباری داده می شود که مبلغ 5500 دینار یعنی 4 یورو برای خرید کلیه مایحتاج زندگی که فکر کنید به جز غذا که برای یک ماه داده می شود . مسعود خان برای توجیح این عمل اول شورای به اصطلاح رهبری را مقصر دانست , و سپس گفت خوب است شماها برنامه ریزی کردن را یاد می گیرید برای بعد از سرنگونی . بعد از سقوط صدام که امریکائی در اشرف مستقر شدند و تحت پوش انها قرار گرفتند , تمامی خورد خوراک پوشاک و میوه و….یعنی تمامی ماحتاج زندگی را به صورت خشگ بار و میوه و پو شاک می دهند. که مقدار زیادی از این اقلام سر از بازار عراق در می اورد . وما بقی هم در ان فروشگاه قرار داده می شود که نفرات بخرند . حتی ان چیزی که امریکائی ها می دهند دریغ می کنند که به نفرات بدهند استفاده کنند چونکه طبق تحلیلی که دارند این تهدید وجود دارد که به دامن بورژوازی بیفتند . به همین دلیل دزدی در داخل فرقه خیلی زیاد شده است ,و فضا خیلی بدی درست شده است . در رابطه با کتابخانه بزرگ در فرقه چیزی گفتی که من واقعا تعجب کردم , در زمان بمب باران من خودم در داخل قرار گاه مستقر بودم و تمامی نفرات هم شاهد هستند , که کتابخانه اصلی که روبرو سالن اجتماعات بود در بمب باران ها هیچ گونه صدمه یا اسیبی ندید. و بعد ان هم سالم بودکه به محل دوبلکس که زمانی محل اموزش های کلاس های افسران عراقی بود انتقال داده شده بود, که من شخصا چند بار به انجا مراجعه کرده بودم .فقط در پا ک سازی کتاب هائی که به امپریالیسم جهان خوار به سرکردگی امپریالیسم امریکا چیزی نوشته بود یا مضمونی که به ان اشاره می کرد. را در عرض دوهفته توسط بالاترین افراد که سازماندهی ویژه ای برای این کار شده بود, خودشان در اتش سوزاندند و این کار تحت نظارت یک هیئت از اعضاء ستاد ارتش …. فرقه بود که شامل محمود عطائی – عباس داوری – مهین لطیف – و سه –چهار نفر دیگر کنترل می شد . اقای هزارخوانی : شما در داخل قرارگاه بیش از نود درصد ان را نگاه کردید .محل هائی راکه به شمانشان ندادند من می گویم . 1- سوله مسقفاتی انباری است و هر انچه که امریکائی ها می گیرند به انجا انتقال می دهند پس از پاک کردن مارک های امریکا به داخل فرقه برای استفاده برده می شود . 2- کارگاههای که پر از ابزاالات برقی و غیربرقی استکه از امریکائی ها گرفته اند برای درست کردن ما یحتاج ارتش انها است . 3- سیطره ها و گشت ها ویژه ای که برای مسدود کردن فرار نفرات به سمت مقر امریکائی هااست . 4- مرده شور خانه شان راهم نشان ندادند . – مواردی که در رابطه با تیف گفتم اگر بخواهید سند های ان در نزد مقمات امریکائی در تیف و مقامات یو – ان وجود دارد و از طرفی شما می توانید با – کلنل جرجیس – کلنل ویدساید – کلنل اورمن – کلنل نورمن – کلنل تورلاک – کلنل پا ول – کلنل روز. که مسئول مستقیم این پروژه بودند تماس بگیرید . – اقای هزار خوانی در خاتمه از شما دو درخواست دارم : اول این مطلب مرا در پایان کتاب خود اضافه کنید . و قضاوت را بگذاریم به عهده خوانندگان . دوم یک زمان بندی به من بدهید من هم به همراه سه نفر دیگر از دوستانم برای گفتن یک سری حقایق که خود سندی هستیم بر انچه در این فرقه گذشته و می گذرد .
محمد کرمی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s